ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ด้วยตัวเอง

ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ด้วยตัวเอง

ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ด้วยตัวเอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ตามความเชื่อไทยมาแต่โบราณ การย้ายเข้าบ้านใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหาฤกษ์งามยามดี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แต่ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี เรามีวิธีหาวันมงคลด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 เฉพาะแต่ละบ้านมาฝากกัน

เกณฑ์สำหรับการหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563วันต้องห้ามสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ตลอดกาล

ห้ามทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ในวันอังคารและวันเสาร์สำหรับทุกคน

วันมงคลและวันต้องห้ามสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ตามเกณฑ์วันเกิด

ดูวันมงคลตามวันเกิดของเจ้าบ้านในตารางด้านล่าง แล้วนำไปพิจารณาประกอบกับเกณฑ์ถัดไป

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 สำหรับทำพิธีบวงสรวงฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 สำหรับทำพิธีบวงสรวง

วันมงคลและวันต้องห้ามสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ตามเกณฑ์กาลโยค

ดูวันมงคลและวันต้องห้ามในตารางด้านล่างสำหรับพิจารณาร่วมกับเกณฑ์วันเกิดในข้างต้น

 • กาลโยค หมายถึง เวลาดีเวลาร้าย ซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละปี วันมงคลและวันต้องห้ามทำการมงคลในแต่ละปีจึงแตกต่างกันด้วย และนับตามปีไทย ดังนั้น ช่วงก่อนสงกรานต์ปี 2563 จึงยังคงใช้เกณฑ์กาลโยคปี 2562 และตั้งแต่วันสงกรานต์หรือ 13 เมษายน 2563 จนถึงสิ้นปีนั้น ก็จะใช้วันมงคลตามกาลโยคปี 2563
 • วันธงไชย หมายถึง วันแห่งชัยชนะหรือวันความสำเร็จ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท
 • วันอธิบดี หมายถึง วันแห่งความเจริญ เหมาะกับงานมงคลโดยเฉพาะบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์
 • วันอุบาทว์ หมายถึง วันแห่งเคราะห์ร้าย ไม่ควรทำการมงคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • วันโลกาวินาศ หมายถึง วันแห่งเหตุเภทภัยและสูญสิ้น ไม่ควรทำการมงคลใด ๆ ทั้งสิ้น

ให้พิจารณาวันมงคลและวันต้องห้ามดังนี้

 • ห้ามใช้วันอุบาทว์และวันโลกาวินาศในข้างต้นเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 อย่างเด็ดขาด
 • ควรใช้วันธงไชยหรือวันอธิบดีที่ตรงกับวันมงคลตามเกณฑ์วันเกิด หากไม่มี ให้ใช้วันมงคลตามเกณฑ์วันเกิดเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ก่อนวันสงกรานต์ วันจันทร์เป็นทั้งวันธงไชยและวันโลกาวินาศ หมายความว่า แม้จะสำเร็จ แต่ก็ต้องสูญสิ้นเสียหายด้วย ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ส่วนวันเสาร์ แม้เป็นวันอธิบดี แต่ก็เป็นวันต้องห้ามสำหรับเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ด้วย เท่ากับว่า ช่วงระยะนี้จึงไม่มีวันมงคลตามเกณฑ์กาลโยค

วันมงคลสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ตามเกณฑ์วันที่ฤกษ์ดี

หลังจากที่ได้วันมงคลตามเกณฑ์วันเกิดและเกณฑ์กาลโยคในข้างต้น ให้หาวันมงคลที่ตรงกับวันที่ฤกษ์ดีตามปฏิทิน 2563 แล้วให้ใช้วันดังกล่าวที่หาได้มาใช้เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2563

ตัวอย่างการพิจารณาหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563ตัวอย่างที่ 1 เจ้าบ้านต้องการฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม 2563

 1. ตามเกณฑ์วันเกิด เจ้าบ้านเกิดวันเสาร์ ดังนั้นวันที่เหมาะสมที่สุดคือ วันศุกร์หรือวันอาทิตย์ รองลงมาคือ วันจันทร์
 2. ตามเกณฑ์กาลโยค ให้ตัดวันอาทิตย์ออกเพราะเป็นวันอุบาทว์ และตัดวันจันทร์ออกเพราะเป็นวันโลกาวินาศ จึงเหลือวันศุกร์ที่เป็นวันมงคลสำหรับบ้านนี้
 3. ตามเกณฑ์วันที่ฤกษ์ดี ให้ไปตามลิงก์ปฏิทินฤกษ์ในข้างต้น แล้วหาวันพุธที่ได้จากการพิจารณาตามเกณฑ์วันเกิดร่วมกับเกณฑ์กาลโยค โดยจะพบว่า วันศุกร์ที่เป็นวันที่ฤกษ์ดีสำหรับบ้านนี้ คือ 3 และ 27 มกราคม 2563

ตัวอย่างที่ 2 เจ้าบ้านต้องการฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2563

 1. ตามเกณฑ์วันเกิด เจ้าบ้านเกิดวันจันทร์ ดังนั้นวันที่เหมาะสมที่สุดคือ วันพฤหัสบดี รองลงมา คือ วันพุธหรือวันศุกร์ และวันต้องห้ามคือวันอาทิตย์
 2. ตามเกณฑ์กาลโยค ให้ตัดวันพุธออกเพราะเป็นวันอุบาทว์ และให้ใช้วันพฤหัสบดีเพราะเป็นวันธงไชยและเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดตามเกณฑ์วันเกิด
 3. ตามเกณฑ์วันที่ฤกษ์ดี ให้หาวันพฤหัสบดี ซึ่งได้จากการพิจารณาในข้อก่อนหน้านี้ ในลิงก์ปฏิทินฤกษ์ในข้างต้น โดยที่พบคือ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันมงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่เฉพาะสำหรับบ้านนี้

วิธีการหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 นี้เป็นไปเพื่อหาวันมงคลเท่านั้น ฤกษ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีกฎเกณฑ์สลับซับซ้อนมากมาย หากต้องการฤกษ์ผานาทีที่ชัดเจน ต้องให้โหราจารย์ตรวจดูดวงชะตาของเจ้าบ้านและหาวันเวลามงคล จึงจะได้ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับบ้านนั้น

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook