รวมพระฉายาลักษณ์ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ / ห้องภาพที่ 2 : เจริญพระชันษาสง่างาม

รวมพระฉายาลักษณ์ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ / ห้องภาพที่ 2 :  เจริญพระชันษาสง่างาม


ขอขอบคุณภาพจาก http://www.hrh84yrs.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พระฉายาลักษณ์

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด