35 พันธุ์ไม้ดักฝุ่นเก่งขั้นเทพ หาง่าย ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลเยอะ

35 พันธุ์ไม้ดักฝุ่นเก่งขั้นเทพ หาง่าย ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลเยอะ

35 พันธุ์ไม้ดักฝุ่นเก่งขั้นเทพ หาง่าย ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลเยอะ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มหาวิทยาลัยมหิดลเคยจัดแถลงข่าว “มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีการชี้ให้เห็นว่าการปลูกต้นไม้เพิ่มจะช่วยบรรเทาภาวะ PM 2.5 สูง และช่วยขับสารพิษได้ 10-19 % โดยมีพืชถึง 35 ชนิดที่ทางมหาวิทยาลัยแนะนำว่าควรปลูกเพื่อช่วยดักฝุ่น

istockistock

Sanook! Home มองว่าเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาร่วมกันไปในอนาคต เผื่อใครต้องการจะปลูกพันธุ์ไม้เหล่านี้เอาไว้ที่บ้านมาดูกันว่าพันธุ์ไม้ทั้ง 35 ชนิดนั้นมีอะไรบ้าง

โดยพืชทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้แต่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวใบและสิ่งปกคลุมบนผิวใบ และจากงานวิจัยในหลายๆ ประเทศพบว่า ต้นไม้ใหญ่ในเมืองโดยทั่วไปสามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนได้ประมาณ 100 กรัม ทั้งนี้ปริมาณการดักจับฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของฝุ่นละอองด้วย โดยการคัดเลือกพืชเพื่อดักจับฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องยึดเกณฑ์ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มที่มีใบที่ใบมีผิวหยาบหรือมีขนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผิวเรียบมัน ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบจะมีประสิทธิภาพดีกว่าไม้ผลัดใบ และพืชที่มีผิวใบโดยรวมมากกว่าจะสามารถดักจับฝุ่นละอองได้มากกว่าพืชที่มีผิวใบน้อย ดังนั้นต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มที่มีขนาดเล็กจำนวนมากจึงมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองสูงกว่าต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่

จากการศึกษาพรรณพืช 35 ชนิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น โดยแบ่งเป็น ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 จากประสิทธิภาพต่ำที่สุดถึงมากที่สุด พบว่า พืชที่อยู่ในระดับ 4 มี 5 ชนิด ได้แก่ ทองอุไร ตะขบฝรั่ง เสลา จามจุรี และแคแสด ระดับ 3 มี สร้อยอินทนิล เล็บมือนาง กะทกรก ไผ่รวก แก้ว หางนกยูงไทย กรรณิการ์ คริสตินา ข่อย โมกมัน สกุลชงโค ตะแบก อินทนิล ระดับ 2 ได้แก่ พวงชมพู อัญชัน พวงคราม วงศ์ส้มกุ้ง ฉัตรพระอินทร์ วาสนา โมกบ้าน สั่งทำ โพทะเล พฤกษ์ ขี้เหล็กเลือด ปอกระสา ตะลิงปลิง ขี้เหล็กบ้าน ชมพูพันธุ์ทิพย์ และระดับ 1 มีโมกหลวง ส่วนระดับ 5 ในพืชที่ศึกษาไม่มี

istockistock

สำหรับประโยชน์ของพืชพรรณต่างๆ ต่อเมืองใหญ่นั้นคือการบรรเทามลพิษสำหรับชุมชนเมืองและเมืองใหญ่ จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศและดูดซับสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารได้ 10 -90 % ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เลือกใช้และช่วยกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปลูกไม้พุ่มที่มีใบเล็กละเอียดช่วยเก็บฝุ่นได้มากถึง 60-80% ของพุ่มทั้งหมด ทั้งนี้หากเป็นชีวิตคนเมืองที่อยู่คอนโดหรือมีพื้นที่น้อย แนะนำให้ปลูกคริสตินาซึ่งจะมีใบมากเป็นพุ่มสามารถปลูกไว้ที่ระเบียงได้หรือทำสวนแนวดิ่งด้วยการปลูกต้นไม้แขวนที่มีใบห้อยลงมาและปลูกให้เป็นแพ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook