ทำความรู้จักกับ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008

ทำความรู้จักกับ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008
ทอปัด คำนึงการหมายเลข 1 : ทอปัด คำนึงการ ชื่อเล่น นิว อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 30-25-35 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 สังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แรงบันดาลใจ : เพราะคุณแม่ชื่นชอบเพลง หนึ่งในร้อย และใฝ่ฝันอยากจะให้ลูกได้สวมมงกุฎ นางงามในเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ อรวี จันทนสุรคนหมายเลข 2 : อรวี จันทนสุรคน ชื่อเล่น โอชิน อายุ : 21 ปี สัดส่วน : 31-26-36 การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขากาท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.กรุงเทพ แรงบันดาลใจ : อยากพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง และหาประสบการณ์ที่ดี ทั้งจากการเข้าร่วมประกวด และจากการพบปะเพื่อนๆ ภัคสุภัสส์ เพชรวิวรรธน์หมายเลข 3 : ภัคสุภัสส์ เพชรวิวรรธน์ ชื่อเล่น ออม อายุ 19 ปี สัดส่วน : 31-26-34 ปริญญาตรี ปี 1คณะอุตสากรรมการ ทอเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการธุรกิจกรบิน ม.รังสิต แรงบันดาลใจ : อยากหาประสบการณ์จากเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆ จากห้องเรียน รมณ ศานติคคนานต์หมายเลข 4 : รมณ ศานติคคนานต์ ชื่อเล่น กอล์ฟ อายุ 22 ปี สัดส่วน : 30-24-35 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชี , ROOSE VELT UNIVERSITY ,U.S.A แรงบันดาล : การเข้าประกวดนางงามเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่ จึงส่งลูกมาเป็นตัวแทน และได้ติดตามการประกวดของเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้มาโดยตลอด ภีรุกา ประมูลหมายเลข 5 : ภีรุกา ประมูล ชื่อเล่น น้ำว้า อายุ 21 ปี สัดส่วน : 31-25-36 ปริญญาตรี ปี 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แรงบันดาลใจ : ทั้งคุณแม่และตนเอง สนใจและติดตามการประกวดทุกๆ ปี จึงอยากเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สที่ท้าทายความสามารถ ทัตชญา สอนมีหมายเลข 6 : ทัตชญา สอนมี ชื่อเล่น กิ๊บ อายุ 19 ปี สัดส่วน : 32-26-38 ปริญญาตรี ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย แรงบันดาลใจ : เป็นความใฝ่ฝันของตนเองตั้งแต่ยังเด็ก สักวันหนึ่งเราจะต้องเข้าร่วมประกวดให้ได้ พร้อมทั้งคุณแม่สนับสนุน และให้กำลังใจเต็มที่ จิรัญญา บรรจงเกียรติหมายเลข 7 : จิรัญญา บรรจงเกียรติ ชื่อเล่น กบ อายุ 19 ปี สัดส่วน : 33-25-36 ปริญญาตรี ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ ม.ABAC แรงบันดาลใจ : เป็นประสบการณ์ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆ ในการร่วมทำกิจกรรมอันสร้างสรรค์ พร้อมๆ กับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ ทิพย์สุดา อินทร์พรหมหมายเลข 8 : ทิพย์สุดา อินทร์พรหม ชื่อเล่น Joke อายุ 22 ปี สัดส่วน : 32-25-36 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แรงบันดาลใจ : เพราะมีคุณแม่เป็นผู้สนับสนุน นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีในการเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งเกียรติยศ ยังถือเป็นการค้นหาตนเอง เป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่า อรพรรณ สัมมาชีพวิศวกุลหมายเลข 9 : อรพรรณ สัมมาชีพวิศวกุล ชื่อเล่น ดีดี้ อายุ 19 ปี สัดส่วน : 31-24-36 ปริญญาตรี ปี 2 Hotel Management สถาบันFlamingo Hotel (ประเทศมาเลเซีย) แรงบันดาลใจ : ต้องการทำความฝันของทุกคนในครอบครัวที่อยากให้ตนเองยืนอยู่บนเวทีการประกวดอันยิ่งใหญ่ กรกนก กาญจนอุดมหมายเลข 10 : กรกนก กาญจนอุดม ชื่อเล่น ปลากริม อายุ 20 ปี สัดส่วน : 32-24-36 ปริญญาตรี ปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ แรงบันดาลใจ : ตนเอง คุณแม่สนใจและติดตามการประกวด ชื่นชมพี่ๆ นางงามที่ได้รับตำแหน่ง จึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเวทีประกวดบ้าง วรรณธณี เบียดขุนทดหมายเลข 11 : วรรณธณี เบียดขุนทด ชื่อเล่น กิ๊ฟ อายุ 18 ปี สัดส่วน : 30-25-36 ปริญญาตรี ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร ม.ศรีปทุม แรงบันดาลใจ : ต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง และหาประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นกำไรของชีวิต ภีรดา ขจรมาลีหมายเลข 12 : ภีรดา ขจรมาลี ชื่อเล่น : มิ้ง อายุ : 22 ปี สัดส่วน : 32-25-34 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ม.ราชภัฏสวนดุสิต กวินตรา โพธิจักรหมายเลข 13 : กวินตรา โพธิจักร ชื่อเล่น : แก้ม อายุ : 22 ปี สัดส่วน : 31-25-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ ศรัญญา แจ่มคล้ายหมายเลข 14 : ศรัญญา แจ่มคล้าย ชื่อเล่น : เก้ อายุ : 22 ปี สัดส่วน : 32-24-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย หฤหรรถ กองเมืองหมายเลข 15 : หฤหรรถ กองเมือง ชื่อเล่น : เบียร์ อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 30-25-35 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ชนัดดา วคินเดชาหมายเลข 16 : ชนัดดา วคินเดชา ชื่อเล่น : นิกกี้ อายุ : 20 ปี สัดส่วน : 33-24-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 Art and Visual Technology , GEORGE MASON UNIVERSITY (USA) เบญจรัตน์ ซ้ายสุวรรณหมายเลข 17 : เบญจรัตน์ ซ้ายสุวรรณ ชื่อเล่น : ยุ้ย อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 33-26-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ม.ทักษิณ วรรณพร เจริญวัฒนะหมายเลข 18 : วรรณพร เจริญวัฒนะ ชื่อเล่น : อะตอม อายุ : 23 ปี สัดส่วน : 30-24-35 การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี ณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปาริชาติ หาญเวชหมายเลข 19 : ปาริชาติ หาญเวช ชื่อเล่น : ก้อย อายุ : 20 ปี สัดส่วน : 31-25-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ละรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ อรพรรณ รัดดีหมายเลข 20 : อรพรรณ รัดดี ชื่อเล่น : น้ำฝน อายุ : 18 ปี สัดส่วน : 31-25-35 การศึกษา : จบการศึกษาม.6 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ สิริพักตร์ อารีย์ประเสริฐกิจหมายเลข 21 : สิริพักตร์ อารีย์ประเสริฐกิจ ชื่อเล่น : นุ๊ก อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 31-25-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี2 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี ม.บูรพา พรพรรณ อายุวะศรีหมายเลข 22 : พรพรรณ อายุวะศรี ชื่อเล่น : น้ำ อายุ : 18 ปี สัดส่วน : 32-24-35 การศึกษา : ปวส. ปี 1 สาขาการตลาด เทคนิคพาณิชยการอยุธยา งามเนตร หิรัญชนะโชคหมายเลข 23 : งามเนตร หิรัญชนะโชค ชื่อเล่น : เกด อายุ : 22 ปี สัดส่วน : 32-25-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 1 คณะรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง แรงบันดาลใจ : ชื่นชอบการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส เพราะเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่สุดของการประกวดสาวงามคุณภาพ และอยากพิสูจน์ความสามารถของตนเอง นิษฐกานต์ สาธรหมายเลข 24 : นิษฐกานต์ สาธร ชื่อเล่น : แหม่ม อายุ : 23 ปี สัดส่วน : 33-26-37 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ม.เกษตรศาสตร์ แรงบันดาลใจ : หลังจากประสบความสำเร็จด้านการเรียนเพราะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ คุณแม่จึงสนับสนุนให้เข้าประกวดเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีอีกด้านหนึ่ง พัชนิดา ไชยยาศรีหมายเลข 25 : พัชนิดา ไชยยาศรี ชื่อเล่น : จ๋า อายุ : 20 ปี สัดส่วน : 33-25-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ แรงบันดาลใจ : ติดตามการประกวดมาหลายปี เพื่อนๆ ชวนและสนับสนุนให้เข้าประกวด และอยากได้เพื่อนใหม่ ณัฐอร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาหมายเลข 26 : ณัฐอร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ชื่อเล่น : ดาว อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 30-26-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ แรงบันดาลใจ : คนรอบข้างแนะนำให้เข้าประกวด เพราะรูปร่างสูงโปร่ง และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่สามารถช่วยให้มีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต ฐานิตชญา สุทธิภักดีหมายเลข 27 : ฐานิตชญา สุทธิภักดี ชื่อเล่น : ไลลา อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 31-25-37 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 BUSINESS ENGLISH ม.อัสสัมชัญ แรงบันดาลใจ : ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ และถือเป็นการทดสอบความสามารถของตนเอง ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุลหมายเลข 28 : ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ชื่อเล่น : กระติ๊บ อายุ : 20 ปี สัดส่วน : 31-25-34 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร แรงบันดาลใจ : เพราะเป็นเวทีที่มอบโอกาสซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะได้รับง่ายๆ เช่น มีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องต่างๆ การทำงานเพื่อสังคม และเวทีแห่งนี้จะเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต พิมพ์ จันทรางกูรหมายเลข 29 : พิมพ์ จันทรางกูร ชื่อเล่น : พิมพ์ อายุ : 22 ปี สัดส่วน : 31-25-35 การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แรงบันดาลใจ : ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส คือ ห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ เป็นโอกาสที่สำคัญครั้งเดียวในชีวิต ที่ต้องอาศัยทั้งพรสวรรค์และพรแสวง ปิยะภรณ์ ดีจริงหมายเลข 30 : ปิยะภรณ์ ดีจริง ชื่อเล่น : เดียร์ อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 31-25-37 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แรงบันดาลใจ : ตนเองเป็นคนชอบแสดงความสามารถ กล้าแสดงออก จึงอยากเข้าร่วมประกวดเพื่อหาประสบการณ์ และครอบครัวสนับสนุน นัทชา วรจรรยากุลหมายเลข 31 : นัทชา วรจรรยากุล ชื่อเล่น : ดิวดี้ อายุ : 18 ปี สัดส่วน : 31-23-35 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แรงบันดาลใจ : ชอบความตื่นเต้น ท้าทาย หากได้ผ่านเข้ารอบถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ ที่สำคัญอยากพิสูจน์ความกล้า และความสามารถของตนเอง ซาบรีน่า เชเฟอร์หมายเลข 32 : ซาบรีน่า เชเฟอร์ ชื่อเล่น : บี อายุ 19 ปี สัดส่วน : 30-24-35 การศึกษา : ปวช. ปี 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต แรงบันดาลใจ : อยากให้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกวด เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ตนเองกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พีรญา วงศ์สุรเศรษฐ์หมายเลข 33 : พีรญา วงศ์สุรเศรษฐ์ ชื่อเล่น : มด อายุ : 23 ปี สัดส่วน : 33-25-37 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แรงบันดาลใจ : อยากทดสอบความสามารถของตนเอง จากเวทีการประกวดอันทรงเกียรติระดับประเทศ หมายเลข 34 : พัชรวรัมอร สิงห์สมบุญ ชื่อเล่น : พี อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 31-25-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 1 Entertainment Media MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE แรงบันดาลใจ : เพราะเวทีแห่งนี้หมายถึงความสวยงาม และท้าทายความสามารถ จึงอยากมีส่วนร่วมและหาประสบการณ์ใหม่ๆ หมายเลข 35 : อาภัสพร แสงทอง ชื่อเล่น : กวาง อายุ : 22 ปี สัดส่วน : 31-24-35 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์สากล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แรงบันดาลใจ : ตอนเด็กๆ เคยร่วมแสดงบนเวทีนางสาวไทย มองเห็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น ความสง่างามของคุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ จึงอยากสัมผัสการประกวดในฐานะผู้เข้าประกวด หมายเลข 36 : อัจฉราภรณ์ อินทรสกุล ชื่อเล่น : โบว์ อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 33-25-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ แรงบันดาลใจ : อยากทำให้คุณพ่อและคุณแม่ภูมิใจในความสามารถของตนเอง หมายเลข 37 : กัลย์ธิดา ทาดะ ชื่อเล่น : ลูกปลา อายุ : 24 ปี สัดส่วน : 32-26-35 การศึกษา : ป.ตรี อักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ โทฝรั่งเศส ม.AYOYAMA GAKUIN TOKYO แรงบันดาลใจ : เป็นความใฝ่ฝันของตนเองตั้งแต่ยังเด็ก เคยชมการประกวดนางงามหลายครั้ง และอยากทำหน้าที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าชื่นชมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก หมายเลข 38 : จิรสุดา คุณชน ชื่อเล่น : จุ๊บจุ๊บ อายุ : 23 ปี สัดส่วน : 30-24-35 การศึกษา : การศึกษา :ปริญญาตรี ปี 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง แรงบันดาลใจ : เคยชนะการประกวด ธิดาชาวสวนยะลา ซึ่งเป็นเวทีระดับจังหวัดที่ผลักดันให้ตนเองเข้าร่วมในเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ เพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติม หมายเลข 39 : ระพีพรรณ พรรณะ ชื่อเล่น : อัญ-อัญ อายุ : 23 ปี สัดส่วน : 33-25-36 การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม แรงบันดาลใจ : รักการทำกิจกรรม ครอบครัวส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวดในเวทีที่ยิ่งใหญ่ คอยให้กำลังใจและแนะนำสิ่งที่ดีๆ ถือเป็นการพัฒนากิริยามารยาท การวางตัวให้เหมาะสม หมายเลข 40 : กัญญาพัชร เทือกศิริ ชื่อเล่น : เมษา อายุ : 20 ปี สัดส่วน : 34-25-36 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ฟาร์อิสเทิร์น แรงบันดาลใจ : เพราะเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว จึงอยากพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้คุณพ่อและคุณแม่ภาคภูมิใจ หมายเลข 41 : รัตน์ระวี ศุภนคร ชื่อเล่น : กุ๊กกิ๊ก อายุ : 20 ปี สัดส่วน : 30-25-35 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย แรงบันดาลใจ : การได้ชมการประกวดนางงามตั้งแต่ยังเด็ก ความสวยสง่า และความสามารถของนางงามรุ่นพี่ หมายเลข 42 : สุพนิตา เกษะโกมล ชื่อเล่น : จ๊อบ อายุ : 24 ปี สัดส่วน : 31-26-37 การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี Travel Industry Management MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE แรงบันดาลใจ : ต้องการเอาชนะตนเอง อยากเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นกุลสตรีที่มีความงามอย่างมีคุณค่า หมายเลข 43 : เมทินี สิริภัทรกมล ชื่อเล่น : เมย์ อายุ : 22 ปี สัดส่วน : 32-24-34 การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แรงบันดาลใจ : ทุกคนใครอบครัว และความใฝ่ฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จในเวทีนางงาม หมายเลข 44 : อนัญญา ชินแสงชัย ชื่อเล่น : หมิว อายุ : 19 ปี สัดส่วน : 30-24-35 การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แรงบันดาลใจ : การประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส เป็นโอกาสในการทดสอบตนเอง และหาประสบการณ์ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆ ++ ภาพวันเปิดตัวมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 44 คนสุดท้าย ++ ทำเนียบมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2550

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ miss thailand universe 2008