บ้านและสวนแฟร์ Select 2020 "Good Design for a Better World" เพราะดีไซน์ที่ดี สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้

บ้านและสวนแฟร์ Select 2020 "Good Design for a Better World" เพราะดีไซน์ที่ดี สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้

บ้านและสวนแฟร์ Select 2020 "Good Design for a Better World" เพราะดีไซน์ที่ดี สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

งานดีไซน์แฟร์งานแรกของปีที่รวบรวมเทรนด์การออกแบบ เทรนด์เฟอร์นิเจอร์ และเอ๊าต์ดอร์ไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันโดยในงานบ้านและสวนแฟร์ Select 2020 ได้รวบรวมงานออกแบบของนักออกแบบไทยที่สะท้อนแนวคิด“Betterism : Good Design for a Better World เพราะดีไซน์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้”  มาจัดแสดงในรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจ สัมผัสได้ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดและเผยแพร่ผลงานออกแบบที่ดีสำหรับโลกเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วยมือของคุณเอง

ในยุคสมัยที่ตัวเลือกด้านการจับจ่ายสินค้าและบริการมีอยู่อย่างล้นเหลือในท้องตลาด ท่ามกลางการแข่งขันเรื่องการสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง เรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่เคยถูกมองข้ามอย่างแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขั้นตอนการออกแบบ และกระบวนการผลิต กลับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจ และใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการด้วยเหตุผลว่า “จะส่งผลกระทบกับใครในระหว่างทางบ้างหรือไม่การทำธุรกิจหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยบอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องความสวยงามหรือความคุ้มค่าใดๆ

การเพิ่มเหตุผลด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญของกระบวนการผลิต เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชน การสนับสนุนฝีมือและแรงงานจากผู้ด้อยโอกาส และการเลือกใช้กระบวนการการผลิตที่รบกวนสภาพแวดล้อมและธรรมชาติน้อยที่สุด จึงเป็นการต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์หรืองานออกแบบที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน

พบกับ 4 โซน และกว่า 20 ผลงานดีไซน์รักษ์โลกจากดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งมารวมตัวกันที่นี่ที่แรกนิทรรศการภายใต้คอนเซ็ปต์Betterismในธีมสีของ Summer นำเสนองานออกแบบที่มีการสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง ด้วยแก่นในการสร้างสิ่งที่ดีกว่าแก่ผู้บริโภคในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมการผลิต วัฒนธรรม จนถึงการสนับสนุนเชิงท้องถิ่นและสังคม ให้ถ่ายทอดออกมาตั้งแต่การออกแบบตกแต่งนิทรรศการจนถึงเนื้อหาที่จัดแสดง เพื่อให้เกิดเป็นดีไซน์เทรนด์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าที่มาเดินงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook