ราคารถใหม่ Nissan ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2557

ราคารถใหม่ Nissan ในตลาดรถยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2557

รถยนต์ Nissan ที่วางจำหน่ายในตลาดรถยนต์ปัจจุบัน

                Nissan Almera , Nissan March , Nissan Sylphy, Nissan Pulsar, Nissan Juke, Nissan Livina, Nissan Teana , Nissan Navara, Nissan NP300 Navara, Nissan X-Trail

 

Nissan Almera

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Almera 1.2 S M/T

433,000

 

Nissan Almera 1.2 E M/T

464,000

อ่านบททดสอบที่นี่

Nissan Almera 1.2 E CVT

498,000

 

Nissan Almera 1.2 EL CVT

532,000

 

Nissan Almera 1.2 V CVT

572,000

อ่านบททดสอบที่นี่

Nissan Almera 1.2 VL CVT

599,000

 

 

Nissan March

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan March 1.2 S M/T

388,000

 

Nissan March 1.2 E M/T

444,000

 

Nissan March 1.2 E A/T CVT

478,000

 

Nissan March 1.2 EL A/T CVT

506,000

 

Nissan March 1.2 V A/T CVT

525,000

 

Nissan March 1.2 VL A/T CVT

555,000

 

 

Nissan Pulsar

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Pulsar 1.6 S

781,000

 

Nissan Pulsar 1.6 V 844,000
Nissan Pulsar 1.6 Smart Edition
895,500
Nissan Pulsar 1.6 DIG Turbo
1,070,000
Nissan Pulsar 1.8 V 930,000
Nissan Pulsar 1.8 V Sunroof Navi 981,000

 

Nissan Sylphy

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Sylphy 1.6 S MT

751,000

 

Nissan Sylphy 1.6 S CVT

781,000

 

Nissan Sylphy 1.6 E CVT

804,000

 

Nissan Sylphy 1.6 V CVT

838,000

 

Nissan Sylphy 1.6 Smart Edition
875,000
Nissan Sylphy 1.6 SV CVT 857,000
Nissan Sylphy 1.6 S CVT CNG
864,000

Nissan Sylphy 1.8 V CVT

904,000

อ่านบททดสอบที่นี

Nissan Sylphy 1.8 V Navi CVT

936,000

 

 

Nissan Juke

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Juke 1.6 E

819,000

 

Nissan Juke 1.6 V

858,000

 

 

Nissan Livina

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Livina 1.6 E MT

672,000

 

Nissan Livina 1.6 E CVT
712,000

Nissan Livina 1.6 V CVT

742,000

 

 

Nissan Teana

รุ่น

ราคา(บาท)

หมายเหตุ

Nissan Teana 200 XE

1,270,000

 

Nissan Teana 200 XL

1,330,000

 

Nissan Teana 200 XL Navi

1,380,000

 

Nissan Teana 250 XV

1,570,000

 

Nissan Teana 250 XV Navi

1,620,000

 

 

Nissan NP300 Navara King Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

NP300 Navara S 6 MT

575,000

 

NP300 Navara E 6MT

631,000

 

NP300 Navara V 6 MT
670,500

NP300 Navara Calibre S 6MT

681,500

 

NP300 Navara Calibre E 6MT

728,500

 

NP300 Navara Calibre EL 6MT

743,500

 

NP300 Navara Calibre V 7AT

807,000

 

NP300 Navara Calibre V 6MT

842,000

 

 

Nissan NP300 Navara Double Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

NP300 Navara S 6MT

656,000

 

NP300 Navara E 6MT

712,000

 

NP300 Navara Calibre S 6MT

757,000

 

NP300 Navara Calibre E 6MT 804,000
NP300 Navara Calibre EL 6MT

819,000

 

NP300 Navara Calibre EL 7AT 861,000
NP300 Navara Calibre V 7AT

892,000

 

NP300 Navara Calibre VL 6MT

921,000

เครื่องยนต์เบนซิน

NP300 Navara 4WD S 6MT 832,000
NP300 Navara 4WD VL 7AT

996,000

 

 

Nissan Navara X-Tra CNG

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Navara King Cab SE เบนซิน

571,000

 

Nissan Navara King Cab SE CNG
641,000
Nissan Navara Single Cab XE เบนซิน
465,500
Nissan Navara Single Cab XE CNG
535,500

 

Nissan Navara

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Navara Chassis Cab

490,500

 

Nissan Navara XE
500,500

Nissan Navara XE Option

510,500

 

 

Nissan Navara King Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Navara King Cab SE 6 MT

602,000

 

Nissan Navara King Cab Calibre SE 6 MT

654,000

 

Nissan Navara King Cab SV Calibre 6 MT 675,500

Nissan Navara King Cab GT Calibre LE 6 MT

695,500

 

Nissan Navara King Cab GT Calibre LE 6 MT (DVD)

716,500

 

Nissan Navara King Cab GT Calibre LE 5 AT

735,500

 

Nissan Navara King Cab SV Calibre LE

757,000

 

Nissan Navara King Cab SV 4X4 LE 6 MT

821,000

 

*GT = Grand Titanium

*SV = Sport Version

 

Nissan Navara Double Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Nissan Navara Double Cab SE 6 MT

683,000

 

Nissan Navara Double Cab Calibre SE 6 MT

740,000

 

Nissan Navara Double Cab SV Calibre SE 6 MT

761,500

 

Nissan Navara Double Cab GT Calibre LE 6 MT

781,500

 

Nissan Navara Double Cab GT Calibre LE 5 AT

821,500

 

Nissan Navara Double Cab GT Calibre LE 5 AT (DVD)

847,500

 

Nissan Navara Double Cab SV Calibre LE 5 AT (DVD)

869,000

อ่านบททดสอบที่นี่

Nissan Navara Double Cab SV 4x4 LE 6 MT (DVD)

924,500

 

Nissan Navara Double Cab SV 4x4 LE 5 AT (DVD)

964,500

 

*GT = Grand Titanium

*SV = Sport Version

 

Nissan X-Trail

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

 Nissan X-trail 2.0 V DVD

1,153,000