เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย

เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย

เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) โดยสมบูรณ์เข้าไปทุกขณะ ทำให้ที่พักอาศัยแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะผู้สูงวัยก็จำเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน

ผู้สูงวัยที่มีทุนทรัพย์มากพอ และไม่ต้องการพึ่งพิงลูกหลานให้ลำบากใจ ก็มักจะเลือกที่พักอาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิตที่มีความสะดวกสบายแบบครบครัน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้รับการดูแลจากแพทย์ และพยาบาลอย่างใกล้ชิด โดยที่ยังคงมีสังคม และกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับผู้สูงอายุในวัยใกล้เคียงกันได้ด้วย

หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าที่ใดเหมาะกับตนเอง Tonkit360 รวบรวมข้อมูลที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายมาไว้เป็นตัวเลือกด้วยกัน 4 โครงการ

Senior Complex รามา-ธนารักษ์

ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ดำเนินการจัดสร้างและบริหารโครงการฯ โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 20 ไร่ มีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร

ภาพจาก Senior Complex รามา-ธนารักษ์ ภาพจาก Senior Complex รามา-ธนารักษ์

ความโดดเด่น

โครงการ Senior Complex แห่งนี้ ได้รับการออกแบบภายใต้หลักสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีนโยบายปลอดบุหรี่ทั้งโครงการ ทั้งพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง อีกทั้งยังจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายน้ำ คลับเฮาส์ ฟิตเนส ห้องพยาบาล และการเชื่อมต่อสัญญาณจากห้องพักไปที่ห้องพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้พักอาศัยด้วย

Senior Complex รามา-ธนารักษ์Senior Complex รามา-ธนารักษ์

ข้อมูลจำเพาะ

 • สามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้รายละไม่เกิน 1 สัญญา อายุ 60 ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าพัก **วันจองสิทธิ์มีอายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี
 • ได้รับสิทธิการพักอาศัย 30 ปี และพักอาศัยได้ไม่เกิน 2 คน ต่อหน่วย/ยูนิต โดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติหลักมีสัญชาติไทย อย่างน้อย 1 คน
 • ผู้สูงอายุต้องผ่านการคัดกรองสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดก่อน จึงจะสามารถเข้าพักอาศัยในโครงการฯ
 • สามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินได้ (เฉพาะกรณีขอสินเชื่อ)
 • ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิการเช่าให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ขายคืนให้แก่ผู้บริหารโครงการฯ
 • กรณีประสงค์ออกจากโครงการฯ ก่อนกำหนดหรือกรณีเสียชีวิต สิทธิการพักอาศัยจะถูกระงับทันทีโดยไม่ตกทอดแก่ทายาท โดยผู้บริหารโครงการฯ จะมีข้อกำหนดในการคืนเงินของผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

รูปแบบการจอง

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเปิดรับจองสิทธิตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พ.ย.2563  โดยมีห้องให้เลือกหลายราคา ตั้งแต่ 1,820,000 บาท  1,999,999 บาท 2,100,000 บาท 2,800,000 บาท และ 2,999,999 ซึ่งสามารถจองได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • จองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านลิงก์กรมธนารักษ์ http://senior-complex.treasury.go.th/home.php
 • จองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Walk in) ตามจุดต่างที่ทางราชการเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในวันเวลาราชการ (08.30-16.30)

พิกัด : ที่ดินราชพัสดุ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สวางคนิเวศ

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่กำกับดูแลโดยสภากาชาดไทย ถือเป็นอาคารที่พักอาศัยต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุสุขภาพดีที่มีฐานะปานกลางและสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้

สวางคนิเวศตั้งอยู่ในพื้นที่ของสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการบริจาคจากมูลนิธิอื้อจือเหลียง จำนวน 100 ไร่ อยู่ติดกับวัดอโศการาม แบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกเป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 168 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร เฟสสองเป็นอาคารสูง 6 ชั้น จำนวน 9 อาคาร บนพื้นที่ 23 ไร่ รวม 468 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 40-60 ตารางเมตร 

สวางคนิเวศสวางคนิเวศ

ความโดดเด่น

สวางคนิเวศได้รับการออกแบบอาคารเพื่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ทางลาด ลิฟต์ ประตูห้องกว้าง 90 เซนติเมตร ไม่มีธรณีประตู พื้นห้องไม่ลื่น มีอุปกรณ์จับในห้องน้ำ ปุ่มฉุกเฉินในห้องน้ำ ไฟฉุกเฉินหน้าห้องพัก ไฟส่องสว่าง บันไดหนีไฟ สระว่ายน้ำที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ลึก มีทางลาด และราวจับเพื่อป้องกันการลื่มล้ม

