6 ข้อท่องให้ขึ้นใจ รับรองใช้ “ส้วม” ได้ปลอดภัย ไร้ติดเชี้อ

6 ข้อท่องให้ขึ้นใจ รับรองใช้ “ส้วม” ได้ปลอดภัย ไร้ติดเชี้อ

6 ข้อท่องให้ขึ้นใจ รับรองใช้ “ส้วม” ได้ปลอดภัย ไร้ติดเชี้อ
S! Women (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เรื่อง “ส้วม” เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 เรายิ่งควรเน้นย้ำเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง ไม่เสี่ยงต่ออันตราย หรือการติดเชื้อโรค ซึ่งทางนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำเกี่ยวกับการใช้ส้วมอย่างถูกต้องไปดังนี้

1.ปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค

2.เว้นระยะห่างในขณะรอใช้ส้วมสาธารณะ 1-2 เมตร

3.ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ เพราะจะทำให้โถหรือขอบโถแตกหรือหัก หรืออาจพลาดตกลงมาจนเกิดการบาดเจ็บได้

4.ก่อนใช้ส้วมทุกครั้งให้เช็ดฆ่าเชื้อก่อนนั่งลงบนโถส้วม 

5.ไม่ทิ้งวัสดุใด ๆ ลงในโถส้วม

6.ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำให้สะอาดอย่างน้อย 20 วินาที ทุกครั้งหลังใช้ส้วม เพื่อสร้างสุขอนามัยดีให้กับตนเอง