“ดังโกะเมล็ดพันธุ์” วิธีการง่าย ๆ ในการปลูกต้นไม้ให้สวยงามดั่งใจ

“ดังโกะเมล็ดพันธุ์” วิธีการง่าย ๆ ในการปลูกต้นไม้ให้สวยงามดั่งใจ

“ดังโกะเมล็ดพันธุ์” วิธีการง่าย ๆ ในการปลูกต้นไม้ให้สวยงามดั่งใจ
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

สีสันสวยงามของดอกไม้คือความสุขง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไป ในญี่ปุ่นดอกไม้สวยงามหลากหลายสายพันธุ์ตามสวนสาธารณะและข้างทางถูกปลูกขึ้นโดยความร่วมใจของอาสาสมัครทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่อาสาสมัครที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุในการเพาะเมล็ดพันธุ์ จึงได้มีการผลิตดังโกะเมล็ดพันธุ์ขึ้นมา มารู้ที่มา วิธีการผลิตดังโกะเมล็ดพันธุ์ และวิธีการนำมาปลูกกันนะคะ

ที่มาของการผลิตดังโกะเมล็ดพันธุ์

ในจิตอาสาที่ร่วมกันปลูกดอกไม้และต้นไม้นั้นมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ บางครั้งเมล็ดพันธุ์นั้นเล็กและเบาทำให้ยากแก่การหยิบจับหรือกะปริมาณในการนำมาปลูก แม้หว่านลงพื้นแล้วเมล็ดพันธุ์นั้นอาจถูกพัดไปกับลมหรือถูกชะไปกับฝน คนญี่ปุ่นจึงได้คิดผลิตดังโกะเมล็ดพันธุ์ขึ้นมา โดยข้อดีของดังโกะเมล็ดพันธุ์นี้คือ ความสามารถในการเก็บน้ำและปุ๋ยในดินผสมดังโกะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของพืชในระยะเริ่มต้นของการเจริญเติบโต อีกทั้งดังโกะเมล็ดพันธุ์นั้นสามารถนำไปใช้ปลูกพืชในบริเวณต่าง ๆ ทั้งสวนสาธารณะ ข้างทาง และบริเวณที่ลาดชัน

ส่วนผสมและวิธีการทำดังโกะเมล็ดพันธุ์

1. ดินโคลนจากพื้นที่ชุ่มน้ำ เช่น บ่อดิน นาข้าว และที่ลุ่มน้ำขัง เป็นต้น ดินพวกนี้จะมีน้ำและปุ๋ยตามธรรมชาติที่มีประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งด้วยลักษณะเหนียวจึงทำให้สามารถนำมาปั้นเป็นก้อนได้

2. ดินเหนียว เพื่อใช้ผสมกับดินโคลนในการขึ้นรูปนำมาปั้นให้เป็นก้อนกลม

3. ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม

4. เมล็ดพันธุ์ ซึ่งอาจเป็นพืชหลากหลายสีสันเพียงชนิดเดียวหรืออาจผสมรวมกับเมล็ดพันธุ์พืชที่มีช่วงการเจริญเติบโตในฤดูกาลเดียวกัน เช่น หากเป็นดอกไม้ช่วงปลายฤดูร้อนต้นฤดูใบไม้ร่วง เมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะเป็นดอกบานชื่น บานไม่รู้โรย  หงอนไก่ ดาวกระจาย หรือดาวเรืองก็ได้

5. น้ำ สำหรับใช้นวดส่วนผสมของดินให้เข้ากัน

6. ดินขาว ซึ่งมีส่วนผสมของซิลิเกต เพื่อใช้เป็นแร่ธาตุในการเจริญเติบโตของต้นอ่อนและเพื่อป้องกันรากเน่าในพืช โดยดินขาวที่ใช้มีสองแบบให้เลือก คือ แบบเป็นแกรนูลเพื่อใส่ไวในใจกลางดังโกะ หรือแบบผงที่ใช้เคลือบผิวดังโกะ

วิธีการเตรียมดังโกะเมล็ดพันธุ์

1.นำส่วนผสมดินโคลน 7 ส่วนและดินเหนียว 3  ส่วน มานวดให้เข้ากัน เติมน้ำและปั้นให้เป็นก้อนกลมเล็ก ๆ

2. นำปุ๋ยใส่ลงใจกลางของดังโกะและปั้นให้เป็นกลมเหมือนเดิม

3. นำก้อนดังโกะมาคลุกด้วยส่วนผสมเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้และคลึงให้เมล็ดพันธุ์ติดแน่นกับก้อนดังโกะ

4.  นำก้อนดังโกะที่มีเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยมาคลุกด้วยดินขาว

5 . นำไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ โดยก่อนปลูกให้ใช้มือกดดังโกะเมล็ดพันธุ์ให้แผ่เป็นก้อนแบนแล้วจึงนำไปฝังในดิน

6. รดน้ำและรอจนกว่าเมล็ดพันธุ์งอก

วิธีการเตรียมดังโกะเมล็ดพันธุ์สามารถใช้เป็นกิจกรรมในโรงเรียนและในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กรู้จักเมล็ดพันธุ์และวิธีการนำมาปลูกแบบง่าย ๆ ตลอดจนได้เห็นความสำเร็จจากการเห็นดอกไม้หลากหลายชนิดบานพร้อมกัน ทั้งนี้สามารถนำมาปรับใช้กับการปลูกป่าโดยการนำดังโกะมาตากให้แห้งและใช้ยิงด้วยหนังสติ๊กไปในพื้นที่ป่าต่าง ๆ ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ส่วนผสมของดังโกะจะต้องปรับให้เข้ากันกับพืชในเมืองไทย