แบบทดสอบความรักของคุณเป็นอย่างไร?

แบบทดสอบความรักของคุณเป็นอย่างไร?
นิตยสาร Health Channel

สนับสนุนเนื้อหา

ความรักเป็นสิ่งที่ให้คำนิยามแน่ชัดไม่ได้ แต่ทุกคนอยากทำความรู้จัก เข้าใจ หรืออยากมีความรักในแบบของตัวเอง บางคนพยายามวิ่งหาไขว่ขว้าความรัก บางคนมีความรักแต่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้หรือบางคนที่ไม่มีแม้กระทั่งความรักที่จะมอบให้ตัวเอง

แล้วนิยามความรักของคุณ คืออะไร
ความรักอาจไม่สามารถจำกัดความได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า "รักออกแบบไม่ได้" ขึ้นกับปัจเจกบุคคลที่จะให้คำนิยามของตนเองและสร้างความรักที่เป็นแบบที่อยากให้เป็น แม้คำนิยามของความรักยังไม่สามารถจำกัดความได้ แต่มีนักวิชาการที่อธิบายความรักไว้หลายๆ ท่าน หนึ่งในทฤษฎีที่เป็นที่รู้จัก คือ ทฤษฎีสามองคืประกอบของความรัก (Triangle Theory of love) ของ Sternberg ที่ประกอบไปด้วย Intimacy (ความเข้าใจ,ความใกล้ชิด) Passion (ความเสน่หา) และ Commitment (การผูกมัด) จากทฤษฎีนี้ ความรักที่ดีที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นแค่รักในอุดมคติ เกิดขึ้นจริงได้น้อย คือความรักที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน

ส่วนทฤษฎีในทางจิตวิทยา การพัฒนาความรักเกิดขึ้นจากการที่เด็กเริ่มสร้างความผูกพันและพันธนาการกับแม่หรือผู้เลี้ยงดูในวัยขวบปีแรก เด็กเริ่มมีการสัมผัสกับแม่หรือผู้เลี้ยงดูทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นการกอดสัมผัส น้ำเสียง หรือสายตา โดยเฉพาะเวลาที่เด็กหิว เด็กกลัว และรู้สึกไม่สบาย ความผูกพันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสัมพันธภาพที่ต่อเนื่อง อบอุ่นใกล้ชิด และทั้งสองฝ่ายได้รับความพอใจ และความยินดีทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย เด็กที่สามารถสร้างความผูกพันที่มั่นคงจนรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยจะสามารถพัฒนาความผูกพันและมีความรักกับผู้อื่นได้เช่นกัน

ความรักที่เป็นความรักแบบหญิง-ชาย คงไม่ต่างจากความรักที่เด็กได้สร้างกับแม่หรือผู้เลี้ยงดู ดังนั้นรักที่ทุกคนต้องการคือ ความรักที่มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งจะเกิดได้จากความรู้สึกถูกรักในช่วงแรก โดยความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นทางร่างกายน้ำเสียงหรือสายตาที่มาจากความเสน่หา (Passion ) การมีการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนความคิด ความสนใจ ทัสนคติ และความรู้สึกถูกรัก มักจะมีความสำคัญลดลงในระยะต่อมา การให้ความรักกับคนที่เรารักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความสำคัญมากขึ้น

ซึ่งการให้ความรัก (Intimacy) หมายถึง การให้ความใกล้ชิดการให้เป็นเพื่อนที่ดี การให้ความเชื่อใจ และการมีค่านิยม รวมถึงมีมุมมองการดำเนินชีวิตที่มีการแลกเปลี่ยนและยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อคู่รักมีการพัฒนาความรักมาจนเกิดการใก้ความรักซึ่งกันและกันเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ก็มักจะจบลงด้วยการมีข้อตกลงที่จะใช้ชีวิต ร่วมกัน (Commitment)

ความรักของคุณเป็นแบบไหน
ความรักที่อยากถูกรักตลอดเวลา คุณอาจจะไม่มีความพอใจและยินดีกับความรักแบบนี้ เพราะคุณจะไม่ถูกใครรักแบบที่รักคุณจริงๆ ความรักแบบนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เพราะมักจะเรียกร้องให้ผู้อื่นตอบสนองความรักกับตนเอง คงไม่มีใครที่จะสามารถให้ความรักคนอื่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้ความรักตอบกลับมา

ความรักที่เป็นการให้ความรัก คนที่มีความรักแบบนี้มักจะเป็นผู้ที่ถูกรักด้วยเช่นกัน เพราะคนที่สามารถให้ความรักกับผู้อื่นได้เป็นคนที่น่าจะรักตัวเองเป็นและเข้าอกเข้าใจตัวเองได้ดี ถึงรู้จักการเผื่อแผ่ความรักแบบนี้ให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน แต่ในบางครั้งคนที่ให้ความรักกับผู้อื่นตลอดเวลา แต่ไม่เคยเปิดรับความรู้สึกถูกรักบ้างก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่รักน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีมากกว่าเหมือนกับที่บอกว่า "คุณดีเกินไป เราน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากกว่าแฟนนะ"

ความรักที่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการเป็นคนที่ถูกรักและเป็นคนที่ให้ความรักได้อย่างเหมาะสมลงตัวตามโอกาสและจังหวะเวลา ความรักแบบนี้น่าจะเป็นความรักที่ดีที่สุด ที่ทุกคู่อยากให้เป็นแต่ไม่ง่ายนักที่เราจะออกแบบให้ความรักเป็นแบบนี้ได้ เพราะถ้าความรักแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ คงต้องเกิดจากการออกแบบ ของชาย-หญิง ที่มีความเข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้ง ถึงได้รู้ว่าจังหวะไหนที่เราต้องเป็นผู้รับความรัก ในขระที่เข้าต้องรับความรัก และโอกาสไหนที่เราต้องเป็นผู้รับความรัก ในขณะที่เขากำลังให้ความรักกับเรา แต่ก็คงไม่ยากเกินไปที่คู่รักจะออกแบบให้เกิดความรักแบบนี้ได้...

 

ขอบคุณภาพประกอบ : Getty Images

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!