รัฐชอร์ตเงินจ่ายคืนรถคันแรก เหลือแค่ 9 พันล้านพอให้แค่ มิ.ย.นี้

รัฐชอร์ตเงินจ่ายคืนรถคันแรก เหลือแค่ 9 พันล้านพอให้แค่ มิ.ย.นี้
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

     คนรอรับเงินคืนภาษีรถคันแรกใจแป้ว ส่อแววได้ล่าช้า คลังรับเหลือแค่ 9 พันล้าน พอจ่ายอีก 2 เดือน แค่ มิ.ย.นี้ ต้องรอรัฐบาลใหม่จัดสรรรอบใหม่ให้ หวั่นไม่ทันการณ์ เล็งชง 2 แนวทางหาเงิน ดึงเงินภาษีสรรพสามิตจ่ายก่อน หรือใช้เงินคงคลัง ขอ "กิตติรัตน์" ลงนามอนุมัติ

     รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้วงเงินงบประมาณปี 2557 ที่ตั้งไว้จ่ายคืนเงินภาษีให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการรถคันแรก 40,000 ล้านบาท ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเงิน เพื่อใช้จ่ายให้ผู้ที่ได้รับสิทธิที่ครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปีแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้ส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิให้กรมบัญชีกลางทราบและมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิล่าสุดอยู่ที่30,783ล้านบาททำให้มีเงินเหลือจ่ายเพียง9,217ล้านบาท ส่งผลให้หลังจากนี้วงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้จ่ายคืนภาษีได้เพียง 1-2 เดือนเท่านั้น หรือไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอาจได้รับเงินคืนล่าช้าออกไปอีก เพราะต้องรอการจัดสรรเงินรอบใหม่

     "วงเงินที่ต้องใช้จ่ายคืนเงินภาษีให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการรถคันแรกเหลือเพียง 9,217 ล้านบาทนั้น คาดว่าจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากการคืนภาษีที่ผ่านมาจะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 4,000-5,000 ล้านบาท และหากงบประมาณดังกล่าวหมดลง คงต้องรอการจัดสรรเงินรอบใหม่ โดยเฉพาะขณะนี้อยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ อาจทำให้การจัดสรรเงินเกิดความล่าช้าเพราะขั้นตอนดำเนินการอาจต้องใช้เวลานาน เพราะหากเป็นงบประมาณผูกพันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดต่อไป ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงินคืนภาษีล่าช้าออกไปอีก" แหล่งข่าวระบุ

     รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแนวทางการจัดสรรเงินเพื่อนำมาจ่ายคืนเงินภาษีให้กับผู้ที่ได้รับสิทธินั้น จะเป็นส่วนของกรมสรรพสามิตที่ต้องตั้งงบประมาณใหม่เสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาและจัดหาวงเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการดังกล่าวก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบคาดว่าจะมีอยู่2แนวทาง แบ่งเป็น การนำเงินจากการเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตมาใช้ก่อน หรือจะใช้วิธีดึงเงินจากเงินคงคลัง เหมือนกับปีงบประมาณ 2556 โดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ปัจจุบันคือนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ลงนามเพื่อใช้เงินดังกล่าว แต่จะต้องใช้คืนในปีงบประมาณถัดไปตามกฎหมาย

     รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการคืนเงินภาษี กรมบัญชีกลางได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการรถคันแรกที่ครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปีแล้ว โดยข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ 901,731 ราย คิดเป็นเงิน 63,348 ล้านบาท จากยอดที่เข้าโครงการทั้งหมด 1.25 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 92,178 ล้านบาท ขณะเดียวกัน วันที่ 9 เมษายนนี้ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิอีก 53,700 ราย คิดเป็นเงิน 4,082 ล้านบาท