ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด

ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด

ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด

โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล ๒๕๕๑ วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทอดผ้าป่าออนไลน์ แลกคะแนนเป็นบุญ ส่งถวายทางไปรษณีย์ วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคีร่วมดำเนินการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพระสงฆ์นำชัย คุ้มภัยใต้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น SANOOK.COM บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) บริษัท รีโนวา จำกัด (กล่องบุญ) สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ชื่อโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล ๒๕๕๑ วัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาคีร่วมดำเนินการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพระสงฆ์นำชัย คุ้มภัยใต้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น SANOOK.COM บริษัท รีโนวา จำกัด สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี/ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยฮา จำกัด(มหาชน) หลักการและเหตุผล ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๐ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีได้ร่วมกับองค์กรภาคีหลายหน่วยงานจัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ ซึ่งได้รวมถึงโครงการทอดผ้าป่าหนังสือออนไลน์เพื่อบริจาคให้แก่ วัด โรงเรียน เรือนจำและสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก จากผลตอบรับที่ดีจึงทำให้สำนักพิมพ์ฯ ได้ดำริจัดทำโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล ๒๕๕๑ วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถวายกองผ้าป่าร่วมกันทั่วประเทศ โดยเป็นกองผ้าป่าที่เน้นหนังสือธรรมะเป็นหลัก โดยเฉพาะหนังสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ แนวคิดในการจัดทำโครงการฯ สืบเนื่องมาจากการทอดผ้าป่า เป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลา คือสามารถทำได้ทุกฤดูกาล ไม่จำกัดเวลา สามารถทำได้ตลอดทั้งปี และวัดหนึ่งๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้ ผู้ปรารถนาจะทำเมื่อไรย่อมทำได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งอาจจะผสมผสานหรือผนวกเข้ากับเทศกาลประเพณีประจำท้องถิ่นอื่นๆ ก็ได้ อีกทั้ง ยังไม่เจาะจงเกี่ยวกับพระภิกษุที่จะรับผ้าป่าแต่อย่างใด จากการสอบถามพระสงฆ์ ๑๐ อันดับสิ่งของที่ควรนำถวายพระ ได้แก่ ๑.อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ สมุด ปากกาไม้บรรทัด เป็นต้น ๒.ใบมีดโกน ที่เป็นแบบด้ามเหล็ก ๓.ผ้าไตรจีวร ๔.หนังสือที่มีประโยชน์ เช่น หนังสือสวดมนต์ หนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะ หนังสือทางวิชาการ และสารคดีที่ให้ความรู้ ๕.รองเท้าแตะ สีดำรูปแบบตามความเหมาะสม ๖.ยารักษาโรคที่ใช้กันทั่วๆไป เช่น แก้ปวด แก้ไข้ ยาลดกรด เป็นต้น ๗.ผ้าขนหนูเนื้อดี สีเหลืองขนาดเหมาะสม ๘.อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ๙.อุปกรณ์ทำความสะอาดเช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น แปรงขัดพื้น เป็นต้น ๑๐.ยาสระผม (ใช้สำหรับสระหนังศีรษะและตอนโกนผม) ทั้งนี้ กองผ้าป่าในโครงการทำดีเพื่อพ่อฯ ประกอบด้วยหนังสือธรรมะและหนังสือที่ให้ความรู้จำนวน ๑๕ ปก โดยเฉพาะหนังสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงอาหารพร้อมปรุง (โจ๊กตราเกษตร) และแชมพูสระผม (ฟอลเลส) อานิสงส์ของการทอดผ้าป่า ๑. เป็นการสงเคราะห์พระสงฆ์ให้สะดวกด้วยปัจจัยสี่ หรือสิ่งที่จำเป็นในการครองสมณะเพศ เช่น ผ้าไตรจีวร หรือผ้านุ่งห่ม เป็นต้น ๒. เป็นการช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อพระสงฆ์ได้รับความสะดวกตามสมควรก็จะได้เป็นกำลัง สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ๓. ได้ชื่อว่าเป็นการถวายทานแด่ท่านผู้ทรงศีล ซึ่งนับเป็นการบูชาท่านผู้ทรงศีล บูชาท่านผู้ควรบูชา และเป็นทานที่มีคุณค่าสูง ๔. เป็นการอบรมจิตใจของผู้บริจาคให้มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักทางจิตใจของประชาชนในชาติสืบไป ๕. เป็นการส่งเสริมความมีสามัคคีธรรมของหมู่คณะ ๖. เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นสืบไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๓. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๔. เพื่อถวายกองผ้าป่า จำนวน ๒๕๕๑ กอง ให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติบูชา ๕. เป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ประเพณีการทอดผ้าป่าให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสานต่อไป จุดเด่นของโครงการ ทอดผ้าป่าออนไลน์ แลกคะแนนเป็นบุญ ส่งถวายทางไปรษณีย์ ๑. กองผ้าป่าบรรจุหนังสือ จำนวน ๑๕ ปก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกองผ้าป่ากองละ ๕๕๐ บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ ๒. สมาชิกบัตรเคทีซีทั่วประเทศสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นกองผ้าป่าได้ เริ่มตั้งแต่ ๑๐๐ คะแนน เท่ากับ ๑๐ บาท ผ่านทาง KTC Touch Point ๖๐ แห่งทั่วประเทศ ทางโทรศัพท์ และที่ร้านดีบุ๊คส์ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ๓. ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อวัด และเสนอรายชื่อวัดที่ต้องการทอดผ้าป่าได้ทางเว็บไซต์ www.dmgbooks.com และสามารถหักบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านทางบัญชีได้ ๔. กองผ้าป่าแต่ละกอง จะมีจดหมายนำเพื่อถวายกองผ้าป่าให้แต่ละวัด โดยจะระบุชื่อเจ้าภาพและผู้ที่ต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อให้ทางวัดได้ทำพิธีทางศาสนาอย่างถูกต้องต่อไป ๕. สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เป็นศูนย์กลางในการจัดทำกองผ้าป่า โดยรวบรวมเจ้าภาพ และรายชื่อวัดที่ต้องการร่วมในโครงการฯ ๖. พิธีทอดผ้าป่าจะจัดขึ้น ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๑ และนำกองผ้าป่าทั้งหมด ส่งให้บริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นผู้จัดส่งถวายวัดทั่วประเทศ ๗. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ - ทางเว็บไซต์ www.sanook.com และเครือข่ายองค์กรพุทธ - ผ่านทาง SMS ของ DTAC และรายการร่วมด้วยช่วยกัน - เว็บไซต์ของ KTC - สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ www.identity.opm.go.th - กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.ybat.org - www.sanook.com - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด www.thailandpost.com - สื่อมวลชนทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ ๘. ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ สามารถแจ้งความประสงค์ถวายกองผ้าป่า ไปยังวัดที่ต้องการได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฯ www.dmgbooks.com หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐๒-๖๘๕-๒๒๕๔-๕ ระยะเวลา ๑๕ สิงหาคม ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!