ระวัง! ป้ายทะเบียนซีดจาง ผิดกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ระวัง! ป้ายทะเบียนซีดจาง ผิดกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

     การใช้รถยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียนซีดจาง มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

     การใช้รถยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีลักษณะซีดจาง ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความบกพร่องของการผลิตป้ายทะเบียน หรือเกิดขึ้นจากการขัดล้างที่ไม่ถูกวิธีของเจ้าของรถ ล้วนแต่มีความผิดตามกฎหมาย ข้อหาใช้ป้ายทะเบียนชำรุด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ทันที

     หากเจ้าของรถพบเห็นว่า ป้ายทะเบียนรถยนต์มีลักษณะซีดจาง หรือชำรุด จะต้องขอออกแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องเสียค่าคำขอ 5 บาท และค่าแผ่นป้ายทะเบียนหน้าหลัง จำนวน 2 แผ่น แผ่นละ 100 บาท รวมเป็นทั้งหมด 205 บาท

     ส่วนรถจักรยานยนต์ จะต้องเสียค่าคำขอ 5 บาท และค่าแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน 1 แผ่น แผ่นละ 100 บาท รวมเป็นทั้งหมด 105 บาท

     ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถติดต่อสำนักงานขนส่ง เพื่อขอออกแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ทั่วประเทศ

ติดตามSanook! Auto