จอดรถอย่างไรไม่ให้ "ยางรถยนต์" เสียรูป

จอดรถอย่างไรไม่ให้ "ยางรถยนต์" เสียรูป

     การจอดรถยนต์ทิ่งไว้นานๆ บนสภาพพื้นผิวที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้หน้ายางรถยนต์บิดเบี้ยวเสียรูปได้

     ยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักตัวรถทั้งหมดเอาไว้ หากรถยนต์มีน้ำหนัก 1 ตันพอดี นั่นหมายความว่า ยางรถยนต์แต่ละเส้นจะต้องแบกรับน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 250 กิโลกรัม (ในความเป็นจริงอาจแตกต่างไปจากนี้ เนื่องจากรถแต่ละรุ่นมีการกระจายสัดส่วนน้ำหนักหน้า-หลังต่างกันออกไป)

     การจอดรถอย่างเหมาะสม จึงควรเลือกจอดบริเวณที่เป็นพื้นเรียบ ไม่เป็นเนินหรือร่อง ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการกระจายน้ำหนักของหน้ายางไม่สมบูรณ์ แม้ว่าการจอดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอาจไม่ส่งผลเสียต่อโครงสร้างยางมากนัก แต่ในระยะยาวหากมีการลงน้ำหนักซ้ำจุดเดิมบ่อยๆ ก็ส่งผลให้แก้มยางเกิดการปริ ก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน

     รู้แบบนี้แล้วก็ควรเลือกที่จอดรถให้เหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานของยางด้วยนะครับ