ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ GinZing Refreshing eye cream ฟรี! จากออริจินส์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ GinZing Refreshing eye cream ฟรี! จากออริจินส์

สนุก! ผู้หญิง ชวนลงทะเบียนรับ GinZing™ Refreshing Eye Cream ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Sampling) ขนาด 3 ml. จากออริจินส์
GinZing™ Refreshing Eye Cream เป็น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตาที่ช่วยเปลี่ยนรอยคล้ำใต้ตาให้ กลับแลดูกระจ่างสดใส อาการบวม ถุงใต้ตาแลดูเนียนเรียบขึ้นทันทีภายหลังการใช้ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ากว่า 86% ของอาสาสมัครรู้สึกได้ถึงผิวบริเวณใต้ตาแลดูกระจ่างสดใสขึ้นทันที ด้วยเอกสิทธิ์เฉพาะของส่วนผสมต่างๆจากธรรมชาติที่มอบการทำงานอย่างลงตัว อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับ GinZing™ Refreshing Eye Cream ทางทีมงาน Origins จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ค่ะ

จินตนา  ปากูล
อลิสา เลิศปรีชาพันธ์
วรรณวิภา  ทะแพงพันธ์
อิศรา  เอกภูริธวัช
ภานิดา  แสงคำ
ธัญญารัตน์ อุดมเดชถาวร
อัจฉรา  ปานธีระ
สิริลักษณ์ เมธีวิวัฒน์
กนกวรรณ  พันธุ์ศรี
suwanna temchoktaveesub
ธัญจิรา  ผ่องวรรณ
สุธีรา เอื้ออุดมศิริกุล
คุณยุวดี  เดชเกตุชัย
อุไรพร  เจริญจิตร
natcha naksuksri
วิภา พระคุณอำนวย
ผาณิต มิ่งโมลี
สาวิตรี ทิพย์วัน
ปรมา หนูรอด
orapan rotjananavin
สุริยาภรณ์ เทพธานี
นางสาวอำไพรวรรณ  บุญคง
น.ส.วิไลวรรณ ศรีวิมล
น้ำผึ้ง จันทร์ดำ
น.ส.วิลาพร  จินดาดวง
วรางคนา แซ่ลี้
จิรายุ สินสมบัติ
กรองกาญจณ์  เหลืองทอง
เขมณัฏฐ์  เลิศวุฒิรงค์
ศาวิตรี  ฉิมงาม
ปวีณา โต๊ะทอง
นิภาพร  คิดประเสริฐ
อุษา เข็มชู
บุรยานุช ทองหนูเกตุ
ศศิวิมล เอี้ยงชะอุ่ม
น.ส.ฉัตรกมล แซ่เฮง
ปีติชา ตันประเสริฐ
ชมพูนุท ใจหาญ
ธัญญพร ตรงเจริญนิยม
เอมอร ศรีสมยง
ปิยนุช  เดชตระการผล
กมลรัตน์ ริ้วนาค
นางศรินทร  คำคอนสาร
 ผกามาศ ทองจันทร์
นวลนดา สงวนวงษ์ทอง
ภรภัทร  ชำนาญเนาว์
วิภาภรณ์ ฉัตรพรนำสิน
พัชราภรณ์ เลิศเทอดสกุล
Nathathai Anurakdan
นิราวัลย์ ผาระพรม
Ananya Mankroot
สุดารัตน์ ทองเรืองกุล
อ้อยใจ ใจสมานวงศ์
ญาสุมินทร์  อนันต์นิติกุล
Kanyapas Teerasarit
วีรญา พรหมมา
วรรณนรา จันทาพูน
supattra taosuvan
ขวัญชีวา ผ่องแผ้ว
ไพลิน โพธิ์กลาง
sumitar punprang
คนึงนิตย์ แย้มสวัสดิ์
ทานตะวัน  สุขสุวรรณ
พิรุณพร  พิลาคุณ
อัญชุลี บัวทอง
ณฐพรรษ ทองมี
นารินทร์ กลางตำบล
ศศิพิมมณฑน์  จันทะสอน
วรัญญา ศิริกาญจนสุข
จันทร์ธิดา ตรัยศิลานันท์
น.ส.อุทัยวรรณ นาสวน
ธนาภรณ์  อ่ำสมบุญ
อัจฉราวดี นุชเฉย
นันทกา   เพชร์ประดับ
ชื่นจิตร  วรรณวานิชชัย
กมลวรรณ คุ้มวงษ์
Titiporn A.
พิมพ์ชนก บุณยทรรศนีย์
ธนกฤต จันทรกุล
เมธินี พรตพิพัฒน์
สัญญา พูลผล
เตือนใจ ขุนนามวงษ์ 
จรุงจันทร์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
กิ่งจันทร์ กกองยศสืบ
สุธาสินี กองทรัพย์
วนิดา  สุระคำแหง
ศิริพร เอี่ยมประไพ
อมราวรรณ ธาราพัฒน์
ทินกร  จันทร์ชีวะ
น.ส.สุจารี ชัยณรงค์
ศศิวิมล  เพชรเอียด
พิมล ผาติอมร
พรรณทิพา อมรวงศ์ไพบูลย์
Nantawit Wattanaputtikul
จันธิมา  อินทะมาศ
กนกกาญจน์ สกุลสุขประเสริฐ
วสวัตติ์ ถ้ำเย็น
วชิรา กาญจนาเพ็ญกุล
ฐิตวันต์ อังศุนาค
นางสาวภัทร์ธิรา  ศรีสกุล

ค้นหาคำ ตอบของส่วนผสมใน GinZing™ Refreshing Eye Cream ได้ที่ www.origins.co.th และร่วมเป็นแฟนคลับออริจินส์ เพื่อติดตามข้อมูลอัพเดทได้ที่ http://www.facebook.com/pages/Bangkok-Thailand/Origins-Thailand/181478964064


ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!