รวมมิตรโรงพยาบาลสัตว์

รวมมิตรโรงพยาบาลสัตว์

จากเหตุการณ์น้ำท่วมให้หลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้คนต้องอพยพออกมาจากบ้านมาอยู่ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยบ้าง หรือไปตามบ้านญาติบ้างอาจจะทำให้ลำบากไม่ใช่น้อยสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงมาด้วย ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณสามารถนำไปฝากไว้ที่โรงพบาลสัตว์ตามจุดที่ท่านสะดวกได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 


โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสัตว์ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายคนนึกถึงเป็นที่แรกๆ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้บริการตรวจรักษาสัตว์ครบวงจร ทั้งสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษ ในบริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์เลี้ยงทางอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม รังสีกรรม โรคเฉพาะทาง และการชันสูตรโรคสัตว์ เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายส่วนด้วยกัน ดังนี้


หน่วยสัตว์ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางด้านอายุรกรรมตลอดจนการป้องกันโรค

หน่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ เป็นหน่วยที่เปิดให้บริการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง สามารถให้การดูแลรักษาสัตว์ที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยได้ตลอดเวลา

หน่วยสัตว์ป่วยใน ถ้าหากสัตว์เลี้ยงของคุณต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลก็จะมีหน่วยงานที่ให้บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง มีกรงพักสัตว์ป่วย ทั้งสุนัขขนาดใหญ่ ขนาดกลาง-เล็ก และแมว

หน่วยศัลยกรรม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดทางศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศัลยกรรมกระดูก ทันตกรรมและวิสัญญี ให้บริการโดยการนัดผ่าตัดและผ่าตัดในรายฉุกเฉิน

หน่วยรังสีวินิจฉัย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยวิธีทางรังสี ได้แก่ การถ่ายภาพทางรังสี (X-RAY) การถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Fluoroscopy) การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ได้แก่ อัลตร้า ซาวนด์ (Ultrasonography) และเอคโคคาร์ดิโอกราฟฟี่ (Echocardiography)

คลินิกพิเศษ เป็นหน่วยงานที่ให้การรักษาโรคในสัตว์เฉพาะทางด้านต่างๆโดยเฉพาะ เช่น โรคระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ หัวใจ ผิวหนัง ตา ไตและขับถ่ายปัสสาวะ เนื้องอก โรคในแมว โรคในสัตว์เลี้ยงพิเศษ หน่วยสัตว์น้ำ หน่วยส่องกล้อง ธนาคารเลือด เวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยฝังเข็ม และหน่วยธาราบำบัด เป็นต้น

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดให้บริการทุกวัน สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร .02-942-8756-9

 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้การรักษาอย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณถนนอังรีดูนังต์ ให้บริการตรวจรักษาโรคสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กด้วยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกวัน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 -15.00 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 09.00-11.00 น. ส่วนคลินิกฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-08.00 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 09.00-11.00 น.


สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆกัน พร้อมให้การรักษาสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กในทุกด้าน ทั้งยังมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งยังมีบริการตรวจรักษาคลินิกเฉพาะทางทั้งในส่วนของโรคหัวใจ โรคไต โรคผิวหนัง โรคตา คลินิกสมบูรณ์พันธุ์ โรคมะเร็ง โรคโภชนบำบัด คลินิกนกและสัตว์เลี้ยงพิเศษ คลินิกทันตกรรม รวมทั้ง คลินิกออร์โธปิดิกส์ ระบบประสาทและเวชศาสตร์ฟื้นฟู สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ โทร.02-218-9750-1

 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าใครอาศัยอยู่ในละแวกกิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือบริเวณใกล้เคียง และกำลังมองหาโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้มาตรฐาน โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยมหิดลน่าจะเป็นคำตอบของคำถามนั้น ที่นี่น่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยแห่งหนึ่งในประเทศไทย


โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยมหิดลเน้นการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมาย เช่น อุปกรณ์การผ่าตัดโดยผ่านกล้องจุลทรรศน์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจก เครื่องอัลตร้าซาวนด์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน เครื่องวัดความดันลูกตา กล้องส่องโพรงจมูก กล้องส่องระบบทางเดินอาหารและช่องท้อง และเครื่องตรวจจอประสาทตา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนของการรับฝากสัตว์ป่วยใน เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาแบบต่อเนื่อง


หน่วยวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยถือเป็นส่วนหลักของโรงพยาบาลให้บริการตรวจรักษา และดูแลสัตว์ป่วย ทั้งสัตว์ป่วยนอก สัตว์ป่วยใน สัตว์ป่วยฉุกเฉิน และสัตว์ป่วยวิกฤติ ทั้งยังมีการเปิดให้บริการรักษาโรคเฉพาะทาง โดยแบ่งเป็นหน่วยศัลยกรรม และหน่วยอายุรกรรม รวมทั้งมีหน่วยฉุกเฉินที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 7 วันต่อสัปดาห์


ทั้งนี้โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการในเวลาราชการวันเสาร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.30-15.30 น.ส่วนคลินิกนอกเวลาราชการในวันดังกล่าวเปิด 17.00 -19.30 น. และในวันศุกร์ เปิดให้บริการในเวลาราชการ เวลา 08.30-11.30 น.และคลินิกนอกเวลาราชการในวันศุกร์เปิด 17.00-19.30 น.


โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

ถือเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท ที่ตอนนี้มีสาขากระจายอยู่ตามมุมเมืองต่างๆ ทั้งแจ้งวัฒนะ ปิ่นเกล้า ลาดพร้าว และศรีนครินทร์ ทุกสาขาเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้สามารถดูแลรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที ในส่วนของบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อก็มีทั้งแผนกอายุรกรรมที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป มีคลินิกเฉพาะทางที่ดูแลรักษาในส่วนของโรคที่เกี่ยวข้องกับตา ผิวหนัง โรคหัวใจ ช่องปากและฟัน ฝังเข็ม กระดูกและข้อ ระบบสืบพันธุ์และภาวะมีลูกยาก เบาหวาน-ต่อมไร้ท่อ จิตแพทย์สำหรับสัตว์ เนื้องอกและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีแผนกศัลยกรรมและวิสัญญีแพทย์ แผนกเอกซเรย์และอัลตร้าซาวนด์ แผนกห้องปฏิบัติการ ทุกหน่วยจะทำงานสอดผสานกันเพื่อรักษาและดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีที่สุด


ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สามารถโทรไปได้ที่สายด่วน โทร. 02-712-6301-4

 

โรงพยาบาลสัตว์เอแคร์

โรงพยาบาลสัตว์เอแคร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนคุ้มเกล้า ย่านมีนบุรี ในซอยคุ้มเกล้า 11 ที่มาของชื่อโรงพยาบาลนั้น ประการแรกมาจากคำว่า Animal Care ซึ่งหมายความว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับดูแลรักษาสัตว์ ความหมายที่สองมาจากคอนเซ็ปต์ในการดูแลเอาใจใส่สัตว์ที่อยู่ในการดูแลรักษาระดับเกรด A หรือดูแลอย่างดีที่สุด และความหมายที่สาม มาจากคำว่า Academia นั่นคือคอนเซ็ปต์ของการให้ความรู้และข้อมูลกับเจ้าของสัตว์อย่างละเอียด และเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง


ทั้งนี้บริการหลักๆของโรงพยาบาลอาจจะแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการรักษาพยาบาล และส่วนของการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งก็มีบริการอาบน้ำตัดขน รวมทั้งการทำสปาเพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงผ่อนคลาย มีโรงแรมสัตว์เลี้ยงไว้บริการอีกด้วย ซึ่งในส่วนของโรงแรมนั้นจะแยกออกจากบริเวณทำงานของโรงพยาบาลอย่างชัดเจน


ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมของโรงพยาบาลสัตว์เอแคร์ สามารถโทรศัพท์ไปที่ 02-557-6608-9 หรือ 08-6376-1573

 

โรงพยาบาลสัตว์บางขุนเทียน

84/44-45 ถนนพระรามที่2 แขวงแสมดำ เขตบางุขนเทียน กรุงเทพฯ โทร.02-8934334-5 (เปิด 9.00 - 21.00 น.)

