ฟรี การเคหะแห่งชาติแจก 6 แบบบ้านผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้น 5 แสน ดาวน์โหลดได้เลย

ฟรี การเคหะแห่งชาติแจก 6 แบบบ้านผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้น 5 แสน ดาวน์โหลดได้เลย

ฟรี การเคหะแห่งชาติแจก 6 แบบบ้านผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้น 5 แสน ดาวน์โหลดได้เลย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะสัดส่วนจำนวนประชากรวัยทำงาน และวัยเด็กลดลง รวมทั้งอัตราการเกิดและการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

การเคหะแห่งชาติในฐานะผู้ดูแลพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนไทยตระหนึกถึงเรื่องนี้จึงริเริ่มโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” โดยใช้ระยะเวลากว่า 4 เดือนเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบบ้านผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ภายใต้โจทย์ประเภทงบประมาณ 500,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน) และประเภทงบประมาณ 1,500,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน) จากผลงานผู้เข้าร่วมทั้งหมดถูกคัดได้แบบที่ดีที่สุดจำนวน 6 แบบ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน ซึ่งทั้ง 6 แบบนี้สามารถสร้างได้จริงและมีแบบดังต่อไปนี้

แบบบ้านงบก่อสร้าง 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)

1.ชื่อบ้าน Unity house

แบบบ้านที่ออกแบบจากคอนเซ็ปต์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ และเนื้อหาให้เกิดดุลยภาพ เข้าถึงง่าย ในด้านพลังงานและการใช้งานตัวอาคาร มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงานด้วยช่องระบายอากาศ ทำให้ตัวบ้านมีความหมุนเวียนของระบบอากาศที่เป็นธรรมชาติ

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 7x7 เมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

2.ชื่อบ้าน House of light

เนื่องจากแสงมีความจำเป็นต่อผู้สูงอายุมากที่สุด เพราะว่าเลนส์ตาของผู้สูงอายุนั้นจะมีความขุ่นเล็กน้อย รับแสงได้น้อยกว่าวัยทั่วๆไป ทำให้การรับรู้ประสาทสัมผัส การมองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้นแสงสว่างจึงมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การออกแบบช่องเปิดที่เน้นใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายไม่เกิดความอึดอัด เมื่อแสงสว่างมีทั่วบ้าน ผู้สูงอายุจึงไม่ต้องปรับสายตาระหว่างพื้นที่มืดและสว่าง ทำให้ปลอดภัยในการทำกิจกรรมกับครอบครัว

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 46 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

3.ชื่อบ้าน บ้านล้อมสวน

การสอดแทรกสวนลงในตัวบ้านขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถมองเห็นสวนได้ทุกส่วนของตัวบ้าน สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติด้วยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่ง และสร้างทางเชื่อมถึงกัน

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 53.7 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

แบบบ้านงบก่อสร้าง 1,500,000 (ไม่รวมค่าที่ดิน)

4.ชื่อบ้าน Tiny house

บ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ ความเป็น "ผู้สูงอายุ" คงเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเพราะความเลื่อมล้ำของช่วงอายุวัย และร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ดังนั้นจากที่กล่าวมาที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข จะเห็นได้จากฟังก์ชั้นของการออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในบ้านและพื้นที่โดยรอบตัวบ้าน มีความเป็นโมเดิร์น ทันสมัย เป็นธรรมชาติที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่การออกแบบให้เป็นบ้านที่มองแล้วทำให้รู้สึกเหมือนบ้านผู้สูงอายุหรือคนชรา แต่คือบ้านที่ตอบโจทย์ประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย และกลมกลืนที่สามารถเข้ากับทุกช่วงวัยได้อย่างลงตัว คือสมาชิกที่ทุกคนภายในบ้านอยู่ร่วมกันแล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง จึงทำให้ความอบอุ่น ความรักยังคงมีเกิดและเติมเต็มให้แก่กันและกันได้เสมอ

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 100 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 2 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

5.ชื่อบ้าน บ้านกฤษฎา

ด้วยแนวคิดการออกแบบให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมภายในบ้านเพื่อเสริมสร้างสภาวะที่ดี โดยยึดตัวละครแต่ละคนภายในบ้านให้มีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ของบ้าน และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกสบายประกอบ อีกทั้งได้นำพื้นที่สีเขียวมาสร้างเป็นดีไซน์ตกแต่งผนังบ้านเพื่อช่วยให้บ้านมีบรรยากาศเย็นสบายและเสริมสร้างสภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย และเพิ่มความสมัยใหม่ด้วยการออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อ "เป็นบ้านที่รองรับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ"

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 128.97 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ระเบียงห้องนอน

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องพระ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 2 ห้อง

6.ชื่อบ้าน A good friend

ผู้สูงอายุหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงาน หรือเกษียณในการทำงานแล้ว พวกเขาเหล่านี้ คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการ "พักผ่อน" อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการพักผ่อนในที่มี "อากาศดี" และบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์จะเจอได้ที่ "ภูเขา" เป็นที่ที่มีสิ่งเหล่านี้ครบสมบูรณ์แบบที่สุด และสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือร่างกายและอารมณ์ เมื่อมีพื้นที่สีเขียวเยอะ สีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าจะช่วยถนอมเรื่องของสายตาได้เป็นอย่างดี และช่วยทำให้บรรยากาศสดชื่นมากขึ้น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ อีกทั้งยังมีสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเป็นเพื่อนในยามเหงาของเขาด้วย เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยดูแล และทำให้ชีวิตดีขึ้น จึงเป็นที่มาของคำว่า "เพื่อนที่ดี A good friend"

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 160 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 3 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบบ้านผู้สูงอายุได้ฟรีที่ https://www.nha.co.th

 

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ ของ ฟรี การเคหะแห่งชาติแจก 6 แบบบ้านผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้น 5 แสน ดาวน์โหลดได้เลย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook