ECO Sticker-CO2 ดีเดย์ 1 ต.ค."58

ECO Sticker-CO2 ดีเดย์ 1 ต.ค."58
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

     เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ "ECO Sticker" หลังจากที่ จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ สมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานร่วมในงาน และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility) ด้วยกลไก ECO Sticker และภาษี CO2

     ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ (ภาษี CO2) พร้อมกับได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์และผู้นำเข้าจะต้องติด ECO Sticker ที่ต้องแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไปพร้อมกัน ในรถยนต์ทุกประเภท อย่างแพร่หลายในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังจึงร่วมกันทำบันทึกความร่วมมือขึ้น     สำหรับ ECO Sticker ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่

     1) ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเว็บไซต์

     2) ข้อมูลของรถยนต์ ได้แก่ ชื่อรุ่น แบบ โครงรถ เครื่องยนต์ เกียร์ ขนาดยางล้อ จำนวนที่นั่ง น้ำหนักรถ เชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ และโรงงานที่ผลิตรถยนต์

     3) รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีสาระสำคัญในด้านการประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ที่มีสาระสำคัญในด้านความปลอดภัยและรายการอุปกรณ์อื่น ๆ และ

     4) การทดสอบตามมาตรฐานอ้างอิง ได้แก่ อัตราการใช้น้ำมัน (หน่วยลิตรต่อ 100 กม.) ใน 3 รูปแบบการใช้งาน คือ สภาวะรวม สภาวะในเมือง และสภาวะนอกเมือง และแถบแสดงอัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงในสภาวะรวม (Combined) ซึ่งทดสอบโดยใช้น้ำมันเบนซิน หรือดีเซล หรือน้ำมัน E85 (ถ้ามี) นอกจากนี้แล้วใน ECO Sticker ยังมี QR Code สำหรับให้ผู้ซื้อรถยนต์ หรือประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด Eco Sticker เพื่อรับข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์คันนั้น รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ECO Sticker ได้อีกด้วย

     "จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การติด ECO Sticker บนรถยนต์ทุกคันที่จัดจำหน่าย จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในคุณสมบัติและมาตรฐานของตัว ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย และยังแสดงถึงความรับผิดชอบในการแสดงคุณสมบัติจริงของผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า อย่างโปร่งใสและเปิดเผย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

     "โดยผู้ผลิตรถยนต์จะเริ่มติด ECO Sticker เป็นการทั่วไป สำหรับรถยนต์ที่ผลิตใหม่หรือนำเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ซึ่งกำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นไปอย่างราบรื่นตามกำหนดเวลา"

     ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเปิดเว็บไซต์ www.car.go.th ในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ECO Sticker สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง