พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชันษาครบ 1 ปี

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชันษาครบ 1 ปี
นสพ.มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่พสกนิกรไทยทั้งประเทศปลาบปลื้มกับข่าวดี เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระประสูติกาลพระโอรสเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ผ่านไปไม่นาน คนไทยก็รู้สึกปีติอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชันษาครบ 1 ปี ในวันคล้ายวันประสูติพระชันษาครบ 1 ปี พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ทรงมีพระดำริให้ใช้โอกาสนี้เป็นวันเปิดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กทีปังกรรัศมีโชติ ห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์ข้อมูลโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก และสวนสุขภาพทีปังกรรัศมีโชติ โดยทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด ณ เขตพระราชฐาน 193 หลังจากที่พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์รับเลี้ยงเด็กทีปังกรรัศมีโชติ ห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์ข้อมูลโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก และสวนสุขภาพทีปังกรรัศมีโชติแล้ว พระองค์เสด็จฯพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มจากทอดพระเนตรห้องต่างๆ ภายในศูนย์รับเลี้ยงเด็กทีปังกรรัศมีโชติ อาทิ ห้องนมแม่ ห้องเด็กอ่อน ห้องรับ-ส่งเด็ก ห้องเด็กเล็ก ห้องเกม-รูม ห้องเด็กโต ห้องอาหารเด็ก และห้องปฐมพยาบาล รวมถึงทอดพระเนตรซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะต่างๆ ของชีวิต ชุดจำลองมุมนมแม่และศูนย์เลี้ยงเด็กต่างขนาด บริเวณชั้น 2 เป็นต้น จากนั้นพระองค์เสด็จฯเยี่ยมชมห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ และศูนย์ข้อมูลโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ซึ่งมีบริการให้ยืมหนังสือ วีซีดีต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิก หลังจากนั้นเสด็จฯยังสวนสุขภาพทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งมีส่วนบริเวณสนามเด็กเล็กสีสันสดใส เพื่อทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการพระฉายาลักษณ์กิจกรรมในครอบครัว อาทิ พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุ้มพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นต้น และทอดพระเนตรบอร์ดนิทรรศการภาพนิ่งสันทนาการพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่แรกประสูติจนเจริญพระชันษาครบ 1 ปี และซุ้มหนังสือ "บันทึกรักจากแม่ถึงลูก" ซึ่งเป็นหนังสือที่พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นครั้งแรกของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อาทิ การเสวยครั้งแรก การคลานครั้งแรก เป็นต้น โดยมีหน้าปกเป็นผ้าสีฟ้าปักลาย มีตราพระนามย่อประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ประทับอยู่ด้านบน พระฉายาลักษณ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ด้านข้างประดับด้วยโบว์สีขาว สะท้อนถึงสายใยรักจากแม่สู่ลูก ตลอดระยะเวลาการเสด็จฯเยี่ยมชม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงอุ้มพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แนบพระองค์ ทรงให้ความสนพระทัยในกิจกรรมต่างๆ โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถวายการแนะนำ พระองค์ยังทรงสอบถามถึงการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่อีกด้วย สำหรับศูนย์ดำเนินการภายใต้โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกทั้ง 3 แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป ตามพระประสงค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!