เลี้ยงลูกด้วยการอ่าน

เลี้ยงลูกด้วยการอ่าน
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

ปี พ.ศ.2532 กองทุนหนังสือแห่งประเทศอังกฤษ (Booktrust, UK) ได้รายงานประเมินผลรอบ 5 ปี ของ โครงการ Bookstartว่า เด็กที่พ่อแม่เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่ยังเล็กๆนั้นจะมีพัฒนาการในด้านต่างๆดีมาก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านภาษา การสื่อสาร การอ่าน ทำให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ เมื่อเข้าโรงเรียนแล้วเด็กมีผลการเรียนดีกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้เล่านิทาน และอ่านหนังสือให้ฟังได้อย่างชัดเจน

เด็กเล็ก, การอ่าน

นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทรักลูกกรุ๊ป กล่าวว่า เป็นที่ทราบและยอมรับกันในทางวิชาการด้านพัฒนาการเด็กแล้วว่า การส่งเสริมให้พ่อแม่เล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟัง การส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือตั้งแต่เล็กๆ ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ในด้านจิตใจ การได้นั่งตักอยู่ในวงแขนของแม่ ได้ฟังเสียงอันอ่อนโยนทุกวัน ทำให้เด็กมีความสุข มีความอบอุ่นใจ ในด้านการพัฒนาสมอง ทั้งภาพและเนื้อหาจะกระตุ้นการทำงานของสมอง ส่งเสริมจินตนาการ ความคิด เช่น เหตุผล และรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะกับวัย อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นที่รับทราบถึงคุณประโยชน์ของการส่งเสริมการอ่านในเด็กเป็นอย่างดี แต่โอกาสในการอ่านที่เด็กไทยจะได้รับก็ยังมีน้อย สาเหตุสำคัญก็คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนยังมีน้อย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ศูนย์วิจัยรักลูก บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด จึงทำการสอบถามพ่อแม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 350 ครอบครัว ที่เป็นตัวแทนกลุ่มพ่อแม่ที่ชอบแสวงหาความรู้และอยากให้ลูกอ่านหนังสือ เกี่ยวกับ เลี้ยงลูกด้วยการอ่าน พบว่า พ่อแม่ที่ชอบแสวงหาความรู้ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นอย่างมาก เห็นได้จากร้อยละ 50.3 อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน พ่อแม่กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เริ่มอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เมื่อลูกอายุ 0-2 ปี ร้อยละ 51.6 และ แม่ ยังเป็นคนที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังบ่อยที่สุด ร้อยละ 62.5 บทบาทพ่อแม่ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง บทบาทพ่อแม่ ที่มีส่วนสนาน ส่วนใหญ่พ่อแม่กลุ่มนี้จะอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ร้อยละ 69.1 รองลงมาพ่อแม่อ่านหนังสือเป็นตัวอย่างให้ลูกดู เพื่อให้ลูกเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ร้อยละ 30.6 และเมื่อไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า พ่อแม่จะชวนลูกอ่านป้ายราคาสินค้าต่างๆ ร้อยละ 29.4 การที่พ่อแม่ทำแบบนี้ สามารถสะท้อนถึงทฤษฎีเซลล์กระจกเงา พ่อแม่เป็นต้นแบบให้ลูกทำตาม การที่พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือ ลูกก็อ่านหนังสือ หากพ่อแม่ชอบแสวงหาความรู้ ลูกก็ชอบแสวงหาความรู้เช่นเดียวกัน เป็นที่น่ายินดีที่พ่อแม่ต้องการ ปลูกนิสัยรักการอ่านให้แก่ลูก มากกว่า ให้เป็นเด็กฉลาด เหตุผลสำคัญที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง อันดับ 1 คือ เพื่อ ปลูกนิสัยรักการอ่านให้แก่ลูก ร้อยละ 37.6 รองลงมา เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษาและการเรียนรู้ ให้กับลูก ร้อยละ 26.9, เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่กับลูก ร้อยละ 13.3, เพื่อ เด็กได้มีประสบการณ์ที่กว้างขึ้นจากหนังสือ หรือนิทาน ร้อยละ 9.5, ฝึกสมาธิ ให้ลูกใจจดใจจ่อกับสิ่งหนึ่ง ร้อยละ 6.9, เพื่อ ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนมีจิตใจดี จากตัวอย่างในนิทาน ร้อยละ 2.9 และ ต้องการให้เด็กเป็นคนฉลาด เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็ว ร้อยละ 2.9 เป็นเหตุผลที่พ่อแม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้าย หนังสือที่ได้รับรางวัล เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่นำมาพิจารณาร่วมด้วย หนังสือ หรือนิทาน ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่พิจารณาเลือกซื้อมากที่สุด คือ ต้องมี เนื้อหาดี มีคติสอนใจ ร้อยละ 70.3 รองลงมาพิจารณาจาก รูปภาพประกอบ ร้อยละ 45.7, ตัวละครในนิทานเป็นที่รู้จัก ร้อยละ 15.1 สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่นำมาพิจารณาร่วมด้วย คือ เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล ร้อยละ 4.9 แต่ส่วนของ ผู้เขียน และ สำนักพิมพ์"กลับเป็นสิ่งที่พ่อแม่นำมาพิจารณาเลือกซื้อหนังสือ หรือนิทานน้อยที่สุด ร้อยละ 2.9 และ 1.7 ตามลำดับ พ่อแม่ไม่นิยมจัดทำ หนังสือทำมือ ขึ้นเอง น่าเสียดาย ที่พ่อแม่กลุ่มนี้ไม่นิยมจัดทำ หนังสือทำมือ (หนังสือที่ทำขึ้นด้วยความรักจากครอบครัว) มีเพียงร้อยละ 5.7 เท่านั้น เพราะส่วหญ่นิยม ซื้อหนังสือ ให้ลูกอ่าน ร้อยละ 94.2 แต่แท้จริงแล้ว การทำหนังสือทำมือให้ลูกอ่านเป็นได้มากกว่าการสอนให้อ่าน แต่เป็นการทำให้ลูกได้เห็นว่าบางอย่างพ่อแม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ และการทำหนังสือร่วมกับลูกสามารถเป็นตัวกลางสร้างความรักและความผูกพัน สุดท้ายลูกจะเห็นว่าความรู้อยู่รอบๆตัว แนะนำหนังสือน่าอ่าน ในเครือรักลูก ห่างไกล ไม่ห่างกัน, พ็อคเก็ตบุค ห่างไกล ไม่ห่างกัน - สำนักพิมพ์มังกรยิ้ม - จำนวน 246 หน้า - ราคา 170 บาท ห่างไกล ไม่ห่างกัน ผลงานคุณภาพเล่มล่าสุดของโดม วุฒิชัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ปกสีสว่างหวานประกอบกับรูปเล่มที่ตั้งใจออกแบบภาพปกให้คล้ายสมุดบันทึกดึงดูดสายตาเป็นยิ่งนัก "แม้ว่าในชีวิตจะเคยผิดพลาดมาหลายครั้งหลายหน แต่ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลืมความรักและหน้าที่ของการเป็นพ่อ" พ็อคเก็ตบุคล, พลังดนตรีชาร์จพลังสมอง พลังดนตรีชาร์จพลังสมอง ชุดส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็ก - ผู้แต่ง/แปล : รักลูกบุ๊ค - ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 163 หน้า 1 - ราคาปกติ : 185.00 บาท "แม้ว่าในชีวิตจะเคยผิดพลาดมาหลายครั้งหลายหน แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยลืมความรักและหน้าที่ของการเป็นพ่อ"

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!