หลักในการตัดสินใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ

หลักในการตัดสินใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ

คนเรามักเจอภาวะที่ต้องตัดสินใจบ่อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและส่วนตัว ในการทำงานแต่ละครั้งแต่ละที่ทำให้ต้องลำดับความสำคัญเรื่องราว วางแผนงาน ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดผลสำเร็จของงานขึ้นอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ

การตัดสินใจช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสำคัญและมีต่อประสิทธิภาพของการทำงานด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจแต่ละครั้งจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบตามหลักการดังต่อไปนี้

หลักในการตัดสินใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ
หลักในการตัดสินใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ

1. มีข้อมูลพอหรือยัง

ข้อมูลที่มีอยู่ในมือพอสำหรับเปรียบเทียบ หาเหตุผลสนับสนุนต่อการตัดสินใจหรือไม่ พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ให้ละเอียดถ้วนถี่ จะสามารถป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

2. แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่

แหล่งข้อมูลนั้นมีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพด้านนั้นๆ หรือไม่ เกี่ยวข้องกับสายงานของการตัดสินใจครั้งนี้อย่างไร

3. หาข้อมูลเพิ่มเติม

หากยังไม่เพียงพอ ต้องเร่งรีบค้นคว้า และแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มาประกอบการตัดสินใจเพื่อความแม่นยำและไม่เสียผลประโยชน์

หลักในการตัดสินใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ
หลักในการตัดสินใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ

4. มีอคติมาเกี่ยวข้องหรือไม่

ในเรื่องที่กำลังจะตัดสินใจ เพราะอาจทำให้พลาดโอกาสได้ และหากมองเชิงบวกมากไปก็อาจหลงทางได้ ดังนั้น ต้องชัดเจน เป็นกลาง ตรงไปตรงมา และยึดในหลักฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลัก

5. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม

หากถูกรบเร้าให้ด่วนตัดสินใจ ต้องหาช่องทางและมุมมองที่แตกต่างรวมไปถึงมองให้ข้ามชอตไปยังเบื้องหลังของการถูกรบเร้าให้รีบตัดสินใจ ชั่งน้ำหนักสิ่งที่มีอยู่กับผลรับที่จะได้รับและเกิดขึ้นตามมาว่าคุ้มหรือไม่ อย่างไร

6. ปฏิเสธแบบ win win

หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอาจไม่ตอบรับกับการเจรจาต่อรองบางเรื่อง แต่การปฏิเสธที่นุ่มนวล พร้อมทั้งเปิดช่องทางโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอีกจะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและสามารถกลับมาร่วมงานกันได้ในภายหลัง เพราะเราไม่รู้อนาคตว่า ความจำเป็น ความต้องการจะโคจรมาตรงกันอีกเมื่อไร

หลักในการตัดสินใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ
หลักในการตัดสินใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ

7. อย่าด่วนตัดสิน

ความรีบร้อน รีบเร่งและด่วนตัดสินใจโดยไม่พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบล้วนเสี่ยงต่อความผิดพลาดทั้งสิ้น แต่หากช้าเกินไปก็พลาดโอกาสได้ ดังนั้น การระดมความคิดและวิเคราะห์จากฐานข้อมูลและความเป็นจริง ความเป็นไปได้ และโอกาสความสำเร็จ จะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยได้

8. มีแผน 2 ไว้รอเสมอ

ไม่ว่าจะเตรียมการตัดสินใจมาดีแค่ไหน ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอแค่ไหน อยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลมากน้อยเพียงไร ก็ยังจำเป็นต้องมีแผน 2 ไว้รองรับเสมอ ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ขณะนี้ อาจสามารถปรับมาเป็นแผนหนึ่งในบางโอกาสได้ตลอดเวลา

ดังนั้น ในเวทีของการทำงานจะมีคนเฝ้ามองคุณทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวว่า กระบวนการในการตัดสินใจแต่ละขึ้นตอนเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ของงานที่ออกมาคุ้มค่าหรือไม่ต่อการลงมือและการเลือกใช้ทรัพยากร ซึ่งโอกาสของความเจริญก้าวหน้าจึงเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!