เปียโน เสกสรรค์ ถูกปลดมงรอง 2 มิสมิโมซ่า เหตุ Call out รุนแรง

เปียโน เสกสรรค์ ถูกปลดมงรอง 2 มิสมิโมซ่า เหตุ Call out รุนแรง

จากเพจเฟซบุ๊กเสกสรรค์ อาการส ซึ่งเจ้าของเพจก็คือ "เปียโน-เสกสรรค์ อาการส" รองอันดับ 2 Miss Mimosa Queen Thailand 2020 ได้มีการโพสต์ถึงการสิ้นสุดวาระในตำแหน่งดังกล่าวก่อนครบกำหนด

โดยเธอได้โพสต์ภาพหนังสือจากกองประกวด Miss Mimosa Queen Thailand 2020 พร้อมเขียนแคปชั่นว่า

"สิ้นสุดวาระ รองอันดับ 2 Miss mimosa queen Thailand 2021 ก่อนครบกำหนดอย่างเป็นทางการ

ขอบคุณโอกาสดีๆที่ให้หนูได้มีที่ยืนบนสังคม และใช้เสียงของหนูช่วยยกระดับสังคม ขออภัยหากการใช้โซเชียลมีคำรุนแรง จนใช้คำว่า “ ต้นแบบของสังคม “ ไม่ได้ หนูก็เกิดจากสลัม ใช้ชีวิตคนรากหญ้า วันนี้ไม่เสียใจแม้แต่น้อย เพราะสิ่งที่ทำอยู่ทุกวัน มันคือ จิตสาธารณะ ที่ทำได้และเห็นได้จริง

ขอโทษทุกท่าน ที่ยังอยากซัพพอร์ตหนู และเชียร์หนูมาเสมอ วันนี้ไม่ใช่วันสุดท้าย และเวทีสุดแล้ว ปีหน้าฟ้าใหม่ ส้นสูงนางงาม จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง นางงามที่ไม่ปิดปากตัวเอง"

ซึ่งในหนังสือจากกองประกวดที่ส่งมาให้ เปียโน นั้น มีเนื้อหาดังนี้

"วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เรื่อง ไม่สามารถให้ตำแหน่ง รองอันดับ 2 MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2020 ให้ครบวาระ

ถึง คุณเสกสรรค์ อาการส

สิ่งที่แนบมาด้วย ภาพและ ข้อความบางส่วน บน Facebook ของคุณเสกสรรค์ อาการส

อ้างถึง "วัตถุประสงค์หลักสำคัญ กองประกวด MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2020"

1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สาวประเภทสองให้มีคุณค่าในตัวเอง และมีบทบาทการเป็นต้นแบบของผู้มีจิตสาธารณะที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ และสังคม

2. เพื่อค้นหา "ต้นแบบ" ผู้ซึ่งมีศรัทธาในความดี มาเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม ในการร่วมสร้างความดี

3. เพื่อสร้างความทัดเทียม และการยอมรับทางสังคมโดยไม่มีเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและในสังคมโลก

ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของความพยายาม ความตั้งใจ สร้างความยั่งยืน ที่สง่างามให้แก่เพศที่ 3 ทางกองประกวดฯ ได้เล็งเห็น ความมานะ ปมด้อยผิวสี การตอบความคำถาม งานจิตสาธารณะและความคิดบวกของคุณเสกสรรค์ อาการส มาโดยตลอด จนผ่านการเข้ารอบ รองอันดับ 2 MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2020 ในเบื้องต้น

แต่ในทางกลับกัน คุณเสกสรรค์ อาการส ได้ใช้ความฉลาด ปัญญาชน มีสติในคำพูดและการกระทำ ศักดิ์ศรี วุฒิภาวะในการสารสื่อสาร ไปในทางตรงกันข้าม วิธีและวิถี การนำเสนอ "ความเห็นต่าง" บนสื่อโซเชียล เฟซบุ๊ก ด้วยถ้อยคำอันรุนแรง ขัดต่อภาพลักษณ์ความเป็น "ต้นแบบ"

เราเคารพทุกเสรีภาพในความเห็นต่าง ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ทั้ง "สิทธิและเสียง" บนความชอบธรรมของความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมได้ทางกองประกวดฯ ขอเรียนให้ท่านทราบ "การใช้ถ้อยคำอันรุนแรง บนสื่อโซเชียล" ของท่านอันขัดต่อภาพลักษณ์ บทบาท ความมีจิตสาธารณะที่ดี อันควรค่าได้รับการยอมรับ ยกย่อง ดำรงไว้ จำเป็นที่ไม่สามารถให้ท่านดำรงตำแหน่ง รองอันดับ 2 MISSMIMOSA QUEEN THAILND ต่อไปให้ครบวาระได้"

หากใครยังไม่รู้จักเปียโน เสกสรรค์ เธอเป็นนางงามเดินสายประกวดมาหลายเวที ก่อนหน้านี้ เคยได้รับตำแหน่ง Miss LGBT THAILAND 2020 ก่อนที่จะได้ รองอันดับ 2 Miss Mimosa Queen Thailand 2020 อีกทั้งปัจจุบัน เปียโนได้เป็นนักเทคนิคการแพทย์ อาสาช่วยตรวจเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดใหม่ๆ ของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเธอเคยตรวจมากที่สุดถึง 1,200 คนตามคลัสเตอร์ต่างๆ ซึ่งสำหรับความฝันการเป็น
นางงามนั้นเป็นความฝันซึ่งสำหรับเธอถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เปียโนเสกสรรค์