บวชอุบาสิกาแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศและทั่วโลก

บวชอุบาสิกาแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศและทั่วโลก

 

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สภาผู้แทน ราษฎร สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัดปฏิบัติธรรมครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่สตรีชาวพุทธโดยจัดกิจกรรม บวชอุบาสิกาแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ คน ขึ้นเพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้แก่สตรีทั่วประเทศนับแสนคน ให้เป็นผู้มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งดังสมัยพุทธกาล

อุบาสิกา หมายถึง ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนา เป็นผู้มีศีล 8 เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ทั้งยังเป็นผู้ที่งดงามและบริสุทธิ์ประดุจดอกไม้แรกแย้มที่สุกใสสว่างทั้งกายภายนอกและจิตใจภายใน ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิและปัญญา เช่นนี้อุบาสิกาจึงได้ชื่อว่า สตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ที่สามารถช่วยทำนุบำรุงพระศาสนา พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมอันดีอย่างแท้จริง

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนหญิงไทยที่นับถือพุทธศาสนาทั่วประเทศและทั่วโลก สมัครเข้าร่วม บวชอุบาสิกาแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ต้องเป็นหญิงแท้ อายุระหว่าง 15-65 ปี นับถือพุทธศาสนา สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น และสามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม โดยโครงการจะเปิดอบรมระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2553 รวมระยะเวลาอบรม 8 วัน ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศและศูนย์อบรมทั่วโลก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2553 ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 831-1234 หรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.dmycenter.com


 

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!