MINIMALIST DNA by NEUSTILE

MINIMALIST DNA by NEUSTILE

MINIMALIST DNA by NEUSTILE
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ถ้าจะว่ากันด้วยงานศิลปะหรืองานสถาปัตยกรรมที่ว่าด้วย “ความน้อยŽ” อันเกิดจากการ “ลด-ตัดทอน”Ž ได้ถูกพัฒนาคิดค้นมาอย่างยาวนานแล้ว และอาจกล่าวได้ว่าเป็น DNA อย่างหนึ่งของศิลปะสมัยใหม่ก็ว่าได้ Minimalist คือพัฒนาการขั้นสุดยอดขั้นหนึ่งของเส้นทางศิลปะนามธรรม ด้วยสาเหตุที่ว่าศิลปะในกลุ่ม Minimalist นั้น ถูกลดทอนปัจจัยต่างๆ ทางรูปทรงศิลปะลง จนเหลือรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เหลือเพียงเส้นสายที่เป็นสาระสำคัญ หรือเรียกได้ว่าทำให้เหลือ “น้อยที่สุด”Ž เท่าที่จะน้อยลงได้ และคำว่า “น้อยที่สุดŽ” นี้เองที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายกันทั่วไปในวงการศิลปะและการออกแบบต่อมาอีกด้วย

ทำให้ดูเหมือนว่าผลงานออกแบบแนว Minimal ไม่น่าจะสร้างรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปิน และนักออกแบบได้เลย ความเป็นจริงในความเรียบง่ายเหมือนกับว่าจะไม่มีรูปแบบเฉพาะ แต่ศิลปินและนักออกแบบในกลุ่มนี้ต่างมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน และสร้างความน่าสนใจได้อย่างเหลือเชื่อจากเส้นสายเพียงไม่กี่เส้น จนเกิดเป็นประโยคสุดฮิตอย่าง "Less is More" (น้อยแต่มาก) ที่มักถูกหยิบยกควบคู่กับสไตล์ Minimal เสมอมา ซึ่งสไตล์นี้ไม่ได้ใช้กับการออกแบบและตกแต่งบ้านเท่านั้น แต่ยังใช้กับหลายๆ วงการ ทั้งการออกแบบกราฟิก และอื่นๆ อีกมากมาย สไตล์ Minimal จึงได้รับความนิยม
เนื่องจากเป็นสไตล์ที่มีความลงตัว สวยงาม และที่สำคัญคือเน้นเข้าไปที่แก่น หรือโครงสร้างสำคัญของงานออกแบบจริงๆ เท่านั้น

เช่นในวงการแฟชั่น ที่ได้หยิบยกแนวคิด Minimal มาใช้ในการออกแบบได้อย่างน่าสนใจผลงานการออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่เสริมเสน่ห์ให้ผู้สวมใส่ กลับเป็นเรื่องราวของเส้นสายและโครงสร้างที่ดูเรียบง่าย แต่ให้ความรู้สึกดึงดูดใจได้อย่างน่าทึ่ง มุ่งเน้นไลน์เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายออกแนวเรียบหรู ชุดทำงาน เสื้อผ้าวันหยุด จนถึงชุดกลางคืน ที่มุ่งเน้นความสง่างามแบบเท่ๆ เป็นความงามที่เกิดจากการลดทอนอย่างมีเอกลักษณ์ โดยคงไว้ซึ่งเส้นสายที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลัง

ในด้านอาหารการกิน คนหัวใจ Minimal มักให้ความสนใจโดยเน้นไปที่การปรุงแต่งน้อยเพื่อเน้นรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบ หรือการจัดจานที่สวยงาม มีเรื่องราวที่ชูให้อาหารดูโดดเด่นยิ่งขึ้น หรืออย่างเรื่องกาแฟ ที่เป็นกระแสในสังคมวันนี้ คนหัวใจ Minimal ได้ใส่ใจในการดื่มกาแฟโลกใหม่อย่างกาแฟดริฟท์ ที่เน้นในเมล็ดกาแฟรวมทั้งการบดคั่ว ที่ส่งผลให้การชงสามารถดึงเอารสชาติของกาแฟออกมามากที่สุด

ส่วนของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจึงมักถูกคัดสรรอย่างดี ด้วยดีไซน์ให้มีเส้นสายเรียบเฉียบ เพื่อสะท้อนตัวตนที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ ดังนั้นไลฟ์สไตล์ของคนหัวใจ Minimal จึงใส่ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ชีวิตกระทั่งรถยนต์ที่ขับขี่ก็เลือกงานดีไซน์ที่มีการตัดทอนของเส้นสายในการออกแบบ แต่ให้ความรู้สึกที่มากด้วยพลัง

หรืออย่างวงการสถาปัตยกรรมเอง ที่มีการดึงเอาแนวคิดนี้มาพัฒนา เช่น Mies van der Rohe สถาปนิกชั้นครูที่ได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้บุกเบิกแห่งวงการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นถึงความโปร่งและความเรียบง่าย อาคารงานออกแบบของเขามักจะใช้วัสดุสมัยใหม่อย่างเช่น เหล็ก แผ่นกระจก เพื่อแสดงขอบเขตสถาปัตยกรรมภายใน และยึดถือการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ใช้โครงสร้างน้อยชิ้น และจัดระเบียบโครงสร้างอย่างสมดุลจนเหลือเพียงเส้นสายสำคัญในทุกรายละเอียดทางความคิด

ด้วยแนวคิดการดึงเอาองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออก และสร้างผลงานที่เหลือเพียงเส้นสายที่จำเป็น ทำให้ผลงานของ Minimalist นอกจากจะน้อย เรียบง่าย แล้วยังต้อง เนี้ยบŽ หมดจดมากๆ อีกด้วย ความสวยงามและเสน่ห์ของงานแนวนี้ ส่วนหนึ่งจะอยู่ที่วัสดุที่นำมาสร้างงาน ซึ่งโดยมากมักจะแสดงให้ธรรมชาติของวัสดุชิ้นนั้นๆ ได้แสดงตัวของมันอย่างเต็มที่ เช่น ความมันวาวในแบบสแตนเลส เนื้อหยาบดิบของก้อนอิฐ หรือพื้นผิวและสีที่กระด้างของแผ่นโลหะ ด้วยแนวคิดที่จะทำผลงานให้เรียบง่ายที่สุด ปล่อยให้ตัววัสดุแสดงตัวตนของมันมากที่สุด เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลงานแนวนี้ ให้อารมณ์เรียบเท่ มีความน่าสนใจเฉพาะตัว วัสดุจึงมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อสไตล์ Minimal นี้เอง

วัสดุหรือของที่นำมาใช้ในการตกแต่งบ้าน จึงส่งผลมากต่องานออกแบบในสไตล์ Minimal เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนัง ตลอดจนหลังคา เพราะล้วนเป็นองค์ประกอบเส้นสายหลักของการออกแบบบ้านที่สำคัญ อย่างเช่น การใช้คานปูหนาพิเศษ ที่ช่วยให้พื้นที่โล่งของบ้านยาวต่อเนื่องพิเศษกว่าบ้านธรรมดาทั่วไป หรืออย่างกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น Neustile กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบ เส้นสายคมกริบ ช่วยทำให้รูปลักษณ์บ้านดูทันสมัยตามแบบฉบับ Less is More ที่เน้นความงามที่เกิดจากความเรียบง่าย ด้วยรูปแบบเฉพาะของกระเบื้องหลังคาที่ผสานให้ผืนหลังคาดูเรียบบางขึ้น ทำให้บ้านสวยเฉียบในสไตล์ Modern Minimal ได้อย่างชัดเจน และโดดเด่นเป็นพิเศษ

เพราะทุกรายละเอียดเส้นสาย เป็นที่มาของงานแบบ Minimal ที่แทรกซึมในทุกอณูแนวคิดและเนื้อในของงานออกแบบ วัสดุและเส้นสายจึงมีอิทธิพลสำคัญ ที่สร้างความรู้สึกทันสมัย เท่ ขรึม และแตกต่าง นักออกแบบที่ต้องการสร้างสรรค์ ความน้อยŽ อาจต้อง คิดเยอะŽ กว่าเดิมก็เป็นได้ หลังคา ตราช้าง รุ่น Neustile ขั้นสุด...ของดีไซน์ เท่ เรียบ คมทุกรายละเอียด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ trachang.co.th/neustile

[Advertorial]

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ MINIMALIST DNA by NEUSTILE

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook