“หอฟอกอากาศ “ฟ้าใส” ความหวังเรื่องอากาศที่บริสุทธิ์ และรู้จักฝุ่น PM 25 ให้มากขึ้น

“หอฟอกอากาศ “ฟ้าใส” ความหวังเรื่องอากาศที่บริสุทธิ์ และรู้จักฝุ่น PM 25 ให้มากขึ้น

“หอฟอกอากาศ “ฟ้าใส” ความหวังเรื่องอากาศที่บริสุทธิ์ และรู้จักฝุ่น PM 25 ให้มากขึ้น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ชีวิตคนเมืองต้องต่อสู้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย จอแจ ทั้งด้วยสภาพการจราจร ผู้คน ตึกรามอาคารสูง นอกจากนั้นในเมืองเองก็ต้องเผชิญกับมลภาวะรอบด้าน โดยเฉพาะมลภาวะด้านอากาศ ที่ดูเหมือนเราจะหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศระดับเมือง จึงเกิดขึ้นเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ และหวังว่าจะทำให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น

สำหรับหอฟอกอากาศฟ้าใสนั้นเกิดขึ้นจาก ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลียควอลิตี้ ดิเวเล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เห็นความสำคัญในคุณภาพชีวิตจึงนำร่องในส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวหอฟอกอากาศนี้เป็นรายแรกของประเทศไทย

โดยหอฟอกอากาศนี้มีที่มาจากการฟอกอากาศที่เต็มไปด้วยมลภาวะให้ใสสะอาด ปลอดฝุ่นพิษ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) โดย RISC หรือศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน คิดและพัฒนาร่วมกับบริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ติดตั้งที่โครงการ 101 True Digital Park ที่เป็นศูนย์กลางแหล่งรวม Tech และ Startup Ecosystem ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณ Family Park หน้าอาคารวิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท ตลอดทั้งปี 2563 เพื่อทำการฟอกอากาศ และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ การทำงานของระบบและตัวเครื่องเชิงลึกตลอดปี สำหรับการพัฒนาต่อยอดเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองรุ่นต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับการทำงานของหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด พัฒนาต่อยอดจากระบบดูดฝุ่น PM 2.5โดยประสานระบบพลังงานไฮบริด คือ การใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 3,850 วัตต์ ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ จึงช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งหลักการทำงานเริ่มต้นจากการใช้ใบพัดความเร็วสูงดึงอากาศเข้าไปในระบบ และแยกฝุ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยความเร็วลมและการปล่อยละอองน้ำเพื่อการดักจับฝุ่น 3 ชั้น ต่อเนื่องด้วยระบบ Jet Venturi Scrubber ระบบทั้งหมดใช้น้ำ 70 ลิตร ทำให้สามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยระบบอัจฉริยะจะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใบพัดให้สอดคล้องกับความเข้มข้นของฝุ่นละออง จนระดับความเข้มข้น PM2.5 ลดลงถึงเกณฑ์ปกติ โดยทาง RISC ได้มีแผนการพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

โดยเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมา RISC โดย MQDC ได้ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขและมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับคนกรุงเทพฯ โดยได้ทำการติดตั้ง “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” ด้วยเทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) ใช้การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละอองแล้วดูดเข้าไปติดที่ระนาบที่มีขั้วตรงข้าม อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด ที่ลานกิจกรรมลานระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่และสยามเซ็นเตอร์ และในปีนี้วางแผนย้ายไปติดตั้งเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง ในพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี ระดับค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในปริมาณสูง เพื่อฟอกอากาศให้กับประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนั้น RISC ยังได้วางแผนการวิจัยต่อเนื่องเก็บข้อมูลฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีปริมาณรถยนต์สัญจรหนาแน่นและมีปริมาณฝุ่นจำนวนมาก เพื่อนำข้อมูลมาวิจัยต่อยอดพัฒนาเป็นเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองรุ่นต่อไปที่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook