เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

เสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กไทยด้วยมื้อเช้า

เสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กไทยด้วยมื้อเช้า

เสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กไทยด้วยมื้อเช้า เกี่ยวกับ การพัฒนาด้านสังคม

     อาหารมื้อเช้าสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กวัยเรียนที่สุด ซึ่งช่วยเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้และการเติบโตแต่มีจำนวนเด็กไทยถึงกว่าร้อยละ 50 ที่มีแนวโน้มขาดการรับประทานมื้อเช้าที่มีคุณภาพ (จากผลวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556)

     ด้วยความมุ่งหวังที่จะเห็นเด็กไทยมีโภชนาการที่ดี บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกด้านขนมและของว่าง เจ้าของแบรนด์ชั้นนำอย่าง คุ้กกี้โอรีโอ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน และช็อคโกแลตแคดเบอรี จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดีของเด็ก รวมถึงผลักดันและสานต่อความสำเร็จของกิจกรรมเพื่อสังคมกับ “โครงการอาหารเช้าสุขหรรษา–JOY Breakfast” พร้อมแนะนำตัวการ์ตูน ‘M Hero’ สื่อเอ็ดดูเทนเมนต์สุดน่ารัก เพื่อช่วยให้เด็กไทยและสมาชิกในครอบครัวเห็นถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้า

     นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทราที่ร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการและความขาดแคลนที่แท้จริงของเด็กๆ และชุมชนโรงเรียนในละแวกนี้ และทราบว่าทางโรงเรียนต้องการการสนับสนุนในด้านมื้อเช้า เราจึงได้ริเริ่มโครงการ “อาหารเช้าสุขหรรษา – JOY Breakfast” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของมอนเดลีซ ประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประทานอาหารเช้าอย่างถูกหลักโภชนาการ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (JOY Schools) ที่บริษัทได้ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 และได้มีการขยายผลไปในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนด้วย”นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

     นางสาวณัฐณี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีนี้ เราใช้ M Hero ซึ่งเป็นการ์ตูนแมสคอต ที่เราออกแบบขึ้นเอง มาเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับเด็กๆ ในรูปแบบเอ็ดดูเทนเมนท์ เพื่อให้เด็กๆ รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของมื้อเช้า ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นและแมสคอต ซึ่งดูสนุก เข้าใจง่าย และได้ความรู้ไปพร้อมๆ กัน และเราก็หวังให้สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเข้าใจถึงความสำคัญของมื้อเช้า เพื่อช่วยกันดูแลให้น้องๆ ได้รับประทานมื้อเช้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้และการเติบโตของน้องๆ ต่อไป”

 

    สำหรับปี 2560 นี้ นอกจากการสนับสนุนอาหารเช้าผ่านการมอบทุนมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่ 5 โรงเรียนในโครงการแล้ว มอนเดลีซยังจัดกิจกรรม M Hero โร้ดโชว์ ให้น้องๆ ได้สนุกกับกิจกรรมเล่านิทานโภชนาการ และเอร็ดอร่อยจากอาหารมื้อเช้าที่ถูกหลักโภชนาการ โดยพนักงานจิตอาสาของมอนเดลีซอีกด้วย

 
     นอกจากนี้ มอนเดลีซได้มอบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีทัศน์แอนิเมชั่นจำนวน 5,000 ชุด คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจำนวน 100 เครื่อง รวมมูลค่า 3,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ

     โครงการ “JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา” มุ่งเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่เยาวชนในสังคม (Create More Moments of Joy) และยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย เพื่อตอกย้ำเป้าหมายหลักระดับโลกของมอนเดลีซในการสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being Mission) ให้แก่คนในสังคม ผ่านโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
[Advertorial]

เรื่องล่าสุดของหมวด อื่นๆ

ดูหมวด อื่นๆ ทั้งหมด