ใช้หญ้าแห้งคลุมดิน ภูมิปัญญาในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคนญี่ปุ่น

ใช้หญ้าแห้งคลุมดิน ภูมิปัญญาในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคนญี่ปุ่น

ใช้หญ้าแห้งคลุมดิน ภูมิปัญญาในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคนญี่ปุ่น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แม้ในปัจจุบันญี่ปุ่นจะมีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่พัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากแล้ว แต่เกษตรกรญี่ปุ่นไม่น้อยก็ยังคงใช้ภูมิปัญญาบ้าน ๆ อย่างง่าย ๆ ที่ตกทอดกันมาแต่สมัยโบราณเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรสชาติที่อร่อยให้ผักและผลไม้ หนึ่งในนั้นคือการใช้หญ้าแห้งคลุมดินหรือที่เรียกว่า วิธีการคายะ (カヤ) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาง่าย ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคนญี่ปุ่น มารู้จักวิธีการคายะกันนะคะ

วิธีการคายะและประโยชน์ของการใช้หญ้าแห้งคลุมดิน

เริ่มแรกได้มีการใช้วิธีการคายะ ซึ่งเป็นการนำหญ้าแห้ง เช่น หญ้าแพมพัส เป็นต้น มาใช้คลุมพื้นที่ปลูกพืชในที่ลาดเอียงเพื่อป้องกันการชะของหน้าดิน และต่อมาได้มีการนำวิธีนี้มาใช้เพื่อคลุมดินที่ว่างระหว่างต้นผักหรือระหว่างร่องผัก โดยวิธีการนี้มีประโยชน์มากมายดังนี้คือ

หญ้าแพมพัสหญ้าแพมพัส

หญ้าแพมพัสแห้งหญ้าแพมพัสแห้ง

การใช้หญ้าแห้งคลุมดินการใช้หญ้าแห้งคลุมดิน

1.ใช้ป้องกันการชะของหน้าดินในพื้นที่ลาดเอียง

2.ใช้ป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชต่าง ๆ

3. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน

4. ช่วยลดอุณภูมิความร้อนของดินในช่วงหน้าร้อนและช่วยเพิ่มอุณหภูมิของดินในช่วงหน้าหนาว

5. ช่วยลดความเร็วและการกระจายการไหลของน้ำที่ไหลบ่าบนผิวดิน ทำให้น้ำซึมลงไปในดินมากขึ้น

6. ส่งเสริมการเจริญของไส้เดือนและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

7. ช่วยป้องกันแมลงไม่ให้มากัดกินพืชผัก

8. หญ้าที่คลุมดินจะอุดมไปด้วยกรดซิลิซิก (Silicic acid) ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญของพืช ช่วยให้พืชทนต่อการติดโรค ทนต่อความร้อน ความแห้งแล้ง และความเค็มของดินได้ดี นอกจากจะช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพืชแล้ว กรดซิลิซิกยังส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่สูงขึ้นด้วย

9. เป็นปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ

วิธีการคายะนำมาใช้ในการปลูกพืชผักอะไรได้บ้าง

คนญี่ปุ่นนำวิธีการคายะมาใช้ในการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ ถั่วปากอ้า ซุกินี มันเทศ กุยช่าย มะเขือม่วง แพร์ และส้มสึดาชิ เป็นต้น

ต้นกุยช่ายต้นกุยช่าย

มะเขือเทศมะเขือเทศ

ซุกินีซุกินี

ต้นส้มสุดาชิต้นส้มสุดาชิ

ผู้เขียนชื่นชอบการนำภูมิปัญญาง่าย ๆ มาใช้ในการเกษตรกรรมของคนญี่ปุ่น เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ยังช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าวัชพืชรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง บ้านเรามีหญ้าต่าง ๆ มากมาย คงจะดีไม่น้อยหากมีการนำมาทดลองใช้เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้างนะคะ

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook