“Muji” เพิ่มบริการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน รองรับการทำงานแบบ Work from Home

“Muji” เพิ่มบริการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน รองรับการทำงานแบบ Work from Home

“Muji” เพิ่มบริการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน รองรับการทำงานแบบ Work from Home
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แบรนด์ค้าปลีกญี่ปุ่นอย่าง Muji  (มูจิ) ซึ่งมีสินค้า ข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมัล ในโทนสีเอิร์ธโทน เปิดบริการใหม่ในญี่ปุ่นให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้านสำหรับผู้สนใจ โดยให้มีลักษณะสมัครสมาชิกทั้งแบบรายเดือนและรายปี

โดยสินค้าที่ให้เช่ามีทั้งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน สำนักงาน ซึ่งมีทั้งแบบเช่าแยกชิ้น และแบบเซ็ทเลาจน์ ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญา สำหรับบริการนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั่นคือการทำงานอยู่บ้าน หรือ Work from Home

นอกจากนั้นอะพาร์ทเมนต์ ที่พักของคนญี่ปุ่นมักมีขนาดเล็กมาก การใช้เฟอร์นิเจอร์แบบเช่าจึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกกว่า แนวคิดเรื่องการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์แบบที่  Muji ทำนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะก่อนหน้านี้ IKEA ก็ทำมาแล้วในปี 2019 หรือเมื่อปีที่แล้ว

สำหรับบริการนี้จะให้บริการในเมืองใหญ่ๆ ของญี่ปุ่นก่อนจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook