โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน

 

ทางคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และกว่า ๓๐ องค์กรภาคี ได้จัด โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาอบรม ๑๔ วัน ณ วัดหรือโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศและศูนย์สาขาทั่วโลก

สืบเนื่องมาจากโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากสตรีชาวพุทธเข้าร่วมบวชในโครงการเป็นจำนวนมากถึงกว่า ๑ แสนคนจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีได้รับการปลูกฝังและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาและพัฒนาศีลธรรมของโลกให้รุ่งเรืองอย่างต่อ เนื่อง และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก ได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาถึง ๔ กิจกรรม ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ดังนี้

๑.พิธีบวชอุบาสิกาหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน
๒. พิธีถวายไทยธรรมกว่า ๑๐,๐๐๐ วัด รวม ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ครั้งสุดท้าย
๔.พิธีจุดธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

จึงขอเชิญชวนสตรีไทยอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๖๕ ปี เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถือศีล ๘ ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์อบรมในจังหวัดของท่านและศูนย์สาขาทั่วโลก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่๐๒ ๘๓๑-๑๒๓๔ หรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.dmycenter.com

 

 

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!