ปลูกผมรักษาเส้นผม

ปลูกผมรักษาเส้นผม
โรงพยาบาลยันฮี

สนับสนุนเนื้อหา

ในตอนแรกนี้หมอจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่พบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและขาดความเชื่อมั่นในตนเองมากพอสมควร แม้ว่าคุณจะหน้าตาหล่อ-สวยดีเพียงใดก็ตาม หากคุณขาดเส้นผมที่ดกดำแล้ว ก็เหมือนบ้านที่ไม่มีหลังคาครับ คุณลองนึกดูสิว่าสภาพจะเป็นอย่างไร คนที่ผมบาง ก็เหมือนบ้านที่มีหลังคาเว้า ๆ แหว่ง ๆ ถ้าบางมากหน่อยก็เหลือแต่โครงหลังคา ไม่ต้องให้หมอบรรยายนะครับว่าความหล่อความสวยจะลดหายไปเท่าไหร่ หมอจะบอกอะไรให้คุณสบายใจหน่อย จากสถิติพบว่า ร้อยละ 90 ของผู้ที่มีศีรษะล้าน เกิดจากกรรมพันธุ์ นั่นหมายถึงถ้าคุณมี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีศีรษะล้าน หรือหัวลาน คุณก็อาจจะได้รับมรดกเป็นล้านเลยครับ ทีนี้เมื่อผมเริ่มเหลือน้อยลง บางคนก็หาวิธีรักษา บ้างไปหายามาทาหรือมารับประทาน หรือไม่ก็ใส่วิกผม หรือใช้การทอผม ฯลฯ วิธีการรักษาเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นการรักษาที่ถาวรหรอกนะครับ แต่ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของวงการแพทย์ ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นวิธีการรักษาศีรษะล้านอย่างถาวร เป็นการเสริมสร้างเส้นผมที่แท้จริงและถาวรสำหรับผู้ประสบปัญหาศีรษะล้าน นั่นคือ การปลูกเส้นผมลงบนหนังศีรษะ ซึ่งมีวิธีการทำด้วยกัน 2 วิธี คือ การปลูกเส้นผมจริง และการปลูกเส้นผมเทียม ซึ่งเป็นวิธีที่ลดความยุ่งยากให้แก่ชีวิตประจำวันของคุณได้ตลอดไป วิธีการแรกที่หมอจะกล่าวถึงก็คือ การปลูกเส้นผมจริง ซึ่งสามารถทำได้โดยการย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอยของคุณเอง มาปลูกในบริเวณที่ไม่มีเส้นผม จะช่วยให้เส้นผมเกิดขึ้นใหม่อยู่อย่างถาวรและผมยาวขึ้นได้อย่างธรรมชาติ ซึ่งการเตรียมตัวก่อนการรักษานั้นไม่มีอะไรยุ่งยาก เพียงไปพบและขอคำปรึกษาจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านปลูกเส้นผม และหากคุณตัดสินใจจะปลูกเส้นผม แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย แนะนำการเตรียมตัวบางอย่างที่คุณควรปฏิบัติก่อนจะมารับการรักษา เช่น งดการตัดผมอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ควรรับประทานอาหารอย่างอ่อนในวันที่มารับการปลูกผม เป็นต้น ในการรักษาปลูกเส้นผมแต่ละครั้งแพทย์จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงต่อครั้ง ส่วนจะต้องทำกี่ครั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของบริเวณหนังศีรษะที่จะทำการปลูก และการปลูกเส้นผมแต่ละครั้ง แพทย์สามารถปลูกได้ประมาณ 400-2 000 กราฟ เรามาดูกันว่าแพทย์เขามีขั้นตนในการปลูกผมกันอย่างไรบ้าง 1. แพทย์จะฉีดยาชาหรือให้ยานอนหลับอย่างอ่อน เพื่อไม่ให้คุณมีอาการเจ็บปวดระหว่างการรักษา 2. แพทย์จะทำการตัดย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอย แล้วนำมาหั่นเป็นชินเล็ก ๆ ก่อนจะนำไปปลูกในบริเวณที่ไม่มีเส้นผม 3. แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กพิเศษเปิดให้มีจุดช่องว่างเป็นจุด ๆ ที่บริเวณหนังศีรษะที่ไม่มีผม แล้วปลูกใส่รากผมที่เตรียมไว้ลงไปในจุดช่องว่างจนเต็มบริเวณหนังศีรษะที่จะปลูกเส้นผม 4. รอยแผลผ่าตัดที่บริเวณท้ายทอย เมื่อแพทย์ได้ผ่าตัดย้ายรากผมออกมาแล้ว แพทย์จะทำการเย็บหนังศีรษะเขาติดกัน เมื่อหายดีแล้วจะมองเห็นรอยแผลเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากที่ แพทย์ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาล และควรปฏิบัติตัวหลังการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ ดังนี้ครับ 1. ควรนอนในท่าศีรษะยกสูงขึ้นในช่วง 1 วัน หลังการรักษาเพื่อให้อาการบวมของศีรษะยุบเร็วขึ้น 2. ควรงดสระผมด้วยตนเองใน 2 วันแรก หลังจากนั้นควรสระผมทุกวันด้วยแชมพูชนิดอ่อน 3. ควรงดสูบบุหรี่หรืองดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชั่วคราว 4. ระยะนี้ควรพักผ่อนและออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย 5. หลังการปลูกเส้นผมได้ 2 สัปดาห์ ควรมาพบแพทย์ตามที่นัด เพื่อให้แพทย์ติดตามผลการรักษา พร้อมทั้งตัดไหม และหากคุณมีขอสงสัยใดเพิ่มเติมคุณสามารถสอบถามแพทย์ได้ ภายหลังการปลูกเส้นผมจริง อาจมีอาการชาบริเวณหนังศีรษะที่ได้รับการปลูกผม ซึ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะครับแล้วจะหายไปเอง คุณไม่ต้องวิตกกังวลครับ นอกจากการปลูกเส้นผมจริงดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกวิธีการหนึ่งซึ่งจัดเป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของการแก้ไขปัญหาศีรษะล้านคือ การปลูกผมเทียมลงบนหนังศีรษะ เส้นผมเทียมที่นำมาปลูกนั้นเป็นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และมีสีให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละคน เช่น สีดำ น้ำตาลแก่ น้ำตาลอ่อน เป็นต้น ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการรักษานั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเช่นกันครับ เพียงแค่ปรึกษาขั้นตอนและผลการปลูกเส้นผมจากแพทย์ผู้ทำการรักษา เพื่อจะได้รับทราบรายละเอียด ส่วนระยะเวลาในการปลูกเส้นผมเทียมนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณมากหรือน้อยของบริเวณที่ทำการรักษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ครับ 1. แพทย์จะออกแบบการวางแนวผมที่จะปลูกใ้แลดูเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับคุณ 2. แพทย์จะฉีดยาชาที่บริเวณหนังศีรษะ เพื่อไม่ให้คุณมีอาการเจ็บหรือปวด ในระหว่างการรักษา 3. แพทย์จะนำปลายเส้นผมเทียมฝังใส่ลงไปตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในหนังศีรษะ โดยที่เส้นผมเทียมจะยึดติดกับหนังศีรษะของคุณตลอดไป ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งของการปลูกเส้นผมอย่างถาวร หลังจากที่แพทย์ทำการปลูกเส้นผมเทียมเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกลับบ้านได้ โดยไม่ตองนอนพักคางคืนที่โรงพยาบาล และควรปฏิบัติตัวหลังการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ดังนี้ 1. งดเว้นการสระผม 3 วันแรก หลังการปลูกเส้นผม จากนั้นคุณสามารถสระผมได้โดยใช้แชมพูอ่อน ๆ หรือแชมพูที่ทางโรงพยาบาลกำหนดให้ 2. ควรระมัดระวังการหวีผม ไดร์ผม เป่าผมในช่วง 1 เดือนแรกของการปลูกผม เนื่องจากผมเทียมที่ปลูกยังไม่แข็งแรงพอ 3. ห้ามอบน้ำร้อนหรือหมักโคลนผมเทียมโดยเด็ดขาด เนื่องจากโคลนอาจจะดึงเส้นผมหลุดติดออกมาได้ 4. ควรมาพบแพทย์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้แพทย์ติดตามผลการรักษา และหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมคุณสามารถสอบถามจากแพทย์ 5. ควรมารับการปลูกซ่อมแซมผมเทียมบางส่วน เพิ่มเติมปีละ 1 2 ครั้ง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วผมเทียมจะมีการหลุดร่วงประมาณ 10-20% ต่อปี จะเห็นได้ว่าการปลูกเส้นผมทั้ง 2 วิธี ดังกล่าวนั้นไม่ยุ่งยากเลย แต่เพื่อการรักษาที่มีมาตรฐานและปลอดภัย คุณควรปรึกษาและรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการปลูกเส้นผมโดยตรงจะดีกว่านะครับ การปลูกเส้นผมจริง หรือปลูกเส้นผมเทียม เป็นการแก้ไขปัญหาศีรษะล้านได้อย่างถาวร ทำให้คุณกลับมามีผมดกเหมือนเดิม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมปราศจากความวิตกกังวลใด ๆ และยังเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บปวด ปลอดภัย และไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!