“ผักสวรรค์ชั้น 7” สวนผักสไตล์ฮิป กลางสยามสแควร์

“ผักสวรรค์ชั้น 7” สวนผักสไตล์ฮิป กลางสยามสแควร์

“ผักสวรรค์ชั้น 7” สวนผักสไตล์ฮิป กลางสยามสแควร์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

จากกระแส Go Green ทำให้หลายๆ คนเริ่มให้ความสำคัญและสนใจเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวไว้ใกล้ๆ ตัว สำหรับ Siam Green Sky หรือสยามกรีนสกาย ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมเมืองที่จัดสร้างขึ้นโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 7 ของห้างสยามสแควร์ วัน มีความต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตร พืชสวน พืชไร่ และดอกไม้ อีกทั้งยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชมฟรี

Public Space ลอยฟ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สยามกรีนสกายไม่ได้เป็นเพียงสวนลอยฟ้าหรือพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่กลับเป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบให้ลงตัวตามภูมิสถาปัตยกรรม ภายในพื้นที่มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรที่สามารถนำไปรับประทานได้จริง ที่นี่จึงนับเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งด้านทัศนียภาพ ศิลปะ และภูมิสถาปัตย์

คะน้า กะหล่ำปลี ผักกาด บนดาดฟ้า
พื้นที่ทั้งหมดของสยามกรีนสกายแบ่งเป็น 3 ส่วนคือแปลงเกษตรก้าวหน้า แปลงพืชนานาพันธุ์ และแปลงสวนสวยปลูกง่าย โดยแปลงเกษตรก้าวหน้าเป็นแปลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จัดแสดงนวัตกรรมการเพาะปลูกด้วยระบบแสงอาทิตย์ มีห้องสาธิตและผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะร้านค้า การเพาะปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งพันธุ์ไม้สวยงาม พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัวไปจนถึงข้าวไร่

พื้นที่ส่วนที่สองเป็นแปลงพื้นนานาพันธุ์ จัดแสดงพืชพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น สวนสวยเมนูเด็ด ส่วนแปลงที่สามเป็นแปลงสวนสวยปลูกง่าย จัดแสดงพืชพรรณที่ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก นอกจากพื้นที่บริเวณแปลงปลูกแล้วยังมีผลงานศิลปะกลางแจ้ง โดยเปลี่ยนพื้นที่บริเวณผนังท่ออาคารระบายอากาศเป็นผนังที่แต่งแต้มศิลป์จากเหล่าศิลปินชื่อดัง

ห้องเรียนธรรมชาติ
เนื่องจากเจ้าของโครงการต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรกรรมเมือง ดังนั้นที่นี่จึงเปรียบเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การเลี้ยงดู การจัดการ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งรองรับน้ำที่สำคัญของพื้นที่ ช่วยให้เกิดการชะลอการไหลของน้ำเมื่อเกิดฝนตก ขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่ได้ดีขึ้น รวมทั้งยังลดอุณหภูมิความร้อนในอาคารลงได้ 3-4 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิภายนอกในบริเวณพื้นที่สีเขียวลงได้มากถึง 7 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟลงต่อปีได้มากถึง 2,000 บาทต่อการปลูก 1 ตารางเมตรเลยทีเดียว

ต้นแบบปอดกลางกรุง
สยามกรีนสกายยังเป็นโครงการต้นแบบนำร่องในโครงการบริหารพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและนอกอาคาร ก่อนที่จุฬาฯ จะขยายพื้นที่สีเขียวไปยังส่วนต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยรวมกว่า 28 ไร่ เพื่อเป็นปอดแห่งใหม่กลางกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีลานกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แหล่งสันทนาการ แหล่งเรียนรู้พฤกษชาติ พันธุ์ไม้

สยามกรีนสกายจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและบรรยายรูปแบบ แนวคิด การบริหารจัดการพันธุ์พืชและการเพาะปลูก นอกจากนี้ในทุกวันเสาร์เว้นเสาร์จะมีการจัดอบรม Workshop ฟรี ให้แก่ผู้สนใจเช่นการปลูกผักไร้ดิน การปลูกข้าวไร่ในสวน เทคนิคการจัดสวนเกษตรบนคอนโด รวมถึงตลาดนัดสยามกรีนสกายขายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

โดยจะเปิดบริการให้เข้าชมทุกวันพุธ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งรอบการเยี่ยมชมเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบแรก เวลา 10.30-11.30 น. รอบที่สอง เวลา 14.30-15.30 น. และรอบสุดท้าย เวลา 16.30-17.30 น. ทั้งนี้ สยามกรีนสกาย จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นี้ แต่สามารถสำรองรอบเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมแบบบุคคล ครอบครัว หรือ หมู่คณะนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กรุณาสำรองรอบการเข้าชมล่วงหน้าได้ที่

ฝ่ายกิจกรรมสถานที่ศูนย์เกษตรกรรมเมือง สยามกรีน สกาย
โทรศัพท์ 099-001-8514
อีเมล์ Siamgreensky@gmail.com
www.facebook.com/siamgreensky

เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.property.chula.ac.th/web/node/1682

อัลบั้มภาพ 21 ภาพ

อัลบั้มภาพ 21 ภาพ ของ “ผักสวรรค์ชั้น 7” สวนผักสไตล์ฮิป กลางสยามสแควร์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook