การมี sex แบบมีคุณภาพดีควรเป็นอย่างไร

การมี sex แบบมีคุณภาพดีควรเป็นอย่างไร
Health Today

สนับสนุนเนื้อหา

คำว่าคุณภาพที่กล่าวถึงคงมิได้หมายความถึงการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนอันเดียวกัน ซึ่งก็จะอาจจะนำมาซึ่งการฝ่าฝืนหรือความ อึดอัดใจทั้งสองฝ่าย หากแต่เรื่อง sex เป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกที่ควรให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพียงแต่ควรจะควบคุมได้ตามความ-เหมาะสมแก่กาลเทศะ

นอกจากนี้ก็ควรมีแง่มุมอีกหลายอย่างที่ควรจะให้ความสำคัญในการเปลี่ยนความคิด ดังต่อไปนี้


• มุมมองภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ที่ต้องสวยงาม น่าพึงพอใจ หรืออวัยวะส่วนที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศควรจะมี ขนาดใหญ่หรือสวยงามตามที่ค่านิยมของสังคมให้ความสำคัญนั้น ความจริงแล้วควรเปลี่ยนความคิดมาให้ความสำคัญถึงความสุขที่แท้จริงจากการมี sex ว่าคุณภาพที่เกิดขึ้นมิใช่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอก อย่างเดียว หากแต่เกิดจากความสามารถว่าจะทำอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขร่วมกันมากที่สุดด้วยวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมมากกว่า


• ความปลอดภัยจากการมี sex
เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เราพบว่าปัญหาที่เกิดตามมาจากการมี sex มีมากเพราะเกิดจากการขาดความยั้งคิด เพียงเพื่อตอบสนองอารมณ์ความใคร่เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่ตามมาภายหลังมักจะนำมาซึ่งความสูญเสียเสมอ บางอย่างอาจพอแก้ไขได้ แต่บางอย่างก็สายเกินแก้ ดังนั้นการมี sex แบบที่เกิดจากอารมณ์ความใคร่ไร้สติที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสารเสพติด หรือสารกระตุ้นต่างๆ รวมถึงความบกพร่องจากพัฒนาการทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่องเพศก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการมี sex แบบเสี่ยงและ ไร้คุณภาพด้วยเช่นกัน


• รูปแบบของกิจกรรมทางเพศ
เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดจาก แรงขับทางเพศ (sexual drive) ซึ่งเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของ สัตว์โลก ซึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษกว่าคือสามารถฝึกฝนให้ควบคุมเรื่องเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม สัญชาตญาณพื้นฐานอีกอันหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงและพึงระวังนั่นก็คือแรงขับทางความก้าวร้าว รุนแรง (aggressive drive) ซึ่งมนุษย์เรามักจะนำมาปะปนกับกิจกรรมทางเพศเสมอ และสิ่งที่ตามมาทำให้เกิดพฤติกรรมทางเพศ แบบที่ใช้ความรุนแรงร่วมด้วย

เช่น มีการตบตีทำร้ายร่างกายกัน หรือการมี sex แบบรุนแรงมากๆ ที่เรียกว่า sadism ซึ่งอาศัยความรุนแรงเป็นตัวกระตุ้นความพึงพอใจ แบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อ ร่างกายและอาจเกิดอาชญากรรมตามมาได้

ดังนั้นถ้าใครที่อาศัยความ-ก้าวร้าวรุนแรงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทางเพศนั้น ไม่ใช่การมี sex ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
นอกจากนี้การมี sex แบบผิดกาลเทศะ เช่น ผิดที่ผิดทาง หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ก็ทำให้คุณภาพของ การมี sex ด้อยลงไป เพราะขาดการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีบางคนที่มีความเจ็บป่วยทางจิตหรือมีปัญหาสุขภาพจิต ทำให้มี sex ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม จนมีคนต้องตกเป็นเหยื่อของความผิดปกติเหล่านั้นในสังคม


• ความพอดี
การมี sex เป็นกิจกรรมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โดยอาศัยความสุขมาเป็นตัวหลอกล่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวขึ้น ดังนั้นถึงแม้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความพึงพอใจก็ตาม แต่การไม่รู้จักความพอดี ความเหมาะสม หรือเพียงพอ คงมิใช่เป็นสิ่งที่ดีนัก การอยู่อย่างสมดุลหรือความพอดีจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเหมือนหลักของศาสนาพุทธที่เน้นการเดินสายกลางนั่นเอง


การรู้จักและเข้าใจธรรมชาติเรื่อง sex จะนำมาซึ่งการรู้จักควบคุมให้เกิดความพอดีตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะในวัยที่สามารถมี sex ได้แล้วนั้น จะนำมาซึ่งพัฒนาการทางเพศที่ดีและมีคุณภาพ และเมื่อถึงวัยที่อายุมากขึ้นซึ่งแม้จะมี sex น้อยลง แต่ก็มิได้หมายความว่าจะทำให้คุณภาพลดน้อยถอยลงไปได้เลย

ถ้าพวกเขาเหล่านั้นมีพื้นฐานการมี sex ที่มีคุณภาพมาก่อน และสิ่งสำคัญคือการฝึกใช้สมองส่วนควบคุมเวลาที่ต้องการมีกิจกรรมทางเพศ มากกว่าที่จะให้สมองส่วนกระตุ้นอารมณ์มีอิทธิพลเหนือกว่า ....แล้ววันนี้คุณได้การันตีเรื่อง sex ของคุณให้มีคุณภาพที่ดีแล้วหรือยัง

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!