เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์แตก ควรทำอย่างไร

เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์แตก ควรทำอย่างไร

เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์แตก ควรทำอย่างไร
S! Women (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

บางท่านอาจยังไม่ทราบว่าภายในหลอดไฟต่างๆ และหลอดฟลูออเรสเซนต์นั้นมีสารปรอทบรรจุอยู่ จะเกิดอันตรายก็ต่อเมื่อหลอดเหล่านั้นแตกเท่านั้น แต่ถ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่แตกก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ สำหรับวิธีการปฏิบัติเมื่อหลอดไฟแตกเพื่อให้ห่างไกลอันตรายจากสารปรอทนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไร

เนื่องจากสารปรอทที่อยู่ในหลอดไฟนั้นเมื่อหลอดไฟแตก การที่สารปรอทจะเข้าสู่ร่างกายได้นั้นมีทั้งทางปาก การสูดเอาผงหรือไอปรอทเข้าสู่ปอดเพราะปรอทสามารถระเหยกลายเป็นไอได้ และยังสามารถเข้าทางผิวหนังจากการสัมผัสทำให้เกิดการระคายเคือง

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อหลอดไฟแตกคือ

-เร่งระบายอากาศบริเวณนั้นให้มีอากาศไหลเวียน หรือถ่ายเทได้มากที่สุด เปิดประตู หน้าต่าง

-กำจัดชิ้นส่วนหลอดไฟที่แตกโดยการสวมถุงมือยางแบบหนา เพื่อป้องกันอันตรายการหลอดไฟที่แตก แต่ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดหรือกำจัดสารปรอท เนื่องจากสารปรอทจะอยู่ในเครื่องดูดฝุ่น

-หากปรอทมากระจายอยู่ตามพื้นให้นำกระดาษแข็งกวาดใส่ภาชนะ แล้วเช็ดพื้นให้สะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

-สำหรับการกำจัดหลอดไฟแตกนั้นควรนำใส่ถุงขยะแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำไปทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไว้สำหรับขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