"กับดักไข่ยุง LeO-Trap" ล่อยุงลายวางไข่ ตัดตอนจำนวนยุงไม่ให้เพิ่มขึ้น

"กับดักไข่ยุง LeO-Trap" ล่อยุงลายวางไข่ ตัดตอนจำนวนยุงไม่ให้เพิ่มขึ้น

"กับดักไข่ยุง LeO-Trap" ล่อยุงลายวางไข่ ตัดตอนจำนวนยุงไม่ให้เพิ่มขึ้น
S! Women (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องจากเกิดปัญหาไข้เลือดออก ไข้ซิการะบาดไปหลายภูมิภาคทั่วโลก ทำให้ประชาชนหวาดกลัว นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้คิดค้นนวัตกรรม กับดักไข่ยุงแบบดักตาย “กับดัก LeO-Trap” โดยใช้สารดึงดูดให้ยุงลายมาวางไข่ และใส่สารกำจัดลูกน้ำในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งหมดไป

ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าสารสกัดจากหอยลายเป็นสารดึงดูดที่ดีที่สุด ในขณะที่ซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำยุงลายเหมาะสมมากที่สุดที่จะนำไปใช้ในกับดักเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพราะเมื่ออยู่ในน้ำจะไม่มีกลิ่นของสารเคมี ทำให้ยุงไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีสารเคมีอยู่ จึงมาวางไข่ เมื่อไข่ฟักออกมาภายใน 1-2 วันเป็นลูกน้ำยุง จะถูกกำจัดโดยผลิตภัณฑ์ซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บริษัทเอกชนนำไปผลิตและจำหน่าย 1 กล่องมี 2 ชุด ราคา 300 บาท ประชาชนสามารถซื้อได้ทาง FB : leotrap,  Instagram : LeO-Trap, Line : @leotrap-ikari หรือโทร 02 295 2151-3  

istockphotoistockphoto

ข้อดีของนวัตกรรมนี้ คือ ลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงในสิ่งแวดล้อม ใช้ได้นาน 3 เดือน นำไปวางในบ้านในห้องนั่งเล่นหรือใต้บันได และนอกบ้านวางที่ชั้นวางรองเท้า หรือใกล้กระถางต้นไม้ โดยเติมซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำ ผลการศึกษาล่าสุด โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ในบ้านจำนวน 36 หลังคาเรือน พบว่า กับดัก LeO-Trap สามารถลดค่าดัชนีความชุกชุมของยุงลายต่อบ้าน (House Index : HI) เหลือเพียงร้อยละ 13.9 จากร้อยละ 50 ก่อนดำเนินการ ภายในเวลา 4 วันเทียบเท่ากับลดประชากรยุงลายได้ ประมาณ 400,000 ตัวต่อ 1 ตร.กม. และผลจากการนับไข่ยุงลายที่ดักได้จากกับดักทั้งหมดประมาณ 4,000 ฟอง แสดงให้เห็นว่า กับดัก LeO-Trap จะสามารถลดปริมาณยุงลายในอีก 4 สัปดาห์หลังจากวางกับดักได้ประมาณ 1,000,000 ตัว (ยุงลายตัวเมีย 1 ตัว วางไข่ได้ประมาณ 500 ฟอง) ซึ่งลดลงได้มากกว่าการจัดการด้วยวิธีทางกายภาพและสารเคมี ประมาณ 2.5 เท่า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ประชาสัมพันธ์ จัดประชุมวิชาการ รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงนวัตกรรมนี้ จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของประชาชนในระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งความประสงค์ที่จะนำไปดำเนินการจดทะเบียนนวัตกรรมไทยเพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตนเองต่อไป

ประสิทธิภาพของกับดักไข่ยุง

  • ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ของยุง
  • ลดการใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงที่ใส่ในน้ำตามบ้านเรือน
  • ลดปริมาณพื้นที่การใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม