Forest Rescue ภารกิจช่วย “ต้นไม้” ให้มีบ้านหลังที่สอง แบบไม่ต้องโค่นทิ้ง

Forest Rescue ภารกิจช่วย “ต้นไม้” ให้มีบ้านหลังที่สอง แบบไม่ต้องโค่นทิ้ง

Forest Rescue ภารกิจช่วย “ต้นไม้” ให้มีบ้านหลังที่สอง แบบไม่ต้องโค่นทิ้ง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แม้ต้นไม้จะให้ความร่มรื่น ดูดซับสารพิษ และมีคุณค่าอนันต์ แต่บางครั้ง เราก็มีความจำเป็นต้องโค่นต้นไม้ หรือหาวิธีกำจัดต้นไม้เหล่านั้นเพื่อประโยชน์หรือภารกิจบางอย่าง เช่นการขยายพื้นที่บ้าน หรือต้นไม้ต้นนั้นกำลังจะส่งผลต่อการอยู่อาศัยของเรา วิธีที่ผ่านมาหลายๆ คนอาจเลือกเรียกช่างมาโค่นต้นไม้ทิ้ง ซึ่งนอกจากปัญหาพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นลดลงแล้ว ต้นไม้บางต้นกลับมีเรื่องราวความผูกพันกับบ้านหรือสมาชิกในบ้านหรือครอบครัวนั้นเกินกว่าจะทำใจโค่นล้มได้ง่าย

istockistock

Forest Rescue เป็นภารกิจช่วยหาบ้านหลังที่สองให้ต้นไม้ภายใต้แคมเปญ THE FORESTIAS ที่ต้องการสร้างชุมชนที่ครบครันไปด้วยที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงผืนป่าที่สามารถสร้างระบบนิเวศซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่แบบใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากคิดจะโค่น ล้มต้นไม้ในบ้าน หรือพบเห็นต้นไม้ที่กำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ สามารถแจ้งรายละเอียดต่างๆ มายังทีมงานของ Forest Rescue ได้ โดยวิธีสังเกตต้นไม้ที่ต้องการความช่วยเหลือมีดังนี้

1.ต้นไม้นั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจเติบโตต่อไปได้เช่น โคนต้นโดนปูนโบกทับ

2.ต้นไม้นั้นเริ่มเกะกะ

3.แต่ถึงอย่างไรอยากให้ผู้แจ้งเป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้น

istockistock

ข้อบังคับและข้อกำหนดในการช่วยเหลือต้นไม้

แม้ทางทีม Forest Rescue Team จะรับช่วยเหลือต้นไม้ทุกต้นเพื่อทำการขุดล้อม แต่ยังคงมีเงื่อนไขเรื่องชนิดพันธุ์ไม้ ฤดูกาล สถานที่ เวลา และเงื่อนไขอื่นๆ โดยจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของต้นไม้ ซึ่งมีข้อบังคับทั้งสิ้น 4 หัวข้อคือ

1.ประเภทต้นไม้: เข้าช่วยเหลือต้นไม้โดยคัดเลือกที่ตรงตามเกณฑ์ ยกเว้นต้นไม้ที่เป็นไม้ต่างถิ่นรุกราน เช่นกระถินณรงค์ ตัวการลดความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีการแพร่พันธุ์รวดเร็ว จนทำให้ต้นไม้อื่นๆ ถูกรุกรานจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ และต้นไม้ที่มีการแพร่พันธุ์เร็วเกินไปยากต่อการควบคุม ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศ เช่นต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นมะกล่ำ

2.พื้นที่ : ระยะแรกเริ่มดำเนินการในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศเดิมของต้นไม้ที่จะช่วยเหลือเข้ามาในโครงการต้องมีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้รับความกระทบกระเทือนจากการขนย้ายน้อยที่สุด และต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถนำรถบรรทุกหรือรถเครนเข้าไปได้ และมีอุปสรรคกีดขวางน้อยที่สุด

3.การจัดการดูแลต้นไม้ : ต้นไม้ที่รับบริจาคจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการฯ โดยได้เตรียมพื้นที่พักฟื้นใกล้โครงการ และเจ้าของเดิมสามารถไปเยี่ยมชมได้เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

4.ข้อจำกัดอื่นๆ : ต้องเป็นต้นไม้ส่วนบุคคลไม่ใช่ทรัพย์สินของราชการหรือสาธารณะ และผู้แจ้งต้องเป็นเจ้าของต้นไม้ หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของต้นไม้ให้เข้าร่วมโครงการ

สำหรับการล้อมต้นไม้ต้องคำนึงถึงสายพันธุ์ เพราะมีข้อจำกัดสำหรับการขุดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นฤดูกาล และวิธีการขุดล้อมที่เหมาะสม และการพิจารณาช่วยเหลือต้นไม้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ

วิธีส่งรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้ที่ต้องการให้ขุดล้อม

หากพบเห็นต้นไม้ที่จะถูกโค่นล้ม หรือไม่ต้องการต้นไม้เหล่านั้น สามารถแจ้งรายละเอียดที่อยู่ ชนิดของต้นไม้ พร้อมถ่ายภาพอ้างอิงแล้วส่งไปที่แฮชแทก #ForestRescue ในช่องทาง www.facebook.com/theforestias โดยสามารถส่งรายละเอียดต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยการขุดล้อมต้นไม้ทุกต้นไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงแรกจะให้บริการสำหรับภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook