ทำความรู้จัก 44 สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2009

ทำความรู้จัก 44 สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2009

MISS THAILAND UNIVERSE 2009

แนะนำผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552 และ ประวัติ 44 สาวงาม **ประมวลภาพการประกวดมิสไทยแลนยูนิเวิร์ส 2552 คลิก! MTU 1 กนกกาญจน์ ฐิติภัทรประเสริฐ (ปีใหม่) MTU1 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกกาญจน์ ฐิติภัทรประเสริฐ(ปีใหม่) สัดส่วน : 31 - 26 - 35 ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม จังหวัด : สุราษฎร์ธานี การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 ม.ตาปี MTU 2 นนทพร ธีระวัฒนสุข MTU2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข(เเย้) สัดส่วน : 31 - 24 - 35 ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 อักษรศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร MTU 3 วริษา เจริญศักดิ์ธนกุล MTU3 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริษา เจริญศักดิ์ธนกุล(พลอย) สัดส่วน : 30 - 25 - 37 ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ ม.หอการค้าไทย MTU 4 ชุติมา ดุรงค์เดช MTU4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา ดุรงค์เดช (ไข่มุก) สัดส่วน : 35 - 26 - 35 ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาโท Msc.Business Management, City University, London, UK MTU 5 ธิชาพร สุวรรณประดับ MTU5 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิชาพร สุวรรณประดับ(พิงค์) สัดส่วน : 32 - 25 - 36 ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม จังหวัด : สงขลา การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ MTU 6 ปริยากร สุขประเสริฐ MTU6 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริยากร สุขประเสริฐ(ออน) สัดส่วน : 31 - 24 - 35 ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม จังหวัด : ปัตตานี การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 นิติศาสตร์ ม.รัตนบัณฑิต MTU 7 อมรา แหม MTU7 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรา แหม(มาร์) สัดส่วน : 31 - 24 - 35 ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม จังหวัด : สงขลา การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(Inter) ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย MTU 8 พรวดี อรรฆภิญญ์ MTU8 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรวดี อรรฆภิญญ์(พอลล่า) สัดส่วน : 33 - 27 - 37 ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี บริหาร โฆษณา ม.อัสสัมชัญ MTU 9 อรพินท์ นาคสมบูรณ์ MTU9 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพินท์ นาคสมบูรณ์(พลอย) สัดส่วน : 30 - 26 - 34 ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร MTU 10 พลอยไพลิน เลิศสุนทรรัตน์ MTU10 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอยไพลิน เลิศสุนทรรัตน์(กิ๊ฟ) สัดส่วน : 32 - 26 - 36 ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ม.หอการค้าไทย MTU 11 ภัสราภรณ์ คนคำแหง MTU11 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัสราภรณ์ คนคำแหง(นุ้ย) สัดส่วน : 31 - 26 - 37 ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม จังหวัด : นครปฐม การศึกษา : ม.6 โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร MTU 12 รฐกร สถิรบุตร MTU12 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรฐกร สถิรบุตร(กี้) สัดส่วน : 34 - 26 - 36 ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : Fashion Design Fashion institute of Design & Merh(U.S.A.) MTU 13 สิริลภัส กองตระการ MTU13 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริลภัส กองตระการ(หมิว) สัดส่วน : 32 - 27 - 36 ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ม.เกษตรศาสตร์ พัชริน จูเลีย คเน็ค MTU14 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชริน จูเลีย คเน็ค(จูเลีย) สัดส่วน : 30 - 25 - 35 ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม จังหวัด : นครราชสีมา การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 อังกฤษธุรกิจ ม.กรุงเทพ วิลาสินี ทีปั่น MTU15 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาสินี ทีปั่น(เดียร์) สัดส่วน : 31 - 25 - 36 ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม จังหวัด : นครนายก การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ม.แม่ฟ้าหลวง เกศโมฬี โรจนประดิษฐ MTU16 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศโมฬี โรจนประดิษฐ(ฝ้าย) สัดส่วน : 32 - 26 - 37 ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกการโรงแรม ม.กรุงเทพ แพรว แก้วทิพย์ MTU17 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรว แก้วทิพย์ (แพรว) สัดส่วน : 33 - 27 - 38 ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร น้ำหนัก : 59 กิโลกรัม จังหวัด : สมุทรสาคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ชนิกานต์ ประชานุกูล MTU18 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิกานต์ ประชานุกูล(น้ำ) สัดส่วน : 32 - 26 - 37 ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม จังหวัด : ราชบุรี การศึกษา : ป.ตรี ปี 1 พาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี(บรูณาการตรีควบโท) ม.ธรรมศาสตร์ ลดาวรรณ์ เชาวน์ดี MTU19 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลดาวรรณ์ เชาวน์ดี(วรรณ์) สัดส่วน : 33 - 27 - 37 ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม จังหวัด : สระบุรี การศึกษา : ปริญญาตรี คณะการจัดการ (MIS) เอกสารสนเทศ ม.มหิดล นภิศา ป้อมเสน MTU20 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภิศา ป้อมเสน(ฟ้า) สัดส่วน : 30 - 24 - 34 ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม จังหวัด : นนทบุรี การศึกษา : ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี ++ ดูประวัติผู้เข้าประกวด mtu หมายเลข 21-44 ได้ที่นี่ คลิก! ++ ชมภาพผู้เข้าประกวดในชุดว่ายน้ำ คลิก! ++ ชมภาพบรรยากาศการเก็บตัวของสาวงาม คลิก! ร่วมลุ้นรอบตัดสินซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2552 ที่บางกอกคอนเวนชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ช่อง 7 สีถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป **ร่วมโหวตผู้เข้าประกวดทั้ง 44 คนเพื่อชิงตำแหน่ง Miss Popular Vote พิมพ์ MTU ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวด ส่งมาที่ 4777000 (3บาท/ครั้ง) ชเนตฆ์ กาญจนชินโต MTU21 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชเนตฆ์ กาญจนชินโต(ทิพย์) สัดส่วน : 32 - 25 - 37 ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 5 สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ MTU22 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ(แอม) สัดส่วน : 32 - 25 - 37 ส่วนสูง :173 เซนติเมตร น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพ จิดาภา ดีวาจี MTU23 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิดาภา ดีวาจี(แป้ง) สัดส่วน : 30 - 24 - 35 ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ภิญยาพัชญ์ ภูรัชญาพัชร์ MTU24 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภิญยาพัชญ์ ภูรัชญาพัชร์(พรีม) สัดส่วน : 33 - 25 - 35 ส่วนสูง : 166 เซนติเมตร น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม จังหวัด : นนทบุรี การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล เพชรชนก ณ ลำปาง MTU25 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรชนก ณ ลำปาง(น้ำตาล) สัดส่วน : 31 - 23 - 35 ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม จังหวัด : ลำปาง การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์ เอกปรัชญาและศาสนา ม.เกษตรศาสตร์ ปุณยวีร์ รัตนภัทรพงศ์ MTU26 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุณยวีร์ รัตนภัทรพงศ์(ปุณ) สัดส่วน : 31 - 24 - 36 ส่วนสูง : 166 เซนติเมตร น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 วิทยาลัยการจัดการ เอกการจัดการทั่วไป ม.มหิดล กาญจนบุรี จันทร์นิพา แก่นสาร MTU27 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์นิพา แก่นสาร (ต๊อบ) สัดส่วน : 31 - 26 - 36 ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม จังหวัด : สมุทรปราการ การศึกษา : ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ รัชฎาวรี เพชรกูล MTU28 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาวรี เพชรกูล(น้ำตาล) สัดส่วน : 32 - 25 - 35 ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม จังหวัด : สุราษฎร์ธานี การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 Arts Bussiness English ม.อัสสัมชัญ กรรณาภรณ์ พวงทอง MTU29 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณาภรณ์ พวงทอง(น้ำหวาน) สัดส่วน : 30 - 24 - 34 ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม จังหวัด : กาญจนบุรี การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.