นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา”

นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา”

นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health ผู้เชี่ยวชาญในงานบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล  และให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลครบวงจร ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในท้องตลาดมาพัฒนาเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงของผู้ใช้ในปัจจุบัน โดยใช้องค์ความรู้สาขาต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งข้อกำหนดตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล เช่น Joint Commission International (JCI) Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค นำมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก

“ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา” จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ลดความเสี่ยงจากเชื่อที่อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อและระบาดได้ จึงพัฒนาเพิ่มเติมในด้านของนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์และใช้งานจริงในด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์  พร้อมผลักดันนวัตกรรมไปสู่ภาครัฐ และ เอกชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ถังทิ้งของมีคมที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย สะดวก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบเปิดและปิดอัตโนมัติ มี 2 ขนาดความจุคือ 7 กับ 11.5 ลิตร ออกแบบให้รองรับการใช้งานโดยภายในที่เป็นวัสดุพลาสติกเกรดพิเศษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ ออกแบบให้เป็นถังรูปสี่เหลี่ยม เพื่อให้สามารถทิ้งเข็มได้เพิ่ม 42% ของความจุ ใช้ได้ทุกพื้นที่ วางบนพื้น ติดตั้งกำแพง แนวตั้งและแนวนอน หรือ ติดกับตัวรถเข็น มี indicator แจ้งเตือน วัดระดับความจุเมื่อทิ้งเข็ม 3/4 ของถัง และ ฝาปิดออกแบบให้ปิดมิดชิดไม่สามารถเอามือล้วงได้และมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์

โดยในระดับสถานพยาบาลถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการซื้อผลิตภัณฑ์และทำลายขยะเนื่องจากมีความจุที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุจากการถอดหัวเข็ม ทิ้งเข็ม และเพิ่มภาพลักษณ์ด้านความสะอาดปลอดภัย ให้กับองค์กร ขณะที่ในระดับประเทศจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้วัสดุและแรงงานในประเทศ ทั้งยังส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย

โดยนวัตกรรมนี้ เป็นการพัฒนาร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เน้นคุณสมบัติสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานและจัดเก็บ โดยผู้ใช้งานสามารถใช้มือเดียว (One Hand Operation Technique) ในการทิ้งเข็มและตัวกระบอกฉีดยาได้โดยไม่ต้องถอดหัวเข็มออกจากตัวเข็ม ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากถอดหัวเข็ม

นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังไม่ต้องใช้มือเปิดปิดฝา เพราะฝาจะถูกเปิดเองเมื่อมีน้ำหนักของวัตถุหล่นลงไปและปิดกลับได้เองซึ่งจะช่วยลดการปนเปื้อนที่ต้องใช้มือปิดฝาถังทุกครั้งที่ใช้ อีกทั้งยังมีฝาปิดล็อกเมื่อใช้เสร็จ เพื่อป้องกันอันตรายให้ผู้จัดเก็บและทำลายของมีคม ทั้งยังมีความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ใช้สถานที่จัดเก็บน้อย สะดวกต่อการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ “ถังทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยา” เลือกใช้วัสดุจากพลาสติกชนิดพิเศษ คือ มีความแข็งแรงเท่าเดิมโดยใช้วัสดุน้อยลง ทำให้น้ำหนักถังเบาลง 8% และออกแบบรูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งทำให้สามารถใส่เข็มได้เพิ่มขึ้น 42% ลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 7.7% โดยได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด BDMS Innovation Awards 2016 ซึ่งถือเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการร่วมมือระหว่างองค์กร หากสนใจสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่

Call Center 02 762 4000 Facebook: NHealthThailand Line Official @nhealth และเวปไซด์ www.nhealth-asia.com

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook