หน่วยวัดที่ดินและการคำนวณพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องรู้

หน่วยวัดที่ดินและการคำนวณพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องรู้

หน่วยวัดที่ดินและการคำนวณพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องรู้
DDproperty

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยวัดทุกแบบล้วนจำเป็นต่อการซื้อ-ขาย การก่อสร้าง ไปจนถึงการออกแบบตกแต่ง แต่ละแบบก็มีวิธีแปลงหน่วยพื้นที่แตกต่างกันออกไป ลองมาทำความรู้จักกับหน่วยวัดพื้นที่และการแปลงหน่วย ที่ไม่ใช่แค่การสอนวิธีแปลงหน่วยวัดหรือคำนวณพื้นที่บ้าน คอนโด อาคาร และที่ดินเท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือเจ๋ง ๆ มาช่วยคำนวณให้โดยไม่ต้องคิดเองจนปวดหัว หรือไม่งงว่า 1 ไร่ มีกี่ตารางวาอีกต่อไป

ทำความรู้จักกับหน่วยวัดพื้นที่และการแปลงหน่วยวัดหน่วยวัดที่ดิน

หน่วยวัดที่ดินในไทยที่ถูกใช้ระบุในโฉนดที่ดินและคำนวณราคาซื้อ-ขายมีด้วยกัน 3 หน่วยคือ “ไร่-งาน-ตารางวา” และมีความสัมพันธ์กับหน่วย “ตารางเมตร” จึงทำให้จดจำง่าย และคุณก็จะได้คำตอบแล้วว่า 1 ไร่ มีกี่ตารางวา

 • 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร
 • 1 งาน = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร
 • 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

หน่วยวัดพื้นที่ใช้สอย

หน่วยตารางเมตรจะพบได้จากการคำนวณพื้นที่ห้องในคอนโด หรือใช้วัดพื้นที่ใช้สอยในบ้าน เช่น ที่ดินใช้หน่วยตารางวา แต่พื้นที่ใช้สอยจะใช้หน่วยตารางเมตรและนับรวมทุกชั้นในบ้าน นอกจากนี้ยังมีหน่วย “ตารางฟุต” อีกด้วย

 • 1 ตารางฟุต = 929.03 ตารางเซนติเมตร (โดยประมาณ)
 • 1 ตารางเมตร = 10,000 ตารางเซนติเมตร = 10.76 ตารางฟุต (โดยประมาณ)
 • 1 ตารางกิโลเมตร = 1,000,000 ตารางเมตร = 625 ไร่ 

หน่วยวัดพื้นที่สากลและหน่วยอื่น ๆ

นอกจากหน่วยตารางเมตรแล้ว ก็ควรทราบหน่วยวัดสากลและหน่วยวัดไทยแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย ดังนี้

 • 1 เฮกเตอร์ = 10,000 ตารางเมตร = 6 ไร่ 1 งาน = 2,500 ตารางวา
 • 1 เอเคอร์ = 4,840 ตารางหลา = 43,560 ตารางฟุต = 4,046.86 ตารางเมตร (โดยประมาณ)
 • 1 ตารางไมล์ = 640 เอเคอร์ = 260 เฮกเตอร์ (โดยประมาณ) = 2.59 ตารางกิโลเมตร (โดยประมาณ)
 • 1 เส้น = 20 วา = 40 เมตร (วัดความยาว)
 • 1 วา = 4 ศอก = 2 เมตร (วัดความยาว)
 • 1 ศอก = 50 เซนติเมตร (วัดความยาว)

สูตรคํานวณพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ ที่ควรรู้

หลังจากได้คำตอบแล้วว่า 1 ไร่ มีกี่ตารางวา รวมถึงได้รู้จักกับหน่วยวัดพื้นที่และการแปลงหน่วยวัดกันแล้ว ลองมาลงลึกกันอีกนิดกับสูตรคำนวณพื้นที่รูปทรงต่าง ๆ ที่ควรรู้ ดังนี้

สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สูตรคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ง่ายที่สุด จะใช้ได้เมื่อพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผืนผ้าที่มีการทำมุม 90 องศาทุกมุม โดยคุณจะได้ผลลัพธ์พื้นที่จาก 2 สูตรนี้

 • พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ ด้านยกกำลัง 2

ตัวอย่าง กำหนดให้ที่ดินมีความยาวด้านละ 20 วา จะได้ 20 x 20 = 400 ตารางวา

 • พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = ด้านกว้าง x ด้านยาว

ตัวอย่าง กำหนดให้ที่ดินมีด้านกว้าง 15 วา ด้านยาว 20 วา ก็จะได้ 15 x 20 = 300 ตารางวา

สี่เหลี่ยมใด ๆ

ในความเป็นจริงนั้นพื้นที่อาจไม่ได้ทำมุมฉากทุกมุม แต่มักจะเอียงซ้าย เอียงขวา ป้านมุมล่าง แหลมมุมบน ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมใด ๆ ได้หลายแบบ คุณจึงต้องใช้สูตรในการคำนวณจากเส้นทแยงมุมและเส้นกิ่งทั้ง 2 ด้านดังนี้

