เซ็กซ์สุขสม...ชีวิตสดใส ตอนแรก

เซ็กซ์สุขสม...ชีวิตสดใส ตอนแรก
นิตยสารเพนท์เฮ้าส์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสำรวจล่าสุดด้านสุขภาพทางเพศในเอเชีย-แปซิกฟิกรวมถึงไทยชี้ “ระดับความแข็งของเพศชายส่งผลสำคัญต่อระดับความสุขสมทางเพศ สุขภาพและสุขภาวะที่ดีโดยรวม” ของทั้งชายและหญิง● 57% ของชายและ 64% ของหญิง ไม่ได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ในกิจทางเพศ
● เปอร์เซ็นต์การให้ความสำคัญกับเรื่องเพศ เทียบกับ ระดับความพึงพอใจที่ได้รับ: ชายอินเดียสุขสมสูงสุด (73:70) ไทยอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ (30:30) ญี่ปุ่นรั้งท้ายไร้สุข (45:10)

● แบ่งเกรดความแข็งแกร่งของเพศชายเป็น 4 ระดับ แนะชายควรพัฒนาสู่ระดับเกรด 4 ความสุขสมอย่างแท้จริงสำหรับตนและคนรัก

การสำรวจดังกล่าวทำในชายหญิงอายุระหว่าง 25-74 ปีที่มีกิจกรรมทางเพศในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมารวมจำนวน 3,957 คน (ชาย 2,016 คน หญิง 1,941 คน)

รวม 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ และไทย

พบว่า “การให้ความสำคัญกับเรื่องเพศ” ของผู้คนในภูมิภาค สวนทางกับ “ระดับความสุขสมที่ได้รับ” : ชายหญิงอินเดียสุขสมด้านเพศสูงสุด (70%) ไทยอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ (30%) ญี่ปุ่นรั้งท้ายไร้สุขด้านเพศ (10%)

ถ้าจะถามว่า....แล้วสำรวจไปทำไม
คำตอบก็คือ...เพื่อที่จะหาข้อมูลพื้นฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับเซ็กซ์ของคนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีธรรมเนียมวัฒนธรรมในความคิดไม่เหมือนคนทางตะวันตก

ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเซ็กซ์ของคนตะวันตกอาจไม่เหมาะที่จะนำมาใช้โดยเลียนแบบมาทั้งหมด รวมทั้งความคิดเห็นของชายหญิงนั้น....มักจะแตกต่างกันเสมอ
การสำรวจสุขภาพทางเพศยังเป็นการสำรวจพื้นฐานของสุขภาพโดยรวมด้วย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ชายที่มีสุขภาพทางเพศดีมีสมรรถนะทางเพศที่แข็งแกร่งสมชายชาตรี

ก็มักจะมีสุขภาพโดยทั่วๆ ไปดีด้วย แถมเป็นคนที่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สุขภาพทางเพศไม่ค่อยจะดีนัก

จากการสำรวจพบว่า ความพึงพอใจในเรื่องเพศสัมพันธ์นำไปสู่ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบโดยรวมของชีวิต และความแข็งแกร่งของอวัยวะเพศชายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความพึงพอใจทางเพศของหญิงและชาย

ในความเป็นจริงความพึงพอใจในเรื่องระดับความแข็งของอวัยวะเพศชาย (erection hardness) นำไปสู่ความพึงพอใจที่มากขึ้นในทุกๆ ด้านของประสบการณ์ทางเพศ

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการถึงจุดสุดยอด การเล้าโลม การร่วมเพศ หรือความรู้สึกดึงดูดเข้าหาคนรัก
การสำรวจสุขภาพทางเพศและสุขภาวะโดยรวมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกซึ่งดำเนินการใน 13 ประเทศนี้พบว่าผู้ชายเพียง 55%

กล่าวว่าตนมีระดับการแข็งตัวเต็มที่ (EHS เกรด 4) 24% มีระดับการแข็งตัวไม่แกร่งเต็มที่ (EHS เกรด 3) และที่เหลือเป็นผู้ที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (EHS เกรด 2 หรือ 1) พบว่า ผู้

ชายที่อวัยวะเพศมีระดับการแข็งตัวไม่แกร่งเต็มที่ จะมีความพึงพอใจเรื่องเพศและประสบการณ์ด้านต่างๆ ทางเพศน้อยกว่า รวมทั้งคิดในแง่บวกในเรื่ององค์ประกอบของชีวิตโดยรวมต่ำกว่า เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีอวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่

การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสุขภาพทางเพศในภูมิภาค รวมถึงเพื่อยกระดับความเข้าใจเรื่องความสำคัญของสุขภาพทางเพศ และสุขภาวะโดยรวมในชีวิต

ติดตามอ่านตอนจบได้ที่...เซ็กซ์สุขสม...ชีวิตสดใส ตอนจบ

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!