ราคารถใหม่ Thairung ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนธันวาคม 2558

ราคารถใหม่ Thairung ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนธันวาคม 2558

ราคารถใหม่ Thairung ประจำเดือนธันวาคม 2558

Thairung Transformer

รุ่น

ราคา

หมายเหตุ

Transformer 2.5 2WD AT
1,395,000

Transformer 3.0 4WD MT

1,485,000

 

Transformer Plus4 3.0 4WD AT
1,590,000