รังสิต สุภาภรณ์ ศิริกมลสันติชัย MTU30 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร สันติชัย(โอ๋) สัดส่วน : 31 - 26 - 36 ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชัชฎากรณ์ เกตุมณี MTU31 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัชฎากรณ์ เกตุมณี(อ้อม) สัดส่วน : 32 - 24 - 36 ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม จังหวัด : กาญจนบุรี การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ม.ราชภัฏสวนดุสิต สันทณี เดชะไกศยะ MTU32 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสันทณี เดชะไกศยะ(รัน) สัดส่วน : 31 - 26 - 36 ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง ม.รามคำแหง ภูริชา ทิพวงศ์ MTU33 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภูริชา ทิพวงศ์ (กิ๊ฟ) สัดส่วน : 33 - 25 -36 ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม จังหวัด : มหาสารคาม การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 ม.มหาสารคาม เกฐษิตา แจงตระกูล MTU34 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกฐษิตา แจงตระกูล(เกรซ) สัดส่วน : 32 - 23 - 36 ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 1 บริหารการจัดการ การโรงแรม ม.ศิลปากร รุ่งกานต์ สุขาทิพย์ MTU35 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งกานต์ สุขาทิพย์(กุ๊กกิ๊ก) สัดส่วน : 33 - 24 - 36 ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม จังหวัด : นครศรีธรรมราช การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 วิศวกรรมพลาสติก เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุตินันท์ แสงสุข MTU36 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุตินันท์ แสงสุข(กานต์) สัดส่วน : 31 - 25 - 35 ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม จังหวัด : ชัยภูมิ การศึกษา : ป.ตรี ปี 4 สหเวชศาสตร์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์ กมลพร ม่วงกลม MTU37 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพร ม่วงกลม(นุ้ย) สัดส่วน : 33 - 25 - 38 ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม จังหวัด : สมุทรสาคร การศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง วิทยาเขตกาญจนบุรี วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม MTU38 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนัสนันท์ จันทร์นิ่ม(ลูกนัท) สัดส่วน : 32 - 27 - 38 ส่วนสูง : 176 เซนติเมตร น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 คณะโบราณคดี เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ ม.ศิลปากร จินันท์ พันธ์ศรีทุม MTU39 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจินันท์ พันธ์ศรีทุม(มะเหมี่ยว) สัดส่วน : 32 - 24 - 36 ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม จังหวัด : อุดรธานี การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ รสธร เจียรากร MTU40 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรสธร เจียรากร(จ๋า) สัดส่วน : 30 - 24 - 35 ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร ธันชนก คล้ายคลึง MTU41 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันชนก คล้ายคลึง(พลอย) สัดส่วน : 32 - 25 - 37 ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.รังสิต พัชราภา รัตน์มณี MTU42 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราภา รัตน์มณี (กลาง) สัดส่วน : 32 - 26 - 36 ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม จังหวัด : สงขลา การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางค์ศาสตร์สากล ม.ทักษิณ สงขลา ณัฐณิชารัตน์ โหสุวรรณ์ MTU43 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชารัตน์ โหสุวรรณ์(พลอย) สัดส่วน : 32 - 25 -35 ส่วนสูง :167เซนติเมตร น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ พิมพ์รติ สิริกรัณย์ MTU44 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์รติ สิริกรัณย์(เเพม) สัดส่วน : 31-24-35 ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร การศึกษา : Special Education (Junior year) Northern lllinois university ++ ดูประวัติผู้เข้าประกวด mtu หมายเลข 1-20 ได้ที่นี่ คลิก! ++ ชมภาพผู้เข้าประกวดในชุดว่ายน้ำ คลิก! ++ ชมภาพบรรยากาศการเก็บตัวของสาวงาม คลิก! **ประมวลภาพการประกวดมิสไทยแลนยูนิเวิร์ส 2552 คลิก! สนับสนุนข้อมูลโดย ช่อง7สี (http://mtu.ch7.com) MISS THAILAND UNIVERSE 2009

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!