ฟิล์มกรองแสงเบอร์ 40-60-80 หมายความว่าอย่างไร?

ฟิล์มกรองแสงเบอร์ 40-60-80 หมายความว่าอย่างไร?

     หลายคนที่เคยนำรถไปติดฟิล์มกรองแสง หรือซื้อรถยนต์ใหม่ คงจะเคยได้ยินคำพูดประเภท บานหน้า 40 รอบคัน 60 หรือกระทั่ง 80 แท้จริงแล้วตัวเลขเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร?

     ฟิล์มกรองแสงรถยนต์แต่ละรุ่น-ยี่ห้อ สามารถเลือกระดับความเข้มของเนื้อฟิล์มได้ ซึ่งตัวเลข 40-60-80 ที่เซลส์มักใช้กัน บ่งบอกถึงระดับความเข้มของฟิล์มกรองแสง ยิ่งค่าสูงขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งมีความเข้มเพิ่มขึ้นเท่านั้น

300

     แต่ในความเป็นจริงนั้น ตัวเลขเหล่านี้อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ที่เลือกฟิล์มกรองแสงด้วยตัวเอง เพราะผู้ผลิตฟิล์มกรองแสงมักตั้งชื่อรุ่นตามระดับที่แสงส่องผ่านได้ ยกตัวอย่างเช่น รุ่น VK-70 หมายถึงฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่านได้ประมาณ 70% จึงยังคงมีความใสอยู่มาก หรือรุ่น FX15 หมายถึงฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่านได้ประมาณ 15% จึงเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างทึบจนเกือบดำสนิท

      ดังนั้น ตัวเลขตามสูตรบานหน้า-รอบคันที่ถูกเรียกกันติดปาก ทั้ง 40, 60 และ 80 จึงถือว่าตรงกันข้ามกับชื่อรุ่นจากผู้ผลิตโดยสิ้นเชิง แต่ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันเนื่องจากเข้าใจง่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

     สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรทราบ คือ ค่าความเข้มของฟิล์มที่เซลส์มักใช้กัน อาจไม่ตรงกับค่าความเข้มจริงเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ฟิล์มความเข้มระดับ 40 อาจอ่อนหรือเข้มกว่าความเป็นจริงบวกลบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงควรใช้วิธีเจาะจงระบุรุ่นฟิล์มให้ชัดเจน จะช่วยให้ได้ฟิล์มกรองแสงที่ตรงกับความต้องการมากกว่าครับ