 • พื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ แบบที่ 1 = 1/2 x (เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง)

ตัวอย่าง กำหนดให้ที่ดินมีเส้นทแยงมุม 10 วา มีเส้นกิ่งด้านละ 4.8 วา จะได้ 1/2 x (10 x (4.8 + 4.8)) = 48 ตารางวา โดยเป็นสี่เหลี่ยมผื่นผ้าที่มีด้านกว้าง 6 วา ด้านยาว 8 วา ก็จะได้ 48 ตารางวาเช่นกัน

เส้นกิ่งคือเส้นที่ลากจากมุมให้ตั้งฉาก 90 องศากับเส้นทแยงมุม ซึ่งหลักการของสูตรนี้คือการหั่นสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยม 2 ชิ้นมาคิดพื้นที่นั่นเอง แต่ในกรณีที่คุณมีเพียงความยาวสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ด้าน ต้องใช้สูตรที่ซับซ้อนขึ้นดังนี้

 • พื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ แบบที่ 2 = รูท((s - ด้านซ้าย) x (s - ด้านบน) x (s - ด้านขวา) x (s - ด้านล่าง)) โดย s = 1/2 x (ผลบวกความยาวของทุกด้าน) โดยสูตรนี้คิดได้ทุกแบบยกเว้นสี่เหลี่ยมเว้า

ตัวอย่าง กำหนดให้ที่ดินมีด้านซ้าย 12 วา ด้านบน 9 วา ด้านขวา 5 วา ด้านล่าง 14 วา โดยตัวแปร s จะได้ 1/2 x (12+9+5+14) = 20 และพื้นที่จะได้ รูท((20 - 12) x (20 - 9) x (20 - 5) x (20 - 14)) = 88.99 ตารางวา

สามเหลี่ยมใด ๆ

พื้นที่สามเหลี่ยมนั้นอาจเป็นส่วนประกอบหนึ่งในพื้นที่หลายเหลี่ยมมุม โดยสิ่งที่คุณต้องมีเมื่อต้องการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมคือความยาวของฐานสามเหลี่ยม และความสูงจากฐานจนถึงยอด แล้วใช้สูตรนี้

 • พื้นที่สามเหลี่ยมใด ๆ = 1/2(ฐาน x สูง)

ตัวอย่าง กำหนดให้ที่ดินมีความยาวฐาน 16 วา มีความสูง 12 วา จะได้ 1/2 x (16 x 12) = 96 ตารางวา

ทั้งนี้ยังมีสูตรคำนวณพื้นที่อีกมากมาย แต่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่จะช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้น ด้วยแอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่ที่ทำให้ชีวิตง่ายดายกว่าเดิมโดยไม่ต้องนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขเอง

ง่ายกว่า...ด้วยแอปคำนวณพื้นที่และแปลงหน่วย

- Ling ดาวน์โหลดฟรีที่ Android / iOS

แอปพลิเคชันไทยที่ช่วยให้การคำนวณที่ดินเป็นเรื่องง่าย ด้วยการปักหมุดวัดบนแผนที่ดาวเทียมจากในแอป พร้อมระบุพิกัดจีพีเอสของแต่ละหมุด และแชร์ข้อมูลให้ผู้อื่นได้

- Land Survey Calculator ดาวน์โหลดฟรีที่ Android / iOS

แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่ตามรูปร่างพื้นที่ที่คุณเลือก แล้วจะนำค่านั้นไปแปลงเป็นหน่วยอื่นก็ทำได้จากแอปเดียวกัน แต่น่าเสียดายที่แปลงได้เฉพาะหน่วยสากลเท่านั้น

- Rai Thai Area ดาวน์โหลดฟรีที่ Android

แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่ด้วยตัวเลข และแปลงเป็นหน่วยไทยให้โดยอัตโนมัติ ทั้งยังมีระบบแปลงหน่วยวัดพร้อมกันทุกหน่วย โดยไม่ต้องเลือกว่าจะแปลงจากหน่วยใดเป็นหน่วยใด

- Rai Converter ดาวน์โหลดฟรีที่ iOS

แอปพลิเคชันที่แปลงหน่วยพื้นที่ ความยาว น้ำหนัก และปริมาตร แล้วถ้าคุณถามว่า 1 ไร่ มีกี่ตารางวากับแอปฯ นี้ คุณก็จะได้คำตอบทั้งหน่วยวัดของไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่นพร้อมกันเลย

ขนาดพื้นที่ในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์คือสิ่งสำคัญที่สุดตามกฎหมาย แต่การทราบถึงหน่วยวัดพื้นที่ การแปลงหน่วยพื้นที่ การคำนวณพื้นที่ และการใช้แอปพลิเคชันช่วยคิด ก็จะทำให้คุณเห็นภาพที่จำเป็นต่อการออกแบบตกแต่ง หรือคิดราคาซื้อ-ขายได้อย่างถูกต้อง