ทำประกันภัยชั้น 1 แบบมีกล้อง แต่ถึงเวลาเคลม "กล้องเสีย" ประกันจ่ายไหม?

ทำประกันภัยชั้น 1 แบบมีกล้อง แต่ถึงเวลาเคลม "กล้องเสีย" ประกันจ่ายไหม?

     เจ้าของรถหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่า กล้องติดรถยนต์ สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันได้ แล้วหากเกิดอุบัติเหตุพบว่ากล้องเสียหรือไม่มีกล้อง จะสามารถเคลมได้หรือไม่?

     โดยปกติแล้ว รถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัยจะให้ส่วนลดในอัตรา 5-10% ของเบี้นประกันภัยสุทธิ โดยต้องแสดงหลักฐานการติดตั้งระบบกล้องเมื่อทำสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งกล้องเอาไว้ตลอดเวลาที่เอาประกันภัยด้วย โดยมิได้กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และราคาของกล้องไว้

101

     ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ จะต้องใช้ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องหน้ารถมาเป็นหลักฐานในการเคลมประกันเท่านั้น หากกล้องเสียจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถบันทึกภาพได้ หรือไม่มีกล้องตามที่ระบุไว้ตั้งแต่แรก บริษัทประกันภัยจะเรียกคืนค่าส่วนลดกับผู้เอาประกันภัย แต่การเคลมประกันความเสียหายยังคงเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทุกประการ

     ส่วนกรณีรถยนต์ยังคงติดตั้งกล้องถูกต้อง แต่ไม่สามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจน กรณีแบบนี้จะไม่มีการเรียกคืนค่าส่วนลด และยังสามารถเคลมประกันได้ตามปกติ

     ดังนั้น หากคุณทำประกันภัยรถยนต์แบบติดกล้อง อย่าลืมตรวจสอบสภาพของกล้องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังครับ