5 เรื่องรู้ไว้ก่อนจ่ายค่าซ่อมฟรี…บ้านชำรุดเราไม่ต้องซ่อมเอง หากไม่ได้ทำผิด

5 เรื่องรู้ไว้ก่อนจ่ายค่าซ่อมฟรี…บ้านชำรุดเราไม่ต้องซ่อมเอง หากไม่ได้ทำผิด

5 เรื่องรู้ไว้ก่อนจ่ายค่าซ่อมฟรี…บ้านชำรุดเราไม่ต้องซ่อมเอง หากไม่ได้ทำผิด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

จากกรณีมีผู้บริโภคซื้อบ้านจากโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเข้าไปพักกลับพบว่ามีเห็ดและเชื้อราขึ้นที่ผนังบ้าน เมื่อแจ้งความเสียหายไปยังโครงการ กลับต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งตามหลักแล้วองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ได้อธิบายไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินซ่อมบ้านเอง เพราะเราไม่ได้ทำผิด

1.เจ้าของโครงการควรรับผิดชอบซ่อมแซมบ้านให้กับผู้บริโภคให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยผู้บริโภคไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการซ่อมแซมนั้น เพราะความผิดไม่ได้เกิดจากผู้บริโภคที่ซื้อบ้าน

2.ปัญหาความชื้นของตัวบ้านนั้นไม่สามารถตรวจสอบหรือเห็นได้ตอนเซ็นสัญญาก่อนรับมอบบ้าน ดังนั้นจะให้ผู้บริโภคที่ซื้อบ้านรับผิดชอบไม่ได้

3.การซื้อขายบ้าน คนขายไม่ใช่เพียงแต่ขายบ้าน รับเงินแล้วจบ แต่มีหน้าที่ส่งมอบบ้านในสภาพที่อยู่อาศัยได้จริงด้วย เพราะผู้บริโภคซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย หากสภาพบ้านชำรุด หรือไม่ปลอดภัย ผู้บริโภคก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือให้ผู้ประกอบการแก้ไขดูแล แต่หากโครงการแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องรับซื้อบ้านคืน

4.ผู้บริโภคในฐานะผู้ซื้อ เมื่อพบว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายชำรุดบกพร่อง มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ชายแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 472 โดยต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่พบเห็นความชำรุดบกพร่อง

5.ผู้บริโภคไม่ควรนิ่งนอนใจ หากพบว่าบ้านที่ซื้อมีสภาพผิดปกติ หรือพบความชำรุดบกพร่อง ผู้บริโภคต้องรีบทำหนังสือแจ้งให้โครงการดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เช่น ภายใน 15 วัน แต่หากโครงการไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ย รวมถึงฟ้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก งค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช)

ภาพจาก www.istockphoto.com

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook