6 วิธีเริ่มต้นลงทุน ให้เงินงอกเงย

6 วิธีเริ่มต้นลงทุน ให้เงินงอกเงย
นิตยสาร Mother&Care

สนับสนุนเนื้อหา

 

ส่วนใหญ่แล้วเรามักจัดการกับเงินออมให้งอกเงย โดยการนำไปฝากธนาคาร แต่ในโลกการเงินยังมีวิธีการลงทุนอีกมากมาย เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น การซื้อพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมประเภทต่างๆ ตราสารหนี้ ประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้กระทั่งเพชรพลอย และทอง เป็นต้น ซึ่งสำหรับนักลงทุนมือใหม่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

1. รู้จักสินทรัพย์สำหรับการลงทุน ซึ่งมีทั้งสินทรัพย์ทาง การเงิน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นสามัญ กองทุนรวม เป็นต้น หรือสินทรัพย์จริง เช่น ที่ดิน อาคาร ทองคำ อัญมณี เครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น รวมถึงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น วัตถุโบราณ ภาพเขียน เหรียญ แสตมป์ เป็นต้น

สินทรัพย์แต่ละประเภทให้ผลตอบแทนและความเสี่ยง แตกต่างกันไป การศึกษาข้อมูลและมีความรู้ในสินทรัพย์ที่จะลงทุนมีความสำคัญมาก ผู้ที่ลงทุนโดยไม่มีความรู้เรื่องความเสี่ยงและทางเลือกในการลงทุนอย่างเพียงพอ ถือเป็นผู้ลงทุนที่มี ความเสี่ยงสูงสุด


2. ผลตอบแทนกับความเสี่ยง การลงทุนมีความเสี่ยงยิ่งต้องการผลตอบแทนสูง ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจทำให้ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังหรือเงินต้นที่ลงทุนลดลง สูงตามไปด้วย

 

3. เป้าหมายที่คาดหวัง ผู้ลงทุนควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจน เช่น ลงทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกจำนวน 1,000,000 บาทในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือลงทุนไว้ใช้ยามเกษียณ เป็นต้น


4. วางแผนล่วงหน้า เมื่อมีเป้าหมายแล้ว ก็ต้องดูว่าจะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างไร จุดเริ่มต้นคือ การกำหนดจำนวนเงินลงทุนเบื้องต้นให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของตนเองเป็นหลัก หากนำเงินออมหรือเงินสำหรับการใช้จ่ายมาลงทุนมากเกินไป อาจทำให้ขาดสภาพคล่อง หากน้อยเกินไปอาจไม่บรรลุเป้าหมายการลงทุน


5. เงินลงทุนที่เหมาะสม เงินสำหรับการลงทุนควรเป็นเงินส่วนที่เกินจากเงินออมและเงินสำรอง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงที่เราอาจจะสูญเสียเงินลงทุนไป ข้อควรคำนึงในการจัดสรรเงินเพื่อการลงทุน คือ ควรมีเงินออมและเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายประมาณ 3 - 6 เดือน


6. ผลตอบแทนที่ต้องการ เมื่อมีเป้าหมายการออมและกำหนดวงเงินไว้แล้ว ก็สามารถกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนได้ ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ต้องการนี้ จะทำให้เราเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม ทั้งประเภทของสินทรัพย์ที่จะลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่เรายอมรับได้

 

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนการลงทุน

1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรมีความรู้และศึกษาข้อมูล ที่สำคัญก่อนการลงทุน ทั้งความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ความเสี่ยง สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง


2. กระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ซึ่งผู้ลงทุนเองควรจัดองค์ประกอบของหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือพอร์ตให้เหมาะสมกับตัวเอง ทั้งฐานะการเงิน รูปแบบการใช้ชีวิต เป้าหมายการลงทุน และแผนการในอนาคต


3. ลงทุนอย่างสมดุลและมีสติ ไม่ลงทุนเกินตัว ไม่โลภและไม่ประมาทเกินไป ความโลภต้องการแต่ผลตอบแทนที่มากเกินไป นำไปสู่ความประมาทและขาดความรอบคอบในการลงทุน

 

 

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!