 

ใจดี รักษาสัตว์ (Jaidee Vet Care)

116/2 พินนาเคิล มอลล์ ถ.พะรามที่ 2 ซ. 33 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.02 426 4367 (เปิด 11.00 - 22.00 น.)

 

โรงพยาบาลสัตว์ นนทบุรี

60/12-13 ม.ธัญธาร ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.02-594-0351 02- 927-9911 , 02-594-2325 สพ.ญ.ปัทมา

 

โรงพยาบาลสัตว์ แคราย

20/10 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.081-910-0088

 

โรงพยาบาลสัตว์ดอนเมือง

เลขที่ 2,4,6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 8 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210 โทร. 0-2929-5639 เบอร์มือถือ: 086-660-1400 www.donmuangpet.com

 

โรงพยาบาลสัตว์บางนา

เลขที่ 232/2 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-744-1410 E-mail : info@bphpetcare.com

 

คลินิกบ้านหมอรักษ์สัตว์(พัทยา)

ปากซอยสุขุมวิทพัทยา45 เปิดรับฝากน้องหมาน้องแมวที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมตรวจสุขภาพให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อหมอมุยได้โดยตรงที่ 085-0558898(หลัง12.00น.) สำหรับท่านที่มีกรงขอให้นำกรงมาเองด้วยนะคะ เพราะกรงที่คลินิกมีจำนวนจำกัดค่ะ เงื่อนไขคือ แสดงบัตรประชาชนของเจ้าของที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำท่วม เช่น ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ บางบัวทอง ลำลูกกา รังสิต เพื่อประโยชน์สำหรับน้องหมาน้องแมวที่ประสบภัยแล้วจริงๆค่ะ

 

โรงแรมน้องหมา D - DOG GUESTHOUSE ดี ด็อค เกสท์เฮ้าส์

ที่นี่อยู่สาธรครับ69 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระราม 4 สาทร กรุงเทพ 10120 โทร/แฟ็กซ์  02-6710819 , 081-6451515 เห็นระบุว่ารับพันธ์เล็ก


น้องหมาพักได้ แนะนำ@1 บริการ รับฝาก หมา สุนัข และ สัตว์เลี้ยง

บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข รับไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ วันเทศกาล รับจำนวน จำกัด จำนวน 50 ตัว เพื่อการดูแลสุนัขอย่างทั่วถึง พื้นที่ทั้งในและนอก อาคาร สะอาด โทร. 080-997-1992


ร้านแฮร์ ด๊อก บริการ รับฝาก อาบน้ำ ตัดขน

มีรถกระบะ บริการรับส่งฟรี เขตอ่อนนุช สุขุมวิท 93,95,97,101,101/1 อุดมสุข บางนา ศรีนครินทร์ ร้านบริการรับ ฝากสุนัข ห้องแอร์(กรงใหญ่) สุนัขพันธุ์ ใหญ่ ฝาก วันละ150 สุนัขพันธุ์ เล็ก ฝาก วันละ 100 โทร. 089-4445594,02-1855220

 

โรงแรมอพาร์ทเมนต์ที่น้องหมาสามารถพักได้

โอ๊ควูด อพาร์ทเม้นทส์ ทริลเลียน สุขุมวิท 18

26 สุขุมวิทซอย18, ถนนสุขุมวิท, คลองเตย, สุขุมวิท, กรุงเทพ โทร. 02-302-5777 ราคาเริ่มต้นที่ 2,040 บาท

 

โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24

15 สุขุมวิท 24 , คลองเตย, สุขุมวิท, กรุงเทพ โทร. 02-612-5777 ราคาเริ่มต้นที่ 2,210 บาท

 

โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท ทองหล่อ

113 ซอยทองหล่อ13, สุขุมวิท55, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา , สุขุมวิท, กรุงเทพ โทร 02-713-9500 ราคาเริ่มต้นที่ 3,600 บาท

 

 

ขอบคุณข้อมูล (ส่วนโรงพยาบาล) จาก Petmania , www.dogcanstay.com

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!