ประชาชนคิดอย่างไร? กับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ

ประชาชนคิดอย่างไร? กับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ
mcot.net

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทยที่ดีที่สุด ก็คือ คนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังใจให้กันและกัน ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นนี้อีกต้องปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนรักกัน สมัครสมานสามัคคี ปรองดอง /รักชาติบ้านเมือง

จากที่กลุ่ม นปช.ตั้งเวทีชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เพื่อกดดันรัฐบาลและมีการยกระดับการชุมนุมที่รุนแรงขึ้น ทำให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการกระชับพื้นที่ชุมนุม และใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุม จนเกิดเหตุจลาจลทั่วกรุงเทพฯ เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับประเทศชาติ และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนไทยทั้งชาติทั้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,214 คน กรณี การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2553 สรุปผลได้ดังนี้

1. ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อ เหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

อันดับ 1 รู้สึกเศร้าใจ เสียใจ หดหู่ใจ ที่เห็นคนไทยต้องมาทะเลาะกันเอง /ถึงขั้นเสียชีวิตและทำลาย 70.45%
อันดับ 2 เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องจดจำไปอีกนาน 14.08%
อันดับ 3 สงสารผู้บริสุทธิ์ที่ต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆที่มีการชุมนุมและบรรดาพ่อค้า แม่ค้าที่ประกอบอาชีพอยู่แถวนั้น 9.12%
อันดับ 4 เห็นใจทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ 6.35%

2. บทเรียนที่ได้รับจากการสลายการชุมนุมที่ผ่านมา

อันดับ 1 การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ประเมินค่ามิได้ 67.16%
อันดับ 2 สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนทั้งใน-นอกประเทศ 14.57%
อันดับ 3 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ 13.24%
อันดับ 4 ความขัดแย้งทางความคิดและผลประโยชน์เป็นชนวนให้เกิด ความแตกแยกและบานปลาย 5.03%

3. ความคิดเห็นของประชาชน กับ การประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล

อันดับ 1 ทำให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกมากขึ้น 55.04%
อันดับ 2 เป็นการกันประชาชนที่บริสุทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องออกจาก พื้นที่อันตราย 21.17%
อันดับ 3 แสดงให้เห็นถึงภาวะวิกฤตของบ้านเมือง จนทำให้รัฐบาลต้องประกาศออกมา 13.36%
อันดับ 4 ประชาชนบางกลุ่มที่ยังต้องทำงานและจำเป็นจะต้องเดินทางได้รับผลกระทบจากการ ประกาศเคอร์ฟิว 10.43%

4. จากที่มีการประท้วงและมีการสลายการชุมนุม ประชาชนคิดว่าผลกระทบที่ได้รับมากที่สุด คือ ด้านใด?

อันดับ 1 เศรษฐกิจ 43.02%
เพราะ ต่างประเทศไม่ไว้วางใจในความปลอดภัย ,ไม่เชื่อมั่นในการลงทุน ,มีคนไทยจำนวนหนึ่งจะต้องตกงาน ฯลฯ
อันดับ 2 สังคม 20.80%
เพราะ ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ,เป็นการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ,เด็กและเยาวชนอาจลอกเลียนแบบ ฯลฯ
อันดับ 3 ความเชื่อมั่นของต่างประเทศ 18.26%
เพราะ สื่อทั่วโลกมีการนำเสนอข่าวของประเทศไทยทำให้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ มีต่อประเทศไทยลดลง มองว่าประเทศไทยไม่มีความปลอดภัย ฯลฯ
อันดับ 4 การเมือง 17.92%
เพราะ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทางการเมืองและการขาดคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองบางกลุ่ม ฯลฯ

5. วิธีการที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ

อันดับ 1 คนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันเหตุการณ์ร้ายนี้ให้ผ่านไป /เป็นกำลังใจให้กันและกัน 51.61%
อันดับ 2 รัฐบาลต้องให้ความดูแล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ครอบครัว / ญาติของผู้เสียชีวิต และผู้ที่ตกงานอย่างเร่งด่วน 22.02%
อันดับ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ กระทรวงแรงงานต้องเร่งหามาตรการหรือแนวทางที่จะช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจ ของคนไทย 16.56%
อันดับ 4 ส่งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครลงไปในพื้นที่เพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ 9.81%

6. ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร? จึงจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขและจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

อันดับ 1 ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนรักกัน สมัครสมานสามัคคี ปรองดองกัน /รักชาติบ้านเมือง 61.39%
อันดับ 2 ต้องปฏิรูปโครงสร้างของประเทศไทยในทุกด้านให้ควบคู่กันไป โดยเฉพาะการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 16.27%
อันดับ 3 ต้องให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน /สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 11.90%
อันดับ 4 นักการเมืองจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม /บริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 10.44%

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!