กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับนักออกแบบร่วมโครงการ Designers’ Room Talent Thai 2019 ถึง 22 มีนาคมนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับนักออกแบบร่วมโครงการ Designers’ Room Talent Thai 2019 ถึง 22 มีนาคมนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับนักออกแบบร่วมโครงการ Designers’ Room  Talent Thai 2019 ถึง 22 มีนาคมนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 พร้อมเดินหน้าผลักดันยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ไทย สู่การเป็นผู้นำสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

นางวรรณภรณ์  เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่ากรมมีนโยบายที่จะยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ/นักออกแบบให้ก้าวสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบหรือผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศรายใหม่ให้สามารถออกแบบสินค้าได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม    ในปีนี้ กรมยังส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย เพื่อก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจจากภายใน          สู่ภายนอก (Local to Global) อันจะส่งผลต่อการสร้าง ความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งในปีนี้ทางโครงการ Designers’ Room & Talent Thai จึงได้มุ่งเน้นให้นักออกแบบไทยได้มีการแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และงานออกแบบของไทย นำเสนอจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของสินค้าจากผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบไทยที่อยู่ต่างจังหวัด ที่มีการนำเอาเอกลักษณ์ หรือวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนากลายเป็นสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้

นางสาวประอรนุช  ประนุช ผู้อำนวยการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเสริมว่า“โครงการ Designers’ Room & Talent Thai ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยโครงการได้แบ่งนักออกแบบออกเป็น     2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers’ Room เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาดได้นำเสนอสินค้ารวมไปถึงการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศ จนสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาก ได้มีนักออกแบบเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 400 แบรนด์ โดยมีตัวอย่างนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติและมีสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว อาทิ แบรนด์ KORAKOT แบรนด์ Thinkk studio และแบรนด์ Q Design And Play เป็นต้น”

สำหรับโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 พร้อมแล้วที่จะเปิดรับสมัครนักออกแบบไฟแรงทั่วประเทศ ให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อการออกแบบและต่อยอดธุรกิจ รวมไปถึงความรู้ด้านการตลาด ทั้งในเรื่องของการสร้างแบรนด์ การทำแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจ การเจรจาธุรกิจพลิกการค้าสู่ความสำเร็จ รวมถึงการได้เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมแบรนด์สำหรับการส่งออก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักออกแบบจะได้นำความรู้ดังกล่าวเข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ดังนี้

Facebook : Talent Thai & Designers' Room

Website : http://bit.do/eLVrN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สมัครกลุ่มนักออกแบบ Designers' Room

E-mail : designersroom.2019@gmail.com

คุณรุ่งกานต์ 085 677 6700

สำหรับผู้สมัครกลุ่มนักออกแบบ Talent Thai

E-mail : talentthai.2019@gmail.com

คุณแพรพลอย 087 049 4906

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

โทร. 0 2507 8262

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook