ทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างไร ปลอดภัย ไม่เสี่ยง

ทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างไร ปลอดภัย ไม่เสี่ยง

ทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างไร ปลอดภัย ไม่เสี่ยง
S! Women (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

แม้จะมีการนำหลอด LED มาใช้งานแทนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่อีกหลายบ้านยังคงมีหลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้อยู่ในบ้านของตัวเอง และบางบ้านก็เริ่มทยอยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่รู้กันหรือไม่ว่าควรทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างไรให้ปลอดภัย เนื่องจากภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์บรรจุสารปรอทเอาไว้ด้วย ซึ่งทำให้ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จะกลายเป็นของเสียและอันตรายทันที

วิธีทิ้งที่ถูกต้อง

-นำหลอดใส่ปลอกกระดาษที่เคยใส่หลอดไฟนั้นมาตอนซื้อ แล้วค่อยนำไปทิ้งในถังขยะพิษ แต่ถ้าหาถังขยะพิษไม่เจอ เพราะในบ้านเราการแยกถังขยะออกเป็นประเภทต่างๆ นั้นพบได้น้อย คุณสามารถนำไปทิ้งในถังขยะธรรมดาได้

-หากทิ้งปลอกกระดาษไปแล้ว ให้นำหลอดไฟห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้น จากนั้นมัดให้เรียบร้อย แล้วเขียนบนห่อนั้นว่า “หลอดไฟใช้แล้ว”

-แต่ควรระวังไม่ให้หลอดแตก เนื่องจากสารปรอทที่อยู่ภายในหลอดไฟจะระเหยออกมาด้านนอก และเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยการหายใจ

istockistock

วิธีทิ้งที่ผิด

-ถ้าหลอดไฟแตก ไอปรอทที่อยู่ภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์จะระเหยออกสู่สิ่งแวดล้อม และเข้าสู่ร่างกายได้โดยการหายใจ

-ถ้าทิ้งหลอดไฟรวมกับขยะอื่นๆ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์จะถูกบดอัดรวมไปด้วย ทำให้ไอปรอทกระจายสู่สิ่งแวดล้อม เกิดอันตรายต่อคนเก็บขยะและคนในบริเวณนั้น

-อย่านำซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ไปฝังกลบ เพราะน้ำฝนที่ชะผ่านจะทำให้สารปรอทไหลลงสู่แหล่งน้ำ และดูดซึมเข้าสู่สัตว์น้ำและพืช เมื่อเรารับประทานเข้าไป จะได้รับสารปรอทด้วย

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก แต่ไม่ควรปล่อยผ่านหรือมองข้ามนะคะ