10 ยาต้องห้ามที่คุณแม่ให้นมบุตรควรห่างให้ไกล

10 ยาต้องห้ามที่คุณแม่ให้นมบุตรควรห่างให้ไกล

10 ยาต้องห้ามที่คุณแม่ให้นมบุตรควรห่างให้ไกล
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

ในช่วงที่คุณแม่กำลังให้นมลูก ถือเป็นช่วงที่คุณแม่มักให้ความสำคัญกับอาหารการกินมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารจากการดูดนมจากเต้าได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังต้องใส่ใจในเรื่องอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอีกด้วย เพราะอาหารบางชนิดมีส่วนทำให้เกิดผลเสียต่อลูกได้เช่นกัน โดยเฉพาะการกินยาชนิดต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องรู้ว่ายาชนิดใดบ้างที่คุณแม่ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังให้นมลูกไม่ควรกินเด็ดขาด


1.สารเสพติด
สารเสพติดที่มีส่วนประกอบของแอมเฟตามีน ซึ่งอยู่ในโคเคนและเฮโรอีน เป็นสารเสพติดที่เมื่อเข้าไปในร่างกายปริมาณมากจะถ่ายทอดออกมาทางน้ำนม เมื่อลูกกินนมแม่ จะทำให้ลูกเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ร้องไห้บ่อย หรือหลับไม่สนิท


2.สารนิโคติน
สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่มีโอกาสปนเปื้อนในน้ำนมแม่ ซึ่งเมื่อลูกดูดนมแม่ก็ย่อมเสี่ยงต่อการได้รับสารเสพติดชนิดนี้ได้สูงมาก ดังนั้นในกรณีที่คุณแม่ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ขาด จึงไม่สามารถให้นมลูกได้


3.สารเคมีบำบัด
สารเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถผลิตน้ำนมได้ตามต้องการ และยังส่งผลกระทบต่อสารอาหารในน้ำนมอีกด้วย ดังนั้นคุณแม่ที่กำลังรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเคมีบำบัด ควรหลีกเลี่ยงการให้นมลูกโดยตรง


4.ยาเคมีบำบัดที่ใช้รักษามะเร็ง
ยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เช่น Cyclophosphamide, Cyclosporine, Doxorubicin หรือ Methotrexate เป็นยาที่อาจกดระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและกดไขกระดูกในทารกได้


5.ยารักษาไมเกรน
ยาที่ใช้รักษาอาการไมเกรน เช่น Ergotamine + Caffeine สามารถขับออกทางน้ำนมได้ ซึ่งผลของ Ergotamine มีส่วนทำให้ทารกเกิดอาการ Ergotism หรือ อาเจียน ท้องเสีย และชัก และยังไปกดการหลั่งของน้ำนมอีกด้วย ในส่วนของ Caffeine หากใช้ติดต่อกันจนเกิดการสะสมจะส่งผลกระทบต่อการนอนของทารกได้


6.ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ Amiodarone เป็นยาที่ถูกขับออกทางน้ำนมในปริมาณมาก ซึ่งยาชนิดนี้มีไอโอดีนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ทารกเกิดภาวะ Hypothyroidism หรือมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเอง


7.ยากดภูมิคุ้มกัน
ในส่วนของยากดภูมิคุ้มกันนั้น เป็นยาที่อาจกดระบบภูมิคุ้มกันของทารกได้


8.ยาในกลุ่มกรดวิตามินเอชนิดกิน
ยาชนิดนี้มีส่วนทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ เช่น เกิดอาการปวดหลัง และเป็นพิษต่อตับ


9.Aspirin
ทารกที่ดูดนมแม่ ในขณะที่แม่อยู่ในช่วงของการกินยา Aspirin มีโอกาสทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ เช่น มีอาการซึม เบื่ออาหาร และกล้ามเนื้ออ่อนแรง


10.Naproxen
ยาชนิดนี้สามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นาน และหากใช้เป็นเวลานาน ก็ย่อมทำให้ยาไปสะสมอยู่ในเลือดของทารกได้เช่นกัน

สำหรับคุณแม่ที่กำลังอยู่ในช่วงของการให้นมลูกนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนกินยาชนิดต่างๆ เสมอ แม้ว่ายาบางชนิดเป็นยาที่คุณแม่มั่นใจว่าสามารถกินได้ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของทารกน้อยนั่นเอง