ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบ New Normal ปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบ New Normal ปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบ New Normal ปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

หลังคลายล็อกดาวน์ หลายๆ กิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากเริ่มเกิดขึ้น ทั้งคอนเสิร์ต อีเวนท์ต่างๆ แน่นอนงานมงคลหลายๆ ประเภทก็ได้รับอนุญาตให้จัดได้ เช่นเดียวกับงานมงคลอย่างการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่ทุกๆ กิจกรรมทางสังคมแบบนี้ต้องมีการดูแลและจัดระเบียบเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบ New Normal รวมไปถึงการจัดงานบวชจะต้องปฏิบัติอย่างไร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเพื่อให้ทุกคนไปร่วมงานได้อย่างสบายใจ ลดความเสี่ยงการแพร่และติดเชื้อโควิด-19

ผู้จัดงาน/เจ้าภาพ

1.จัดให้มีจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจลบริการให้กับผู้มาร่วมงาน

2.ปรับอาหารเป็นชุด สำหรับรับประทาน 1 ท่าน งดบุฟเฟ่ต์ เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

3.จัดที่นั่งให้ผู้ร่วมงาน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร หากมีการแสดงดนตรี เต้นรำ ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

4.ใช้เวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด และทำความสะอาดพื้นที่จัดงานบ่อยๆ

ผู้ร่วมงาน

1.แต่งกายให้มิดชิด สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2.หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ งดเข้าร่วมงาน

3.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการนั่ง หรือยืนอย่างน้อย 1-2 เมตร งดจับกลุ่มสนทนา หรือคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่มีการป้องกันตัวเอง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

4.ขณะอยู่ในงานควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และหลังออกจากงานให้ทำความสะอาดมือ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารและของใช้ส่วนตัวที่พักมาในงาน

5.เมื่อกลับถึงที่พัก ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ทันที