สวางคนิเวศสวางคนิเวศ

ข้อมูลจำเพาะ

 • ผู้ที่จะเข้าพักต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ในวันที่เข้าพักอาศัย
 • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของตนเองได้ตลอดชีวิต ซึ่งโครงการจะให้ผู้พักอาศัยออมเงินกับโครงการจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าส่วนกลาง
 • กรณีที่ผู้พักอาศัยไม่สามารถจ่ายค่าส่วนกลางได้หรือป่วยติดเตียงโดยไม่มีญาติหรือผู้ดูแล โครงการจะส่งต่อผู้พักอาศัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น สถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เป็นต้น
 • กรณีผู้พักอาศัยป่วยติดเตียงและไม่ประสงค์พักอาศัยกับโครงการต่อไป โครงการจะคืนเงินค่าห้องพักให้แก่ผู้พักอาศัย 40%
 • ทำสัญญาขออนุญาตเข้าพักด้วยตนเองและคู่ชีวิตหรือญาติตามที่ระบุในสัญญา และสามารถอยู่อาศัยได้ตลอดชีวิตของทั้งสองท่าน
 • ตรวจสอบประวัติสุขภาพของผู้พักอาศัย และการบริจาคร่างกายของผู้พักอาศัย
 • ผู้พักอาศัยควรมีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท จึงจะสามารถมีเงินเพียงพอใช้จ่ายตลอดชีวิต

พิกัด : 199 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เป็นโครงการที่มีแนวคิด “อยู่บ้านหลังใหญ่ที่มีหมออยู่ในบ้านเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” บนพื้นที่โครงการกว่า 140 ไร่ บนถนนพหลโยธิน ท่ามกลางบรรยากาศแบบรีสอร์ทที่โอบล้อมด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ สระว่ายน้ำ พร้อม Wellness และ Club House ที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

ความโดดเด่น

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีโรงพยาบาลอยู่ในโครงการด้วย จึงมีทั้งทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการ ที่พร้อมดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังออกแบบสถานที่เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินไปได้ทุกที่ในโครงการด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุ เพราะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือ

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

ข้อมูลจำเพาะ

 • มีบริการตรวจเยี่ยมไข้ที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น
 • บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านทั้งแบบรายวันและรายเดือน สามารถรองรับทุกความต้องการ ตั้งแต่การดูแลขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน การดูแลที่มีความซับซ้อน และการทำหัตถการต่างๆ ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานผู้ช่วย
 • บริการผู้ช่วยพยาบาล บริการรถรับ-ส่ง และบริการจัดอาหารตามสภาวะของร่างกายผู้เข้าพักอาศัย
 • บริการซักอบรีด, ทำความสะอาด, จัดการขยะ

พิกัด : เลขที่ 89 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เวลเนสซิตี้

โครงการที่เจ้าของ นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ระบุว่าเป็นเมืองสุขภาวะดี ที่พักของคนรักษ์สุขภาพแห่งเดียวในประเทศไทย มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ตอบทุกโจทย์ของการดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบครัน

โดยเวลเนสซิตี้ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ นอกจากที่พักอาศัยซึ่งมีทั้งบ้านพักสไตล์รีสอร์ท 70 หลัง และคอนโดมิเนียมแล้ว ก็ยังมีโรงแรม โรงพยาบาล และเวลเนสฟาร์มด้วย

เวลเนสซิตี้ เวลเนสซิตี้

ความโดดเด่น

โครงการเวสเนสซิตี้เป็นคอมมิวนิตี้สำหรับผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ในระดับเดียวกัน  โดดเด่นด้านบริการที่ผู้พักอาศัยจะได้รับบริการในรูปแบบเดียวกับโรงแรมหรือ Hotel Service ทั้งครัวอาหารสุขภาพ การทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้าแบบครบวงจร และมีบริการทางการแพทย์ พร้อมศูนย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้า ตลาดเกษตรอินทรีย์ ร้านอาหารสุขภาพภายในโครงการด้วย

เวลเนสซิตี้เวลเนสซิตี้

ข้อมูลจำเพาะ

 • ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มาพักฟื้นและต้องการได้รับการดูแลจากแพทย์ และพยาบาล โดยมีทั้งพักระยะสั้น 15 วัน, 1 เดือน และ 3 เดือน
 • ผู้พักอาศัยควรมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 60,000-70,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากดูแลเหมือนโรงพยาบาล จึงมีค่าธรรมเนียมแพทย์ พยาบาล และอาหารด้วย นอกเหนือจากค่าที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับพักฟื้น 15 วันอยู่ที่ 17,000 บาท (แพทย์ 4,500 บาท พยาบาล 5,500 อาหาร 7,000)
 • หากต้องการพักแบบถาวร สามารถซื้อที่ดินและปลูกบ้านเองได้ ซึ่งทางโครงการมีแบบแปลนให้เลือก แต่ต้องก่อสร้างภายใน 2 ปี เพื่อป้องกันการซื้อที่เพื่อเก็งกำไร

พิกัด : เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ ของ เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย

เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย
เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย
เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย
เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย
เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย
เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย
เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย
เปิดคุณสมบัติ “ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ที่มีกำลังจ่าย