14 แบบบ้านกรมโยธาฯ แจกฟรี เริ่มต้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

14 แบบบ้านกรมโยธาฯ แจกฟรี เริ่มต้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

14 แบบบ้านกรมโยธาฯ แจกฟรี เริ่มต้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ผ่านมาทางรัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนที่จัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีของประชาชนและผู้มีรายได้น้อยที่สามารถนำแบบบ้านดังกล่าวไปใช้ก่อสร้างได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหาผู้ออกแบบ หลังจากมีการปรับปรุงแบบเรื่อยมาจึงรวบรวมได้ 14 แบบทั้งแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว และแบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ มาดูกันว่าแบบไหนน่าอยู่บ้าง

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 3

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 5

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 10

รายละเอียดของบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยทั้ง 10 แบบ

บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว 1

บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว 2

รายละเอียดบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว

บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 2

รายละเอียดบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ

อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

อัลบั้มภาพ 14 ภาพ ของ 14 แบบบ้านกรมโยธาฯ แจกฟรี เริ่มต้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook